Luka Asɛmpa 13:1-35

  • Sɛ moansakra a, wɔbɛsɛe mo (1-5)

  • Borɔdɔma dua a ɛnsow aba ho mfatoho no (6-9)

  • Ɔsaa ɔbea bi a ne mu akuntun yare Homeda (10-17)

  • Sinapi aba ne mmɔkaw ho mfatoho no (18-21)

  • Gye sɛ yɛyere yɛn ho denneennen ansa na yɛatumi afa ɔpon teateaa no mu (22-30)

  • Herode, “saa sakraman no” (31-33)

  • Yesu dii Yerusalem ho awerɛhow (34, 35)

13  Saa bere no, nnipa bi a ɛwɔ hɔ kaa sɛnea Pilato de Galileafo bi mogya fraa wɔn afɔre mu no ho asɛm kyerɛɛ Yesu.  Ɛnna obisaa wɔn sɛ: “Amane a saa Galileafo yi hui nti, mo adwene yɛ mo sɛ wɔyɛ abɔnefo sen Galileafo a aka nyinaa anaa?  Daabi, ɛnte saa. Sɛ moansakra a, saa ara na mo nso wɔbɛsɛe mo nyinaa.+  Anaa nnipa 18 a Siloam abantenten no bu guu wɔn so kunkum wɔn no, mususuw sɛ na wɔyɛ abɔnefo sen nnipa a ɛtete Yerusalem nyinaa?  Daabi, ɛnte saa. Sɛ moansakra a, mo nyinaa mubewuwu te sɛ wɔn ara.”  Na ɔtoaa so maa mfatoho yi: “Ná ɔbarima bi wɔ borɔdɔma dua si ne bobefuw* mu, na ɔbae bɛhwɛe sɛ obenya aba wɔ so anaa, nanso wannya bi.+  Enti ɔka kyerɛɛ nea ɔhwɛ bobefuw no so no sɛ, ‘Mfe abiɛsa ni, maba ha aba aba ara sɛ anka menya aba wɔ borɔdɔma dua yi so, nanso mannya bi. Twa kyene! Adɛn nti na ɛsɛ sɛ egye asaase no bɔ so?’  Ɛnna nea ɔhwɛ bobefuw no so no kae sɛ, ‘Owura, ma ensi hɔ afe baako nka ho, kosi sɛ metutu ho na mede ɔyɛ-asaase-yiye agu ase.  Sɛ ɛsow aba daakye a, asɛmpa; sɛ ansow a, ɛnde twa kyene.’”+ 10  Ɛbae sɛ na ɔrekyerɛkyerɛ wɔ hyiadan bi mu Homeda. 11  Na hwɛ! ná ɔbea bi wɔ hɔ a honhommɔne* bi ama wayare mfe 18. Ná ne mu akuntun, na na ontumi nteɛ ne mu koraa. 12  Bere a Yesu huu no no, ɔfrɛɛ no, na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Ɔbea, mayi wo afi w’ahoɔmmerɛw no mu.”+ 13  Ɛnna Yesu de ne nsa guu no so, na amonom hɔ ara ne mu teɛe, na ofii ase hyɛɛ Onyankopɔn anuonyam. 14  Nanso hyiadan mu panyin no bo fuwii sɛ Yesu asa yare Homeda no. Enti ɔka kyerɛɛ nnipadɔm no sɛ: “Nnansia wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ yɛyɛ adwuma.+ Saa nna no na ɛsɛ sɛ moba ma ɔsa mo yare, na ɛnyɛ Homeda.”+ 15  Nanso, Awurade ka kyerɛɛ no sɛ: “Nyaatwomfo,+ edu Homeda a, mo mu biara san ne nantwi anaa n’afurum fi buw mu de no kɔ kɔma no nsu nom,+ meboa? 16  Ɛnde, ɔbea yi a ɔyɛ Abraham babea a Satan akyekyere no mfe 18 yi, ɛmfata sɛ wɔsan no fi nkɔnsɔnkɔnsɔn yi mu Homeda anaa?” 17  Bere a ɔkaa eyinom no, n’atamfo no nyinaa ani wui, na nnipadɔm no nyinaa fii ase dii ahurusi wɔ nneɛma akɛse* a ɔyɛe no nyinaa ho.