Luka Asɛmpa 16:1-31

  • Ofiehwɛfo a ɔnteɛ ho mfatoho no (1-13)

    • “Onipa a odi ade ketewaa mu nokware no, odi pii mu nokware nso” (10)

  • Mmara no ne Onyankopɔn Ahenni (14-18)

  • Osikani ne Lasaro ho mfatoho no (19-31)

16  Na ɔka kyerɛɛ asuafo no nso sɛ: “Ná osikani bi wɔ ofiehwɛfo bi,* na nkurɔfo kɔkekaa ne ho nsɛm kyerɛɛ osikani no sɛ ɔyɛ n’agyapade basabasa.  Enti ne wura no frɛɛ no bisaa no sɛ, ‘Dɛn na meretete fa wo ho yi? Ofiehwɛ adwuma a woayɛ no, bebu ho akontaa kyerɛ me, efisɛ meremma wonhwɛ me fi no so bio.’  Ɛnna ofiehwɛfo no bisaa ne ho sɛ, ‘Dɛn na menyɛ, efisɛ me wura rebegye ofiehwɛ adwuma no afi me nsam? Minni ahoɔden a mede betu fam, na mefɛre nso sɛ mɛsrɛsrɛ ade.  Ahãã! Mahu nea mɛyɛ, na sɛ me wura gye ofiehwɛ adwuma no fi me nsam a, nkurɔfo agye me akɔ wɔn fi.’  Na ɔfrɛɛ wɔn a wɔde ne wura ka no baa ne nkyɛn mmaako mmaako, na obisaa nea odi kan no sɛ, ‘Wode me wura ka ahe?’  Ɔkae sɛ, ‘Ngo susuhina* 100.’ Ɔka kyerɛɛ no sɛ, ‘Ɛka a wode no ho krataa ni. Gye na tena ase kyerɛw 50 ntɛm ara.’  Afei obisaa ɔfoforo sɛ, ‘Wo nso, wode ka ahe?’ Ɔkae sɛ, ‘Hwiit susukuruwa akɛse 100.’* Ɔka kyerɛɛ no sɛ, ‘Ɛka a wode no ho krataa ni. Gye na kyerɛw 80.’  Ɛwom sɛ ofiehwɛfo no nteɛ de, nanso ne wura no kamfoo no, efisɛ ɔde n’adwene yɛɛ adwuma.* Wiase yi* mu nnipa ani atew wɔ wɔn nkurɔfo* mu sen hann no mma.+  “Bio nso, mereka akyerɛ mo sɛ: Momfa ahonyade a ɛnteɛ no so nnya nnamfo,+ na sɛ ɛsa a, nnamfo no agye mo akɔ daa tenabea.+ 10  Onipa a odi ade ketewaa mu nokware no, odi pii mu nokware nso, na onipa a ɔnteɛ wɔ ade ketewaa mu no, ɔnteɛ wɔ pii mu nso. 11  Enti sɛ moanni nokware wɔ ahonyade a ɛnteɛ mu a, hena na ɔde ahonyade pa* bɛhyɛ mo nsa? 12  Na sɛ moanni nokware wɔ nea ɛyɛ nkurɔfo dea mu a, hena na ɔbɛma mo biribi a ɛbɛyɛ mo ara mo dea?+ 13  Akoa biara nni hɔ a obetumi asom awuranom baanu, efisɛ ɔbɛtan ɔbaako na wadɔ ɔbaako, anaasɛ ɔbɛbata ɔbaako ho na wabu ɔfoforo no animtiaa. Morentumi nyɛ Onyankopɔn nkoa nsan nyɛ Ahonyade nkoa.”+ 14  Saa bere no, na Farisifo a wɔyɛ sikanibere no retie eyinom nyinaa, na wofii ase serew no.+ 15  Enti ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Moyɛ mo ho atreneefo wɔ nnipa anim,+ nanso Onyankopɔn nim mo koma mu.+ Na nea nnipa bu no sɛ ɛsom bo no, Onyankopɔn ani so de, ɛyɛ akyiwade.+ 16  “Mmara no ne Adiyifo no tenaa hɔ besii Yohane so. Efi hɔ no, wɔreka Onyankopɔn Ahenni no ho asɛmpa, na onipa biara yere ne ho sɛ ɔbɛkɔ mu.