Marko Asɛmpa 13:1-37

 • WIASE AWIEI (1-37)

  • Akokoakoko, asaasewosow, ɔkɔm (8)

  • Wɔbɛka asɛmpa no (10)

  • Ahohiahia kɛse no (19)

  • Onipa Ba no mmae (26)

  • Borɔdɔma dua ho mfatoho no (28-31)

  • Monkɔ so nwɛn (32-37)

13  Bere a ɔrefi asɔrefi hɔ no, n’asuafo no mu baako ka kyerɛɛ no sɛ: “Ɔkyerɛkyerɛfo, hwɛ! abo ne adan yi yɛ fɛ papa!”+  Ɛnna Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Moahu adan akɛse yi? Ɛnyɛ ade a wobegyaw ɔbo a ɛda ɔbo so wɔ ha; wobedwiriw ne nyinaa agu fam.”+  Bere a ɔte Ngodua Bepɔw* no so a n’ani tua asɔrefi no, Petro ne Yakobo ne Yohane ne Andrea bisaa no kokoam sɛ:  “Ka kyerɛ yɛn, bere bɛn na eyinom bɛba mu, na nsɛnkyerɛnne bɛn na ɛbɛma yɛahu sɛ nneɛma yi nyinaa rebɛba awiei?”+  Enti Yesu fii ase ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monhwɛ yiye na obiara annaadaa mo.+  Nnipa bebree de me din bɛba abɛka sɛ, ‘Mene no,’ na wɔbɛdaadaa nnipa bebree.  Bio nso, sɛ mote ɔko, ne ɔko ho nsɛm* a, mommmɔ hu; ɛsɛ sɛ eyinom sisi, nanso na awiei no nnya nnui.+  “Na ɔman bɛsɔre atia ɔman, na ahenni asɔre atia ahenni;+ asaasewosow bɛba mmeaemmeae; na ɔkɔm nso bɛba.+ Eyinom yɛ awo mu yaw* mfiase.+  “Mo de, monhwɛ mo ho yiye. Nkurɔfo de mo bɛkɔ asɛnnibea,+ na me nti, wɔbɛhwe mo wɔ hyia adan mu+ na wɔde mo agyina amrado ne ahemfo anim, na ama moadi wɔn adanse.+ 10  Afei nso, ɛsɛ sɛ wodi kan ka asɛmpa no wɔ amanaman nyinaa mu.+ 11  Na sɛ wɔde mo rekɔ akoyi mo ama a, munnnwinnwen nea mobɛka ho; na mmom nea wɔde bɛma mo saa bere no, ɛno ara na monka, efisɛ ɛnyɛ mo na mokasa, na mmom honhom kronkron.+ 12  Bio nso, onua beyi onua ama sɛ wonkum no, na papa ayi ɔba ama, na mma bɛsɔre atia awofo, na wɔama wɔakum wɔn awofo.+ 13  Na me din nti, nnipa nyinaa bɛtan mo.+ Na nea obemia n’ani agyina mu akosi awiei+ no, ɔno na wobegye no nkwa.+ 14  “Nanso sɛ muhu akyiwade a ɛbɔ ɔman+ no sɛ egyina baabi a ɛnsɛ sɛ egyina a (ma nea ɔkenkan no mfa nhumu nyɛ adwuma), momma wɔn a wɔwɔ Yudea mfi ase nguan nkɔ mmepɔw so.+ 15  Mma nea ɔwɔ ɔdan atifi no nnsi fam, na mma ɔnnkɔ ne fi nnkɔfa biribiara mmfi hɔ; 16  na mma nea ɔwɔ afuw mu no nnsan mmma nneɛma a wagyaw no wɔ akyi ho sɛ ɔrebɛfa n’ataade nguguso. 17  Saa nna no mu no, mmea a wɔanyinsɛn ne wɔn a wɔma nufu nnue!+ 18  Monkɔ so mmɔ mpae na ansi awɔw bere mu, 19  efisɛ saa bere no bɛyɛ ahohiahia bere.+ Efi Onyankopɔn adebɔ mfiase de besi saa bere no, ebi mmae da, na ebi nso remma bio.+ 20  Nokwarem no, sɛ Yehowa* antwa nna no so a, ɔhonam biara nni hɔ a wobegye no nkwa. Nanso wɔn a wapaw wɔn no nti, watwa nna no so.+ 21  “Afei nso, sɛ obi ka kyerɛ mo sɛ, ‘Hwɛ! Kristo no wɔ ha,’ anaa ‘Hwɛ! Ɔno na ɔwɔ hɔ no’ a, munnnye nnni.+ 22  Na atoro Kristo ne atoro adiyifo bɛsɔre+ na wɔbɛyɛ nsɛnkyerɛnne ne anwonwade de adaadaa nkurɔfo, na sɛ ɛbɛyɛ yiye a, wɔadaadaa wɔn a wɔapaw wɔn no mpo. 23  Enti monhwɛ yiye.+ Madi kan aka biribiara akyerɛ mo. 24  “Nna no mu no, saa ahohiahia no akyi no, owia beduru sum, na ɔsram renhyerɛn,+ 25  na nsoromma befi soro ahwehwe fam, na wɔbɛwosow ɔsoro ahoɔden. 26  Na wobehu sɛ onipa Ba no+ nam omununkum mu de tumi kɛse ne anuonyam reba.+ 27  Na ɔbɛsoma abɔfo, na wɔbɛboaboa wɔn a wapaw wɔn no ano afi mframa anan no mu, afi asaase ano akosi ɔsoro noho.+ 28  “Afei munsua biribi mfi borɔdɔma dua ho mfatoho yi mu: Sɛ enya fefɛw na eyiyi nhaban ara pɛ a, na munim sɛ ahohuru bere abɛn.+ 29  Saa ara na mo nso, sɛ muhu sɛ saa nneɛma yi resisi a, munhu sɛ wabɛn, na wadu pon ano.+ 30  Nokwarem mereka akyerɛ mo sɛ, saa awo ntoatoaso yi rentwam da kosi sɛ eyinom nyinaa bɛba mu.+ 31  Ɔsoro ne asaase betwam,+ nanso me nsɛm de, ɛrentwam da.+ 32  “Ɛdefa saa da no anaa dɔn no ho de, obiara nnim, ɔsoro abɔfo ne Ɔba no nso nnim, gye Agya no.+ 33  Monkɔ so nhwɛ, monkɔ so nwɛn,+ efisɛ munnim bere a wɔahyɛ no.+ 34  Ɛte sɛ ɔbarima bi a ɔretu kwan a ogyaw ne fi na ɔde fie hɔ tumi hyɛɛ ne nkoa nsa.+ Ɔmaa wɔn mu biara adwuma, na ɔhyɛɛ nea ɔhwɛ ɔpon ano no sɛ ɔnkɔ so nwɛn.+ 35  Enti monkɔ so nwɛn, efisɛ munnim bere a ofiwura no bɛba,+ sɛ ɛyɛ anwummere oo, anadwo kɔnkɔn oo, ahemanakye* oo, anɔpatutuutu oo,+ 36  na sɛ ɔba mpofirim a, wammɛto mo sɛ moadeda.+ 37  Na nea mereka akyerɛ mo yi, mereka akyerɛ nnipa nyinaa: Monkɔ so nwɛn.”+

Ase Hɔ Nsɛm

Anaa “Ngo Bepɔw.”
Anaa “amanneɛbɔ.”
Anaa “awoko yaw.”
Nt., “bere a akokɔ bɔn.”