Leviticus 20:1-27

  • Ɛnsɛ sɛ wɔsom Molek; ahonhonsɛm (1-6)

  • Monyɛ kronkron na munnya obu mma mo awofo (7-9)

  • Obi nya nna mu nkitahodi a ɛmfata a, wonkum no (10-21)

  • Monyɛ kronkron na moatena asaase no so (22-26)

  • Wɔn a wɔde wɔn ho hyɛ ahonhonsɛm mu no, munkum wɔn (27)

20  Yehowa toaa so kasa kyerɛɛ Mose sɛ:  “Ka kyerɛ Israelfo sɛ, ‘Israelni anaa ɔhɔho biara a ɔte Israel a ɔde ne ba biara bɛma Molek no, ɛsɛ sɛ wokum no.+ Asaase no sofo nsiw no abo nkum no.  M’ankasa nso mɛma m’ani asa onipa a ɔte saa na makum no,* efisɛ ɔde ne ba ama Molek de agu me kronkronbea ne me din kronkron no ho fĩ.+  Sɛ ɔde ne ba ma Molek na asaase no sofo bu wɔn ani gu so na wɔankum no a,+  ɛnde mɛma m’ani asa saa onipa no ne n’abusua,+ na ɔne wɔn a wodii n’akyi ne Molek bɔɔ aguaman no nyinaa, mekum wɔn.*  “‘Obiara* a obefi m’akyi akodi akɔmfo anaa asumanfo akyi*+ no, mɛma m’ani asa onipa a ɔte saa no na makum no.*+  “‘Montew mo ho na monyɛ kronkron,+ efisɛ mene Yehowa mo Nyankopɔn.  Monhwɛ nni m’ahyɛde so.+ Mene Yehowa, na me na merema mo ho atew.+  “‘Obiara a ɔbɛdome ne papa anaa ne maame* no, ɛsɛ sɛ wokum no.+ Ne papa ne ne maame na wadome wɔn, enti ne mogya begu n’ankasa ti so. 10  “‘Ɔbarima a ɔne ɔbarima foforo yere bɛsɛe aware, kyerɛ sɛ ɔne ne yɔnko yere bɛda no, ɛsɛ sɛ wokum no. Wonkum ɔbarima ne ɔbea awaresɛefo no nyinaa.+ 11  Ɔbarima a ɔne ne papa yere bɛda no agu ne papa anim ase.*+ Wonkum wɔn baanu nyinaa. Wɔn mogya begu wɔn ankasa ti so. 12  Sɛ ɔbarima ne ne ba yere da a, ɛsɛ sɛ wokum wɔn baanu nyinaa. Wɔayɛ akyiwade. Wɔn mogya begu wɔn ankasa ti so.+ 13  “‘Sɛ ɔbarima ne ne yɔnko barima da sɛnea ɔne ɔbea da a, wɔn baanu nyinaa ayɛ akyiwade.+ Ɛsɛ sɛ wokum wɔn. Wɔn mogya begu wɔn ankasa ti so. 14  “‘Sɛ ɔbarima fa ɔbea ne ne maame nyinaa a, ɛyɛ ahohwibra.*+ Ɛsɛ sɛ wɔhyew ɔne wɔn nyinaa wɔ ogya mu+ na ahohwibra antena mo mu. 15  “‘Ɔbarima biara a ɔne aboa bɛda no, ɛsɛ sɛ mukum no na mukum aboa no ka ho.+ 16  Sɛ ɔbea bi de ne ho ma aboa ma ɔfa no a,+ munkum ɔbea no ne aboa no nyinaa. Ɛsɛ sɛ wowu. Wɔn mogya begu wɔn ankasa ti so. 17  “‘Sɛ ɔbarima bi ne ne nuabea a ɔyɛ ne papa ba anaa ne maame ba da ma ohu n’adagyaw na ɔbea no nso hu n’adagyaw a, ɛyɛ aniwude.+ Enti ɛsɛ sɛ wokum wɔn* wɔ wɔn man mufo anim. Ɛyɛ animguase ma ne nuabea no.* Wayɛ bɔne, na obenya ne bɔne so akatua. 18  “‘Sɛ ɔbarima ne ɔbea a wayɛ bra da a, ɛyɛ ɔbea no mogya na wɔn baanu abue so.+ Wɔn baanu nyinaa, ɛsɛ sɛ wokum wɔn.* 19  “‘Ɛnsɛ sɛ wo ne wo maame nuabea anaa wo papa nuabea da, efisɛ obi yɛ saa a, ɛyɛ animguase ma ne busuani a ɔbɛn no no.+ Wɔayɛ bɔne, na wobenya wɔn bɔne so akatua. 20  Sɛ obi ne ne papa nua yere da a, wagu ne papa nua no anim ase.*+ Wɔayɛ bɔne, na wobenya wɔn bɔne so akatua. Wobewu, na wɔrennya mma. 21  Sɛ obi fa ne nua yere a, ɛyɛ abofonode.+ Wagu ne nua anim ase.* Wɔrennya mma. 22  “‘Monhwɛ nni m’ahyɛde ne m’atemmusɛm nyinaa so,+ na asaase a mede mo rekɔ so no amfe mo angu.+ 23  Aman a merepam wɔn afi mo anim no, munnni wɔn amanne akyi,+ efisɛ wɔayɛ saa nneɛma yi nyinaa ama wɔn ho ayɛ me abofono.+ 24  Eyi nti meka kyerɛɛ mo sɛ: “Mobɛfa wɔn asaase, na mede saa asaase a nufusu ne ɛwo abu so wɔ so+ no bɛma mo na ayɛ mo agyapade. Mene Yehowa mo Nyankopɔn; me na matew mo afi aman a aka no ho.”+ 25  Momma nsonsonoe nna mmoa a wɔn ho tew ne wɔn a wɔn ho ntew ntam, ne nnomaa a wɔn ho tew ne wɔn a wɔn ho ntew ntam.+ Ɛnsɛ sɛ mode mmoa anaa nnomaa anaa biribiara a ɛwea fam a makyerɛ sɛ wɔn ho ntew no gu mo ho* fĩ.+ 26  Monyɛ kronkron, efisɛ me Yehowa meyɛ kronkron,+ na meretew mo afi aman a aka no ho de mo ayɛ m’agyapade.+ 27  “‘Sɛ ɔbarima anaa ɔbea bi yɛ ɔkɔmfo anaa osumanni* a, wonkum wɔn.+ Wonsiw wɔn abo nkum wɔn. Wɔn mogya begu wɔn ankasa ti so.’”

Ase Hɔ Nsɛm

Anaa “matwa no afi ne man mu.”
Anaa “metwa wɔn afi wɔn man mu.”
Anaa “Ɔkra biara.”
Nt., “ne wɔn akɔbɔ aguaman.”
Anaa “metwa saa ɔkra no afi ne man mu.”
Anaa “ɔbɛfrɛ mmusu aba ne papa anaa ne maame so.”
Nt., “ayi ne papa adagyaw so.”
Anaa “aniwude; atantanne.”
Anaa “ɛsɛ sɛ wotwa wɔn fi hɔ.”
Nt., “Wayi ne nuabea adagyaw so.”
Anaa “ɛsɛ sɛ wotwa wɔn fi wɔn man mu.”
Nt., “wayi ne papa nuabarima adagyaw so.”
Nt., “Wayi ne nua adagyaw so.”
Anaa “mo kra ho.”
Anaa “ɔwɔ honhom a ɔde ka daakye nsɛm.”