Hiob 31:1-40

 • Hiob kae sɛ asɛm biara nni ne ho (1-40)

  • “Me ne m’ani ayɛ apam” (1)

  • Ɔkae sɛ Onyankopɔn nkari no nsenia mu (6)

  • Ɔkae sɛ ɔnyɛ ɔwaresɛefo (9-12)

  • Ɔkae sɛ ɔnyɛ sikanibere (24, 25)

  • NƆkae sɛ ɔnyɛ ɔbosonsonni (26-28)

31  “Me ne m’ani ayɛ apam.+ Enti ɛbɛyɛ dɛn na mahwɛ ababaa* hwɛ bɔne?+   Ɛdɛn na anka menya afi Onyankopɔn a ɔwɔ ɔsoro no hɔ?Na agyapade bɛn na anka menya afi ade nyinaa so Tumfo a ɔwɔ sorosoro no hɔ?   Ɛnyɛ amanehunu na ɛda hɔ retwɛn ɔbɔnefo?Na ɛnyɛ mmusu na ɛbɛba amumɔyɛfo so?+   Adɛn, onhu m’akwan nyinaa?+Na ɔnkan anammɔn a mitu biara?   Mohwɛ a, manantew nkontompo mu da?* Na me nan atu mmirika akɔdaadaa obi da?+   Ma Onyankopɔn mfa nsenia* a edi mu nkari me,+Na obehu sɛ m’abrabɔ di mu.+   Sɛ me nan aman afi ɔkwan no so,+Na me koma adi m’ani akyi,+Na me nsa ho agu fĩ a,   Ɛnde ma mingu aba, na obi foforo nni,+Na nea madua no, ma nkurɔfo ntutu.*   Sɛ me koma adaadaa me wɔ ɔbea foforo ho,+Na makɔtɛw+ me yɔnko pon ano a, 10  Ɛnde ma me yere nyam hwiit* mma ɔbarima foforo, Na ma mmarima foforo ne no nna.*+ 11  Meyɛ saa a, anka ɛbɛyɛ aniwude,Mfomso a atemmufo no bɛtwe m’aso wɔ ho.+ 12  Anka ɛbɛyɛ ogya a ɛbɛhyew biribiara asɛe no;*+Anka ɛbɛhyew me nnɔbae nyinaa ntini mpo.* 13  Sɛ mamma atɛntrenee anyɛ adwuma amma me nkoa anaa me mfenaaBere a wɔne me wɔ asɛm a,* 14  Sɛ Onyankopɔn bisa me ho asɛm a,* ɛdɛn na mɛyɛ? Na sɛ obisa me a, asɛm bɛn na mɛka akyerɛ no?+ 15  Nea ɔyɛɛ me wɔ ɔyafunu mu no, ɛnyɛ Ɔno ara na ɔyɛɛ wɔn nso anaa?+ Ɛnyɛ Ɔno ara nso na ɔnwenee yɛn ansa na wɔrewo yɛn?*+ 16  Sɛ mamfa nea ahiafo pɛ amma wɔn,+Na sɛ memaa akunafo anidaso sae,*+ 17  Sɛ me nkutoo na midii m’aduan,Na mamma nnyanka bi anni;+ 18  (Efisɛ efi me mmeranteberem nyinaa, agyanka* faa me sɛ ne papa,Na efi me mmofraase* na mama okunafo* akwankyerɛ.) 19  Sɛ mihuu obi a ataade a onni nti ɔrewu,Anaa ohiani a onni nea ɔde kata ne ho,+ 20  Sɛ mamma no me nguan ho nwi amma ne ho anyɛ no hyewAmma wanhyira* me,+ 21  Na sɛ mepomaa twɛre kyerɛɛ agyanka so,+Bere a ohia me mmoa wɔ kurow pon ano a,*+ 22  Ɛnde ma me nsa nhuan mfi m’abati,*Na m’abasa mmu mfi m’abatwɛw.* 23  Efisɛ na misuro amanehunu a efi Onyankopɔn hɔ,Na mantumi annyina n’anuonyam anim. 24  Sɛ mede me werɛ hyɛɛ sika kɔkɔɔ mu,Anaa meka kyerɛɛ sika kɔkɔɔ amapa sɛ, ‘Wo na mede me ho ato wo so!’+ 25  Sɛ ahonyade bebree a minyae nti,+M’agyapade dodow no maa m’ani gyei,+ 26  Sɛ mihuu owia* a ɛrehyerɛn,Anaa ɔsram a ɛnam n’anuonyam mu,+ 27  Ɛnna me koma daadaa me wɔ kokoamMaa m’ano few me nsa ho de som wɔn a,+ 28  Anka ɛno bɛyɛ mfomso a atemmufo no bɛtwe m’aso wɔ ho,Efisɛ anka mapo nokware Nyankopɔn a ɔwɔ soro no. 29  Mohwɛ a, madi ahurusi da sɛ wɔasɛe me tamfo?+Anaa m’ani agye da sɛ asɛm ato no? 30  Mamfa m’ano anyɛ bɔne da, sɛMɛdome no* sɛ onwu.+ 31  Wontee sɛ nnipa a ɛwɔ me ntamadan mu rebisa sɛ,‘Hena na obetumi anya obi a onnii Hiob aduan* mmee da?’+ 32  Ɔhɔho biara anna abɔnten anadwo;+Mibuee m’apon maa akwantufo. 33  Mohwɛ a, mayɛ sɛ mɛkata me mmarato so pɛn, sɛnea mmarima a aka no yɛ no?+Na mede me mfomso asie m’ataade kotoku mu anaa? 34  Mohwɛ a, misuro nea nnipadɔm bɛyɛ?Anaa misuro sɛ mmusua a aka no begu m’anim aseAma maka m’ano atom na masuro sɛ mepue akɔ abɔnten? 35  Minyae a anka obi retie me!+ Anka asɛm a maka no, mede me nsa bɛhyɛ ase.* Ma ade nyinaa so Tumfo no nyi me ano!+ Minyae a anka nea ɔrebɔ me sobo no akyerɛw ne sobo no wɔ nhoma mu! 36  Anka mede bɛto m’abati,Na mede ahyɛ me ti sɛ ahenkyɛw. 37  Anka mɛkan anammɔn biara a metu akyerɛ no,Na mede akokoduru akɔ n’anim sɛ obirɛmpɔn. 38  Sɛ me ara m’asaase su guu me so,Na ɛne ne nkofi nyinaa boom sui, 39  Sɛ midii so aba a mantua ka,+Anaa memaa ne wuranom* abam bui a,+ 40  Ɛnde ma nsɔensɔe mfifi nsi hwiit ananmu mma me,Na wura kankan mfifi nsi baali* anan.” Ɛha na Hiob asɛm no si.

