Kɔ emu nsɛm afã hɔ

Kɔ emu nsɛm afã hɔ

Luka Asɛmpa

Ti Ahorow

Emu Nsɛntitiriw

 • 1

  • Ɔkyerɛw kɔmaa Teofilo (1-4)

  • Gabriel bɛkae sɛ wɔbɛwo Yohane Suboni (5-25)

  • Gabriel bɛkae sɛ wɔbɛwo Yesu (26-38)

  • Maria kɔsraa Elisabet (39-45)

  • Maria kamfoo Yehowa (46-56)

  • Wɔwoo Yohane, na wɔtoo no din (57-66)

  • Sakaria hyɛɛ nkɔm (67-80)

 • 2

  • Wɔwoo Yesu (1-7)

  • Abɔfo yii wɔn ho adi kyerɛɛ nguanhwɛfo (8-20)

  • Wotwaa no twetia, na wɔtew wɔn ho (21-24)

  • Simeon huu Kristo no (25-35)

  • Hana kaa abofra no ho asɛm (36-38)

  • Wɔsan kɔɔ Nasaret (39, 40)

  • Yesu a wadi mfe 12 no wɔ asɔrefi hɔ (41-52)

 • 3

  • Bere a Yohane hyɛɛ n’adwuma ase (1, 2)

  • Yohane kaa asubɔ ho asɛm (3-20)

  • Yesu asubɔ (21, 22)

  • Yesu Kristo abusuasanten (23-38)

 • 4

  • Ɔbonsam sɔɔ Yesu hwɛe (1-13)

  • Yesu fii asɛnka ase wɔ Galilea (14, 15)

  • Wɔannye Yesu antom wɔ Nasaret (16-30)

  • Ɔkɔɔ hyiadan mu wɔ Kapernaum (31-37)

  • Ɔsaa Simon asebea ne nnipa binom yare (38-41)

  • Nnipadɔm kohuu Yesu wɔ baabi a atew ne ho (42-44)

 • 5

  • Ɔyɛɛ anwonwade ma woyii mpataa pii; asuafo a wodi kan (1-11)

  • Ɔsaa ɔkwatani bi yare (12-16)

  • Yesu saa obubuafo bi yare (17-26)

  • Yesu frɛɛ Lewi (27-32)

  • Wobisaa no akɔnkyen ho asɛm (33-39)

 • 6

  • Yesu yɛ “Homeda Wura” (1-5)

  • Ɔsaa ɔbarima bi a ne nsa awu yare (6-11)

  • Asomafo 12 no (12-16)

  • Yesu kyerɛkyerɛe na ɔsaa yare (17-19)

  • Nneɛma a ɛde anigye ba ne nea ɛde amanehunu ba (20-26)

  • Monnɔ mo atamfo (27-36)

  • Munnyae sɛ mubu nkurɔfo atɛn (37-42)

  • Dua biara aba na wɔde hu dua ko (43-45)

  • Ɔdan a wosii no yiye; ɔdan a enni fapem pa (46-49)

 • 7

  • Ɔsraani panyin bi gyidi (1-10)

  • Yesu nyan okunafo bi ba wɔ Nain (11-17)

  • Ɔkamfoo Yohane Suboni (18-30)

  • Ɔkaa awo ntoatoaso asoɔdenfo no anim (31-35)

  • Ɔde ɔbea debɔneyɛfo bi bɔne kyɛɛ no (36-50)

   • Mmarima baanu a na wɔde ka ho mfatoho no (41-43)

 • 8

  • Mmea bi a na wɔka Yesu ho (1-3)

  • Ogufo ho mfatoho no (4-8)

  • Nea enti a Yesu yɛɛ mfatoho (9, 10)

  • Ogufo ho mfatoho no nkyerɛkyerɛmu (11-15)

  • Ɛnsɛ sɛ wɔkata kanea so (16-18)

  • Yesu maame ne ne nua mmarima (19-21)

  • Yesu maa mframa yɛɛ dinn (22-25)

  • Yesu maa ahonhommɔne kɔhyɛɛ mprako mu (26-39)

  • Yairo babea; ɔbea bi de ne nsa kaa Yesu atade nguguso (40-56)