+ 17  Nokwasɛm ne sɛ, ɛyɛ mmerɛw sɛ ɔsoro ne asaase betwam akɔ sen sɛ Mmara no mu nkyerɛwde no bi ho nsensanee baako bɛyera a ɛremma mu.+ 18  “Obiara a obegyaa ne yere na waware foforo no asɛe aware, na obiara a ɔbɛware ɔbea a ne kunu agyaa no no asɛe aware.+ 19  “Ná osikani bi wɔ hɔ a ɔtaa hyɛ ataade afasebiri ne nwera. Ná ɔde nneɛma akɛseakɛse gye n’ani daa. 20  Ná obi nso wɔ hɔ a ɔsrɛsrɛ ade a wɔfrɛ no Lasaro. Ná ne ho nyinaa atutu akuru, na na wɔtaa de no kɔtena osikani no abobow ano. 21  Nea na efi osikani no adidipon so gu fam no, na ne kɔn dɔ sɛ obedi bi amee. Afei nso, na nkraman mpo bɛtaforo n’akuru no mu. 22  Bere bi akyi no, nea ɔsrɛsrɛ ade no wui, na abɔfo de no kɔɔ Abraham nkyɛn.* “Osikani no nso wui, na wosiee no. 23  Bere a ɔwɔ Ɔdamoa* mu no, na ne ho yeraw no. Na ɔmaa n’ani so huu Abraham wɔ akyirikyiri, na na Lasaro wɔ ne nkyɛn.* 24  Enti ɔteɛɛm sɛ, ‘Agya Abraham, hu me mmɔbɔ na soma Lasaro ma ɔmfa ne nsateaa ano mmɔ nsu mu na ɔmfa mmedwudwo me tɛkrɛma, efisɛ merehu amane wɔ ogya a ɛredɛw yi mu.’ 25  Ɛnna Abraham kae sɛ, ‘Ɔba, kae sɛ bere a wote ase no, wunyaa nneɛma pa a wopɛ nyinaa, na Lasaro de, nneɛma bɔne na onyae. Seesei wɔrekyekye ne werɛ wɔ ha, ɛnna wo nso worehu amane. 26  Na eyinom nyinaa akyi no, wɔde obon kɛse* ato yɛne mo ntam, enti wɔn a wɔpɛ sɛ wofi ha ba mo nkyɛn no ntumi, na wɔn a wɔpɛ sɛ wofi hɔ ba yɛn nkyɛn no nso ntumi.’ 27  Na ɔkae sɛ, ‘Saa na ɛte de a, ɛnde agya, mesrɛ wo, soma no ma ɔnkɔ me papa fi, 28  na mewɔ nua mmarima baanum, na onkodi wɔn adanse yiye, na wɔn nso amma ammehu amane wɔ ha.’ 29  Ɛnna Abraham kae sɛ, ‘Wɔwɔ Mose ne Adiyifo no; ma wontie wɔn.’+ 30  Na ɔkae sɛ, ‘Daabi, agya Abraham, mmom sɛ obi fi awufo mu kɔ wɔn nkyɛn a, wɔbɛsakra.’ 31  Na Abraham ka kyerɛɛ no sɛ, ‘Sɛ wɔantie Mose+ ne Adiyifo no a, ɛnde sɛ obi sɔre fi awufo mu mpo a, wɔrennye nni.’”

Ase Hɔ Nsɛm

Anaa “obi a ɔhwɛ ne fi so ma no.”
Anaa “bat susuhina.” Bat baako yɛ lita 22 (gal. 5.81). Hwɛ Nkh. B14.
Anaa “kor 100.” Ná kor biara wom lita 220 (bɛyɛ olonka 73). Hwɛ Nkh. B14.
Anaa “ɔyɛɛ n’ade nyansam; ɔde nyansa yɛɛ adwuma.”
Anaa “Bere yi.” Hwɛ Nkyerɛkyerɛmu afã hɔ.
Anaa “awo ntoatoaso.”
Anaa “nea ɛyɛ nokware; ahonyade a ɛteɛ.”
Nt., “Abraham kokom.”
Anaa “Hades,” kyerɛ sɛ, adasamma damoa. Hwɛ Nkyerɛkyerɛmu afã hɔ.
Nt., “ne kokom.”
Anaa “amoa kɛse.”