Genesis 44:1-34

  • Wohuu Yosef dwetɛ kuruwa wɔ Benyamin kotoku mu (1-17)

  • Yuda srɛ maa Benyamin (18-34)

44  Akyiri yi, ɔka kyerɛɛ ɔbarima a ɔhwɛ ne fi so no sɛ: “Fa aduan a mmarima no mu biara betumi asoa gu ne kotoku mu na fa obiara sika hyɛ mu.+  Akumaa no de, fa me dwetɛ kuruwa no hyɛ ne kotoku mu, na fa aduan no sika ka ho.” Na ɔyɛe sɛnea Yosef kae no.  Ade kyee a anim tetewee no, wogyaa mmarima no kwan ma wɔne wɔn mfurum kɔe.  Bere a wofii kurow no mu no, wɔannu baabiara na Yosef ka kyerɛɛ ɔbarima a ɔhwɛ ne fi so no sɛ: “Sɔre! Tiw mmarima no na kobisa wɔn sɛ, ‘Adɛn nti na mode bɔne atua papa so ka?  Ade a me wura nom mu na ɔhwɛ mu hu wim nsɛm na moafa yi? Moayɛ bɔne kɛse.’”  Enti ɔkɔtoo wɔn kaa nsɛm yi kyerɛɛ wɔn.  Nanso wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Adɛn nti na me wura reka asɛm a ɛte saa? Ɛmpare wo nkoa sɛ yɛbɛyɛ saa.  Hwɛ, sika a yehui wɔ yɛn nkotoku mu no yɛsan de fii Kaanan asaase so brɛɛ wo.+ Enti ɛbɛyɛ dɛn na yɛawia dwetɛ anaa sika kɔkɔɔ wɔ wo wura fi?  Wo nkoa yi mu biara a wubehu wɔ ne nkyɛn no, ma onwu, na ma yɛn a yɛaka no nyɛ me wura nkoa.” 10  Enti ɔkae sɛ: “Momma yɛnyɛ no sɛnea moaka no. Nea yebehu wɔ ne nkyɛn no bɛyɛ m’akoa, na mo a moaka de, mo ho sɔnn.” 11  Ntɛm ara na obiara yii ne kotoku too fam, na wɔsansan ano. 12  Na ɔtɔɔ ne bo ase hwehwɛɛ obiara de mu. Ɔde fi ɔpanyin so kosii akumaa so. Ewiee ase no, ohuu kuruwa no wɔ Benyamin kotoku mu.+ 13  Ɛnna wosunsuan wɔn ntaade mu, na obiara maa n’adesoa so too n’afurum so, na wɔsan wɔn akyi kɔɔ kurow no mu. 14  Bere a Yuda+ ne ne nuanom kɔɔ Yosef fi no, na ɔda so wɔ hɔ; na wɔde wɔn anim butubutuw fam wɔ n’anim.+ 15  Afei Yosef ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Dɛn na moayɛ yi? Munnim sɛ onipa a ɔte sɛ me nim wim anaa?”+ 16  Ɛnna Yuda kae sɛ: “Asɛm bɛn ara na yebetumi aka akyerɛ me wura? Na dɛn koraa na yɛbɛka? Ɛbɛyɛ dɛn na yɛadi bem? Nokware Nyankopɔn no ama wo nkoa bɔne ada adi.+ Seesei yɛabɛyɛ me wura nkoa; yɛne nea wohuu kuruwa no wɔ ne nkyɛn no nyinaa!” 17  Ɛnna ɔno nso kae sɛ: “Ɛmpare me sɛ mɛyɛ saa! Nea yehuu kuruwa no wɔ ne nkyɛn no, ɔno na ɔbɛyɛ m’akoa.+ Mo a moaka no mfa asomdwoe nkɔ mo papa nkyɛn.” 18  Afei Yuda twiw bɛn no kae sɛ: “Me wura, mesrɛ wo, ma w’akoa nkasa na tie, na mma wo bo mmfuw w’akoa, efisɛ wote sɛ Farao.+ 19  Me wura bisaa ne nkoa sɛ, ‘Mowɔ papa anaa nua foforo bi?’ 20  Ɛnna yebuaa me wura sɛ, ‘Yɛn papa akwakoraa ne ne ba a ɔwoo no ne nkwakoraabere mu wɔ hɔ; ɔno ne akumaa koraa.+ Nanso ne nua a ɔne no fi maame baako+ awu agyaw no,+ enti aka ɔno nko ara, na ne papa dɔ no.’ 21  Ɛnna woka kyerɛɛ wo nkoa sɛ, ‘Monkɔfa no mmra na minhu no.’+ 22  Na yɛka kyerɛɛ me wura sɛ, ‘Abofra no ntumi mfi ne papa nkyɛn. Sɛ ofi ne nkyɛn a, owu na papa no bewu.’+ 23  Na woka kyerɛɛ wo nkoa sɛ, ‘Sɛ mo nua kumaa no ne mo amma a, munnsi m’anim bio.’+ 24  “Enti yɛkɔɔ w’akoa, me papa nkyɛn kɔkaa me wura asɛm no kyerɛɛ no. 25  Akyiri yi, yɛn papa kae sɛ, ‘Monsan nkɔtɔ aduan kakra mmra.’+ 26  Nanso yɛkae sɛ: ‘Yɛrentumi nsan nkɔ, gye sɛ yɛn nua kumaa no ka yɛn ho, efisɛ sɛ yɛn nua kumaa no nka yɛn ho a, yɛrentumi nkɔ ɔbarima no anim.’+ 27  Afei w’akoa, me papa ka kyerɛɛ yɛn sɛ, ‘Mo ara munim sɛ me ne me yere woo mmofra baanu pɛ.+ 28  Akyiri yi, baako fii me nkyɛn na mekae sɛ: “Ɛbɛyɛ sɛ aboa bi atetew ne mu pasaa!”+ na manhu no bio de besi nnɛ. 29  Na sɛ mode oyi nso fi me nkyɛn kɔ na sɛ asiane bi kɔto no a, mobɛma madi awerɛhow+ ara kosi sɛ mede me ti so dwen bɛkɔ Ɔdamoa* mu.’+ 30  “Na sɛ ɛba sɛ mesan kɔ w’akoa, me papa nkyɛn na abofra no nka yɛn ho a, sɛnea ne koma da no so* no, 31  sɛ onya hu sɛ abofra no nka yɛn ho a, obewu, na ampa ara wo nkoa bɛma w’akoa, yɛn papa adi awerɛhow ara kosi sɛ ɔde ne ti so dwen bɛkɔ Ɔdamoa* mu. 32  Bere a abofra no refi ne papa nkyɛn no, w’akoa dii agyinam sɛ, ‘Sɛ mamfa no ammrɛ wo a, medi fɔ wɔ w’anim daa.’+ 33  Enti mesrɛ wo, ma me mmom menka ha na menyɛ me wura akoa, na ma abofra no ne ne nuanom nkɔ. 34  Sɛ abofra no nka me ho a, mɛyɛ dɛn akɔ me papa anim? Merentumi nhwɛ me papa amanehunu saa!”

Ase Hɔ Nsɛm

Anaa “Sheol,” kyerɛ sɛ, adasamma damoa. Hwɛ Nkyerɛkyerɛmu afã hɔ.
Anaa “ne kra fam ne kra ho.”
Anaa “Sheol,” kyerɛ sɛ, adasamma damoa. Hwɛ Nkyerɛkyerɛmu afã hɔ.