 • 9

  • Ɔde asɛnka ho akwankyerɛ maa Dumien no (1-6)

  • Yesu nti, Herode adwene tu frae (7-9)

  • Yesu maa nnipa 5,000 aduan (10-17)

  • Petro kae sɛ Yesu ne Kristo no (18-20)

  • Yesu kaa ne wu ho asɛm (21, 22)

  • Nea ɛkyerɛ sɛ obi yɛ Yesu suani ampa (23-27)

  • Yesu ahosakra (28-36)

  • Ɔsaa abarimaa bi a honhommɔne wɔ no so yare (37-43a)

  • Yesu kaa ne wu ho asɛm bio (43b-45)

  • Asuafo no gyee akyinnye wɔ nea ɔyɛ wɔn mu ɔkɛse no ho (46-48)

  • Nea ɔnsɔre ntia yɛn no wɔ yɛn afã (49, 50)

  • Samariafo akuraa bi mufo annye Yesu (51-56)

  • Sɛnea yedi Yesu akyi (57-62)

 • 10

  • Yesu somaa asuafo 70 no (1-12)

  • Nkurow a wɔansakra no nnue (13-16)

  • Asuafo 70 no san bae (17-20)

  • Yesu yii n’Agya ayɛ sɛ wadom ahobrɛasefo (21-24)

  • Samariani mmɔborɔhunufo ho mfatoho no (25-37)

  • Yesu kɔsraa Marta ne Maria (38-42)

 • 11

  • Sɛnea yɛbɔ mpae (1-13)

   • Mpae ho nhwɛso (2-4)

  • Ɔde Onyankopɔn nsateaa na etu ahonhommɔne (14-23)

  • Sɛ honhom fĩ san ba a . . . (24-26)

  • Nea ɛde anigye ankasa ba (27, 28)

  • Yona sɛnkyerɛnne no (29-32)

  • Nipadua kanea (33-36)

  • Nyamesomfo a wɔyɛ nyaatwom nnue (37-54)

 • 12

  • Farisifo mmɔkaw (1-3)

  • Suro Onyankopɔn, na ɛnyɛ nnipa (4-7)

  • Obiara a ɔbɔ Kristo din wɔ nnipa anim no (8-12)

  • Osikani kwasea ho mfatoho no (13-21)

  • Munnyae sɛ mudwinnwen (22-34)

   • Nguankuw ketewa (32)

  • Monwɛn (35-40)

  • Ofiehwɛfo nokwafo ne ofiehwɛfo a onni nokware (41-48)

  • Ɛnyɛ asomdwoe na mede bae, na mmom mpaapaemu (49-53)

  • Ehia sɛ yɛhwɛ bere a yɛwom yi hu nea ɛreba (54-56)

  • Sɛnea yebesiesie yɛne obi ntam asɛm (57-59)

 • 13

  • Sɛ moansakra a, wɔbɛsɛe mo (1-5)

  • Borɔdɔma dua a ɛnsow aba ho mfatoho no (6-9)

  • Ɔsaa ɔbea bi a ne mu akuntun yare Homeda (10-17)

  • Sinapi aba ne mmɔkaw ho mfatoho no (18-21)

  • Gye sɛ yɛyere yɛn ho denneennen ansa na yɛatumi afa ɔpon teateaa no mu (22-30)

  • Herode, “saa sakraman no” (31-33)

  • Yesu dii Yerusalem ho awerɛhow (34, 35)

 • 14

  • Ɔsaa ɔbarima bi a wahonhon yare Homeda (1-6)

  • Sɛ obi to nsa frɛ wo kɔ apontow ase a, brɛ wo ho ase (7-11)

  • To nsa frɛ wɔn a wɔrentumi ntua wo ka (12-14)

  • Wɔn a wɔtoo nsa frɛɛ wɔn a woyii wɔn ho ano ho mfatoho no (15-24)

  • Nea yɛde bɔ afɔre bɛyɛ Yesu suani (25-33)

  • Sɛ nkyene dɛw fi mu a . . . (34, 35)

 • 15

  • Oguan a ɔyerae ho mfatoho no (1-7)

  • Drakma a ɛyerae ho mfatoho no (8-10)

  • Ɔba a ɔyerae ho mfatoho no (11-32)

