Kɔ emu nsɛm afã hɔ

Kɔ emu nsɛm afã hɔ

Leviticus Nhoma No

Ti Ahorow

Emu Nsɛntitiriw

 • 1

  • Ɔhyew afɔre (1-17)

 • 2

  • Aduan afɔre (1-16)

 • 3

  • Asomdwoe afɔre (1-17)

   • Munnni srade anaa mogya (17)

 • 4

  • Bɔne ho afɔre (1-35)

 • 5

  • Bɔne ahorow bi ne ɛho afɔre (1-6)

   • Obi yɛ bɔne a ɛsɛ sɛ wɔbɛka (1)

  • Sɛ obi ho nso a, nneɛma a otumi de bɔ afɔre (7-13)

  • Obi ani nna na ɔyɛ bɔne a, ɛho afodi afɔre (14-19)

 • 6

  • Bɔne ho afɔre ho nsɛm foforo (1-7)

  • Afɔrebɔ ahorow ho akwankyerɛ (8-30)

   • Ɔhyew afɔre (8-13)

   • Aduan afɔre (14-23)

   • Bɔne ho afɔre (24-30)

 • 7

  • Afɔrebɔ ahorow ho akwankyerɛ (1-21)

   • Afodi afɔre (1-10)

   • Asomdwoe afɔre (11-21)

  • Ɛnsɛ sɛ wodi srade anaa mogya (22-27)

  • Asɔfo no kyɛfa (28-36)

  • Afɔre ahorow no ho nsɛm a etwa to (37, 38)

 • 8

  • Wɔhyɛɛ Aaron ne ne mma asɔfo (1-36)

 • 9

  • Aaron de mmoa bɔɔ afɔre (1-24)

 • 10

  • Ogya fi Yehowa hɔ bɛhyew Nadab ne Abihu (1-7)

  • Nsã ne aduan ho akwankyerɛ a wɔde maa asɔfo no (8-20)

 • 11

  • Mmoa a wɔn ho tew ne mmoa a wɔn ho ntew (1-47)

 • 12

  • Awo akyi ahodwira (1-8)

 • 13

  • Akwankyerɛ a ɛfa kwata ho (1-46)

  • Kwata a ɛtotɔ ataade mu (47-59)

 • 14

  • Nea wɔde kyerɛ sɛ ɔkwatani bi ho atew (1-32)

  • Kwata wɔ ofi bi ho a, ɔkwan a wɔfa so tew ho (33-57)

 • 15

  • Ɔbarima a ne ho sen ne ɔbea a wayɛ bra ho ntew (1-33)

 • 16

 • 17

  • Afei wɔbɛbɔ afɔre wɔ ɔsom ntamadan no mu (1-9)

  • Ɛnsɛ sɛ wodi mogya (10-14)

  • Mmara a ɛfa mmoa a wɔawu ho (15, 16)

 • 18

  • Nna mu nkitahodi a ɛmfata (1-30)

   • Ɛnsɛ sɛ musuasua Kaananfo (3)

   • Abusuafo a wɔbɛn paa (6-18)

   • Ɔbea a wayɛ bra (19)

   • Mmarima a wɔne mmarima da (22)

   • Onipa a ɔne aboa da (23)

   • ‘Mommma mo ho nngu fĩ, anyɛ saa a, asaase no bɛfe mo agu’ (24-30)

 • 19

  • Mmara ahorow a ɛbɛma wɔayɛ kronkron (1-37)

   • Ɔkwampa a wɔbɛfa so atwa wɔn nnɔbae (9, 10)

   • Dwen nea n’aso asiw ne nea n’ani afura ho (14)

   • Nsɛe wo yɔnko din (16)

   • Nnya obiara ho menasepɔw (18)

   • Nkonyaayi ne ahonhonsɛm yɛ akyiwade (26, 31)

   • Obiara nni ho kwan sɛ ɔyeyɛ ahyɛnsode wɔ ne honam ani (28)

   • Nya obu ma nkwakoraa ne mmerewa (32)

   • Sɛnea ɛsɛ sɛ wɔne ahɔho tena (33, 34)

 • 20

  • Ɛnsɛ sɛ wɔsom Molek; ahonhonsɛm (1-6)

  • Monyɛ kronkron na munnya obu mma mo awofo (7-9)

  • Obi nya nna mu nkitahodi a ɛmfata a, wonkum no (10-21)

  • Monyɛ kronkron na moatena asaase no so (22-26)

  • Wɔn a wɔde wɔn ho hyɛ ahonhonsɛm mu no, munkum wɔn (27)

 • 21

  • Ɛsɛ sɛ asɔfo yɛ kronkron na wɔn ho tew (1-9)

  • Ɛnsɛ sɛ ɔsɔfo panyin no gu ne ho fĩ (10-15)

  • Obi a wadi dɛm rentumi nyɛ ɔsɔfo (16-24)

 • 22

  • Asɔfo ahotew; nneɛma kronkron a wodi (1-16)

  • Afɔrebɔde a edi mu nkutoo na ɛsɔ ani (17-33)

 • 23

  • Nna kronkron ne afahyɛ ahorow (1-44)

   • Homeda (3)

   • Twam (4, 5)

   • Paanoo a Mmɔkaw Nnim Afahyɛ (6-8)

   • Nnɔbae a edi kan a wɔde bɔ afɔre (9-14)

   • Nnawɔtwe Afahyɛ (15-21)

   • Ɔkwampa a wɔbɛfa so atwa wɔn nnɔbae (22)

   • Torobɛntohyɛn Afahyɛ (23-25)

   • Mpata Da (26-32)

   • Apata Afahyɛ (33-43)

 • 24

  • Ngo a wɔde begu nkanea a ɛwɔ ɔsom ntamadan no mu (1-4)

  • Paanoo a wɔde kyerɛ (5-9)

  • Wosiw nea ɔkaa Onyankopɔn din ho abususɛm no abo (10-23)

 • 25

  • Ɔhome afe (1-7)

  • Ahofadi Afe (8-22)

  • Agyapade a ɛsan kɔ baabi a efi (23-34)

  • Sɛnea ɛsɛ sɛ wɔne ahiafo tena (35-38)

  • Mmara a ɛfa nkoa ho (39-55)

 • 26

  • Montwe mo ho mfi abosonsom ho (1, 2)

  • Osetie de nhyira ba (3-13)

  • Asoɔden de asotwe ba (14-46)

 • 27

  • Nea wɔde ahyɛ bɔ a wɔsan tɔ (1-27)

  • Nneɛma a woyi si hɔ ma Yehowa korakora (28, 29)

  • Edu mu nkyem baako a wɔsan tɔ (30-34)