Genesis 34:1-31

  • Obi too Dina mmonnaa (1-12)

  • Yakob mma mmarima no daadaa kurom hɔfo (13-31)

34  Yakob babea Dina a ɔne Lea woo no no,+ na ɔtaa kɔ kurom hɔ mmabaa nkyɛn ne wɔn kɔbɔ.*+  Bere a asaase no so obirɛmpɔn Hamor a ɔyɛ Hiwini+ no ba Sekem huu Dina no, ɔfaa no ne no dae na oguu ne ho fĩ.  Afei na ɔnte Yakob ba Dina ho kasa koraa;* ɔdɔɔ ababaa no, na ɔkorɔkorɔɔ no.*  Ɛnna Sekem ka kyerɛɛ ne papa Hamor+ sɛ: “Kogye ababaa yi aware ma me.”  Bere a Yakob tee sɛ aberante no agu ne ba Dina ho fĩ no, na ne mma mmarima no rehwɛ ne mmoa wɔ wuram, enti omuaa n’ano twɛnee sɛ wɔbɛba.  Akyiri yi, Sekem papa Hamor baa Yakob nkyɛn ne no bɛkasae.  Nanso Yakob mma no tee nea asi, na ntɛm pa ara wofi wuram bae. Asɛm no yɛɛ wɔn yaw, na wɔn bo fuwii denneennen, efisɛ Yakob babea a ɔne no dae no,+ na ɛyɛ animguase ma Israel, na na ɛyɛ akyiwade.+  Hamor ne wɔn kasae sɛ: “Mo babea no, me ba Sekem pɛ no paa.* Enti mesrɛ mo momfa no mma no aware,  na momma yɛnwareware yɛn ho.* Momfa mo mma mmea mma yɛn na mo nso monware yɛn mma mmea.+ 10  Mubetumi ne yɛn atena, asaase no da hɔ ma mo. Montena ha na munni gua, na momma mo ani nka ha.” 11  Afei Sekem ka kyerɛɛ Dina papa ne ne nuanom sɛ: “Mesrɛ mo, momma minnya mo anim dom, na biribiara a mubebisa no mede bɛma mo. 12  Tiade ne akyɛde biara a mubegye me no, sɛ ɛso sɛ dɛn koraa a, metua.+ Nea ehia me ara ne sɛ mode ababaa no bɛma me aware.” 13  Na Yakob mma mmarima no daadaa Sekem ne ne papa Hamor, efisɛ na Sekem agu wɔn nuabea Dina ho fĩ. 14  Asɛm a wɔka kyerɛɛ wɔn ne sɛ: “Yɛrentumi nyɛ saa. Yɛrentumi mfa yɛn nuabea mma ɔbarima a ontwaa twetia,*+ efisɛ ɛyɛ animguase ma yɛn. 15  Sɛ yɛbɛpene so a, gye sɛ moyɛ eyi: monyɛ sɛ yɛn na momma mmarima a wɔwɔ mo mu nyinaa ntwa twetia.+ 16  Moyɛ saa a, yɛde yɛn mma mmea bɛma mo na yɛn nso yɛaware mo mma mmea, na yɛne mo bɛtena sɛ nnipa baako. 17  Na sɛ moantie antwa twetia a, ɛnde yɛbɛfa yɛn nuabea* no na yɛakɔ.” 18  Asɛm no yɛɛ Hamor+ ne ne ba Sekem+ dɛ. 19  Aberante no antwentwɛn ne nan ase koraa sɛ ɔbɛyɛ nea wɔaka no,+ efisɛ na n’ani gye Yakob babea no ho, na na aberante no wɔ anuonyam sen ne papa fifo nyinaa. 20  Enti Hamor ne ne ba Sekem kɔɔ wɔn kurow pon ano,+ na wɔka kyerɛɛ kurom hɔ mmarima sɛ: 21  “Mmarima yi pɛ sɛ wɔne yɛn tena asomdwoe mu. Enti momma wɔntena asaase yi so na wonni gua wɔ so, efisɛ asaase nyɛ na wɔ ha. Yebetumi aware wɔn mma mmea na yɛde yɛn mma mmea ama wɔn.+ 22  Nanso sɛ wɔbɛpene so ne yɛn atena na wɔne yɛn ayɛ baako a, ɛsɛ sɛ yɛn mmarima nyinaa twa twetia sɛnea wɔatwa twetia no.+ 23  Ɛba saa a, wɔn agyapade, wɔn ahode, ne wɔn nyɛmmoa nyinaa, ɛremmedi yɛn nsam anaa? Enti momma yɛmpene nea wɔaka no so na wɔne yɛn ntena.” 24  Enti wɔn a wɔfa kurow no pon ano fi adi nyinaa tiee Hamor ne ne ba Sekem, na mmarima a wɔfa kurow pon ano fi adi nyinaa twaa twetia. 25  Afei ne nnansa so a ɛyaw no da so wɔ hɔ no, Yakob mma baanu, Simeon ne Lewi a wɔyɛ Dina nuanom,+ faa sekan, na wɔkɔɔ kurow no mu bere a obiara ani nna, na wokokunkum mmarima no nyinaa.+ 26  Wɔde sekan kum Hamor ne ne ba Sekem nso. Afei wɔfaa Dina fii Sekem fi hɔ, na wɔkɔe. 27  Yakob mma a wɔaka no nso bɛtoo mmarima a wɔakunkum wɔn no so, na wɔfaa kurow no mu nneɛma nyinaa, efisɛ na wɔagu wɔn nuabea no ho fĩ.+ 28  Wɔfaa wɔn nguan, wɔn anantwi, wɔn mfurum; nea ɛwɔ kurow no mu ne nea ɛwɔ wuram nyinaa. 29  Afei nso, wɔfaa wɔn ho nneɛma nyinaa, na wɔfaa wɔn mma ne wɔn yerenom kɔe, na biribiara a wɔn nsa kae wɔ wɔn afi mu no, wɔfae. 30  Ɛnna Yakob ka kyerɛɛ Simeon ne Lewi+ sɛ: “Moakɔfa ɔhaw* kɛse abɛto me so, na moama me ho abɔn Kaananfo ne Perisifo; asaase yi sofo nyinaa. Me ho nnipa sua, na wɔbɛboaboa wɔn ano abekum me atɔre me ne me fifo ase.” 31  Ɛnna wobuae sɛ: “Yɛntena hɔ mma obi nyɛ yɛn nuabea sɛ tuutuuni anaa?”

Ase Hɔ Nsɛm

Anaa “kɔsra wɔn.”
Anaa “ne kra fam Yakob ba Dina ho.”
Nt., “ɔkaa ababaa no koma too ne yam.”
Anaa “Sekem kra fam ne ho.”
Anaa “momma yenni ayeware.”
Anaa “ontwaa ne dua.”
Anaa “yɛn babea.”
Anaa “mmusu.”