 • 16

  • Ofiehwɛfo a ɔnteɛ ho mfatoho no (1-13)

   • “Onipa a odi ade ketewaa mu nokware no, odi pii mu nokware nso” (10)

  • Mmara no ne Onyankopɔn Ahenni (14-18)

  • Osikani ne Lasaro ho mfatoho no (19-31)

 • 17

  • Hintidua, bɔnefakyɛ, ne gyidi (1-6)

  • Nkoa a mfaso nni yɛn so (7-10)

  • Ɔsaa akwatafo du yare (11-19)

  • Onyankopɔn Ahenni reba (20-37)

   • Onyankopɔn Ahenni “wɔ mo mfinimfini” (21)

   • “Monkae Lot yere no” (32)

 • 18

  • Okunafo a wampa abaw no ho mfatoho no (1-8)

  • Farisini ne obi a ogyigye tow (9-14)

  • Yesu ne mmofra no (15-17)

  • Otumfo sikani bi bisaa no asɛm (18-30)

  • Yesu kaa ne wu ho asɛm bio (31-34)

  • Onifuraefo bi a ɔsrɛsrɛ ade huu ade (35-43)

 • 19

  • Yesu kɔsraa Sakeo (1-10)

  • Mmɛnnaa du ho mfatoho no (11-27)

  • Yesu de nkonimdi kowuraa Yerusalem (28-40)

  • Yesu suu Yerusalem (41-44)

  • Yesu tew asɔrefi no ho (45-48)

 • 20

  • Wobisaa baabi a Yesu nyaa ne tumi fii (1-8)

  • Akuafo awudifo ho mfatoho no (9-19)

  • Onyankopɔn ne Kaesare (20-26)

  • Owusɔre ho asɛmmisa (27-40)

  • Kristo yɛ Dawid ba anaa? (41-44)

  • Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ wɔnhwɛ yiye wɔ akyerɛwfo no ho (45-47)

 • 21

  • Okunafo hiani no nkaprɛ mma abien no (1-4)

  • NEA ƐBƐBA HO NSƐNKYERƐNNE (5-36)

   • Akokoakoko, asasewosow akɛse, nyarewa, ɔkɔm (10, 11)

   • Asraafodɔm betwa Yerusalem ho ahyia (20)

   • Mmere a wɔde ama amanaman no (24)

   • Onipa Ba no mmae no (27)

   • Borɔdɔma dua ho mfatoho no (29-33)

   • Monkɔ so nwɛn (34-36)

  • Yesu kyerɛkyerɛe wɔ asɔrefi hɔ (37, 38)

 • 22

  • Asɔfo bɔɔ pɔw sɛ wobekum Yesu (1-6)

  • Twam a etwa to no ho ntotoe (7-13)

  • Awurade Anwummere Aduan no (14-20)

  • “Nea obeyi me ama no ne me te ɔpon ho” (21-23)

  • Asuafo no gyee akyinnye denneennen wɔ nea ɔyɛ wɔn mu ɔkɛse no ho (24-27)

  • Yesu ne wɔn yɛɛ ahenni bi ho apam (28-30)

  • Yesu kae sɛ Petro bɛka sɛ onnim no (31-34)

  • Ehia sɛ wɔboaboa wɔn ho; sekan abien no (35-38)

  • Yesu kɔbɔɔ mpae wɔ Ngodua Bepɔw so (39-46)

  • Wɔkyeree Yesu (47-53)

  • Petro kae sɛ onnim Yesu (54-62)

  • Wodii Yesu ho agoru (63-65)

  • Wodii n’asɛm wɔ Sanhedrin no anim (66-71)

 • 23

  • Wɔde Yesu kogyinaa Pilato ne Herode anim (1-25)

  • Wɔbɔɔ Yesu ne akorɔmfo werɛmfo baanu asɛndua mu (26-43)

   • “Wobɛka me ho wɔ Paradise” (43)

  • Yesu wui (44-49)

  • Wosiee Yesu (50-56)

 • 24

  • Wonyan Yesu (1-12)

  • Emaus kwan so (13-35)

  • Yesu yii ne ho adi kyerɛɛ asuafo no (36-49)

  • Yesu foro kɔɔ soro (50-53)