Genesis 4:1-26

4  Afei Adam ne ne yere Hawa dae, na onyinsɛn+ woo Kain.+ Na ne yere kae sɛ: “Yehowa aboa me ma mawo* ɔbabarima.”  Akyiri yi, ɔwoo ne nua Habel+ kaa ne ho. Habel bɛyɛɛ oguanhwɛfo, na Kain nso bɛyɛɛ okuafo.  Bere bi akyi no, Kain de asaase so nnɔbae bɛbɔɔ afɔre maa Yehowa.  Habel de, oyii ne nguan mu mmakan+ no bi na ɔde wɔn srade kaa ho bɛbɔɔ afɔre. Yehowa ani sɔɔ Habel ne n’afɔre no,+  nanso Kain ne n’afɔre no de, n’ani ansɔ. Afei Kain bo fuwii denneennen na omunae.*  Ɛnna Yehowa bisaa Kain sɛ: “Dɛn nti na wo bo afuw na woamuna saa?  Sɛ wosakra yɛ papa a, merennye wo ntom* anaa? Nanso sɛ woansakra anyɛ papa a, ɛnde bɔne butuw wo pon ano, na ɛrepɛ adi wo so; adɛn na wunni so nkonim?”  Eyi akyi no, Kain ka kyerɛɛ ne nua Habel sɛ: “Ma yɛnkɔ wuram.” Wɔkɔɔ hɔ no, Kain tow hyɛɛ ne nua Habel so kum no.+  Akyiri yi, Yehowa bisaa Kain sɛ: “Wo nua Habel wɔ he?” Ɛnna obuae sɛ: “Minnim. Adɛn, me na mehwɛ me nua no so anaa?” 10  Ɛnna Onyankopɔn kae sɛ: “Dɛn na woayɛ yi? Tie! Wo nua no mogya fi asaase so reteɛm frɛ me.+ 11  Ɛno nti asaase a ebuee n’anom gyee wo nua no mogya fii wo nsam no, wɔadome wo atwa wo asu afi so.+ 12  Sɛ wodɔw asaase no a, ɛremma wo ne nnɔbae.* Wobɛyɛ ɔkobɔfo abɔ asesa wɔ asaase so.” 13  Ɛnna Kain ka kyerɛɛ Yehowa sɛ: “Me bɔne ho asotwe so ma me dodo sɛ mɛsoa. 14  Ɛnnɛ woretwa me asu afi asaase yi so, na mehintaw afi w’anim; mɛyɛ ɔkobɔfo abɔ asesa wɔ asaase so, na obiara a obehu me no bekum me.” 15  Afei Yehowa ka kyerɛɛ no sɛ: “Ɛno nti obiara a obekum Kain no benya so akatua mpɛn ason.” Ɛnna Yehowa yɛɛ sɛnkyerɛnne bi maa Kain na obiara a obehu no no amfa ne nsa anka no. 16  Afei Kain fii Yehowa anim kɔtenaa Akobɔfo asaase* so wɔ Eden apuei.+ 17  Akyiri yi, Kain ne ne yere+ dae na onyinsɛn woo Enok. Na ɔkyekyee kurow bi de ne ba Enok din too so. 18  Eyi akyi no, Enok woo Irad, na Irad woo Mehuyael, na Mehuyael woo Metusael, na Metusael woo Lamek. 19  Lamek waree mmea baanu. Nea odi kan no din de Ada, na nea ɔto so abien no din de Sila. 20  Ada woo Yabal. Ɔno ne onipa a odii kan tenaa ntamadan mu yɛn mmoa. 21  Ne nua din de Yubal. Ɔno ne onipa a odi kan wɔ asankubɔfo ne mmɛnhyɛnfo* nyinaa mu. 22  Sila nso woo Tubal-Kain, na na ɔyɛ ɔtomfo a ɔde kɔbere ne nnade yɛ nneɛma bebree. Ná Tubal-Kain nuabea din de Naama. 23  Afei Lamek nwenee nsɛm maa ne yere Ada ne ne yere Sila; ɔkae sɛ: “Lamek yerenom, muntie me;Monwɛn mo aso ntie me nsɛm: Makum ɔbarima a opiraa me no,Yiw, aberante a ɔbɔɔ me no. 24  Nea obekum Kain no, sɛ mpɛn 7 na wobetua no so ka a,+ Ɛnde nea obekum Lamek no, wobetua no so ka mpɛn 77.” 25  Adam san ne ne yere dae, na ɔwoo ɔbabarima. Ne yere too no din Set,*+ efisɛ ɔkae sɛ: “Onyankopɔn ama me ɔba* foforo asi Habel a Kain kum no+ no ananmu.” 26  Set nso woo ɔbabarima na ɔtoo no din Enos.+ Saa bere no na wofii ase bɔɔ Yehowa din.

Ase Hɔ Nsɛm

Anaa “manya.”
Anaa “okunkum n’anim.”
Anaa “w’anim remma nyam.”
Nt., “n’ahoɔden.”
Anaa “Nod asaase.”
Anaa “wɔn a wɔbɔ atɛntɛbɛn.”
Ɛkyerɛ, “Wɔapaw No; Wɔayi No.”
Nt., “aba.”