Ase Hɔ Nsɛm

Anaa “ɔbaabun.”
Ebetumi nso akyerɛ, “me ne mmarima nkontompofo anantew da?”
Ade a wɔde susuw biribi mu duru.
Anaa “ma wontutu m’asefo ngu.”
Ebetumi aba sɛ ɛyɛ baali.
Nt., “mmarima foforo mmu nkotodwe wɔ no so.”
Nt., “ebedi (ɛbɛmene) biribiara asɛe no.”
Anaa “Anka ebetutu ase.”
Anaa “Bere a wɔne me anya asɛm wɔ asɛnnibea a.”
Nt., “Onyankopɔn sɔre a.”
Nt., “ɔyɛɛ yɛn wɔ awotwaa mu.”
Nt., “memaa akunafo ani katae.”
Nt., “agyanka a ɔyɛ ɔbarima.”
Nt., “efi me maame yam.”
Nt., “ɔbea kunafo.”
Nt., “n’asen anhyira.”
Ebetumi nso akyerɛ, “Bere a mihui sɛ mewɔ akyigyinafo wɔ kurow pon ano no a.”
Anaa “nhuan mfi ne dompe so.”
Anaa “ne dompe so.”
Nt., “hann.”
Anaa “ne kra.”
Nt., “nam.”
Anaa “M’ahyɛnsode ni.”
Anaa “ne wuranom akra.”
Ɛyɛ afifide bi a ɛte sɛ ɛmo.