+ 18  Ɛnna ɔtoaa so kae sɛ: “Onyankopɔn Ahenni te dɛn, na dɛn ho na mede bɛtoto? 19  Ɛte sɛ sinapi aba a obi fa koduae wɔ ne turo mu. Enyinii, na ɛbɛyɛɛ dua, na wim nnomaa bɛtenaa ne mmaa so.”+ 20  Na ɔkae bio sɛ: “Dɛn ho na mede Onyankopɔn Ahenni bɛtoto? 21  Ɛte sɛ mmɔkaw* a ɔbea bi fae de fraa esiam susukuruwa akɛse* abiɛsa mu kosii sɛ ne nyinaa kawee.”+ 22  Na otutuu akwan kɔɔ nkurow mu ne nkuraa ase kɔkyerɛkyerɛe, na ɔtoaa n’akwantu no so kɔɔ Yerusalem. 23  Afei ɔbarima bi bisaa no sɛ: “Awurade, wɔn a wobegye wɔn no yɛ kakra bi anaa?” Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: 24  “Monyere mo ho denneennen mfa ɔpon teateaa no mu,+ efisɛ mereka akyerɛ mo sɛ, nnipa pii bɛpɛ sɛ wɔfa mu nanso wɔrentumi. 25  Na sɛ ofiwura no sɔre na ɔto pon no mu a, mubegyina abɔnten abɔ pon no mu aka sɛ, ‘Owura, bue yɛn.’+ Nanso ɔbɛka akyerɛ mo sɛ: ‘Minnim baabi a mufi.’ 26  Na mubefi ase aka sɛ, ‘Yedidii na yɛnomee wɔ w’anim, na wokyerɛkyerɛe wɔ yɛn mmɔnten so.’+ 27  Nanso ɔbɛka akyerɛ mo sɛ, ‘Minnim baabi a mufi. Mumfi me so nkɔ, mo a moyɛ nea ɛnteɛ nyinaa!’ 28  Ɛhɔ na mubesu na moaka mo se asi so denneennen,* efisɛ mubehu Abraham ne Isak ne Yakob ne adiyifo no nyinaa wɔ Onyankopɔn Ahenni mu, nanso mo de, wɔbɛpam mo akɔ abɔnten.+ 29  Bio nso, nkurɔfo befi apuei ne atɔe, atifi ne anaafo aba, na wɔbɛtenatena pon ho adidi wɔ Onyankopɔn Ahenni mu. 30  Na hwɛ! wɔn a wɔaka akyi no bi bɛba abedi kan, na wɔn a wodi kan no bi aka akyi.”+ 31  Saa bere no ara, Farisifo bi ba bɛka kyerɛɛ no sɛ: “Fi ha kɔ, efisɛ Herode pɛ sɛ okum wo.” 32  Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monkɔka nkyerɛ saa sakraman* no sɛ, ‘Hwɛ! meretu ahonhommɔne na masa yare nnɛ ne ɔkyena, na da a ɛto so abiɛsa no, na mawie.’ 33  Nanso, ɛsɛ sɛ misi kwan so nnɛ ne ɔkyena ne n’adekyee, efisɛ ɛrentumi mma sɛ wobekum odiyifo wɔ baabiara, gye Yerusalem.+ 34  Yerusalem, Yerusalem, wo a wukum adiyifo, na wusiw wɔn a wɔsomaa wɔn baa wo nkyɛn no abo!+ Mayɛ biara sɛ mɛboaboa wo mma ano, sɛnea akokɔbaatan boaboa ne mma ano ne ntaban ase no! Nanso moampɛ.+ 35  Hwɛ! Wɔagyaw mo fi ama mo.+ Mereka akyerɛ mo sɛ, morenhu me bio kosi sɛ mobɛka sɛ: ‘Nhyira ne nea ɔba wɔ Yehowa* din mu!’”+

Ase Hɔ Nsɛm

Anaa “bobeturo.”
Anaa “ahoɔmmerɛw honhom.”
Anaa “anuonyam nnwuma.”
Biribi a ɛma esiam tu anaasɛ ɛma ɛkaw.
Nt., “seah susude.” Seah susude baako yɛ lita 7.33 (bɛyɛ olonka 2 ne magyirin konko 2 ne fã). Hwɛ Nkh. B14.
Obi yɛ saa a, ɛkyerɛ sɛ ne bo afuw, na ne ho yeraw no.
Wuram kraman bi.