Exodus 8:1-32

  • Ɔhaw 2: mpɔtorɔ (1-15)

  • Ɔhaw 3: ntummoa (16-19)

  • Ɔhaw 4: ahurii (20-32)

    • Ebi ankɔ Gosen asaase so (22, 23)

8  Afei Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Kɔ Farao nkyɛn kɔka kyerɛ no sɛ, ‘Nea Yehowa aka ni: “Ma me nkurɔfo no kwan na wɔnkɔsom me.+  Sɛ woamma wɔankɔ a, mɛma mpɔtorɔ aba w’asaase so baabiara.+  Na mpɔtorɔ bɛyɛ Asubɔnten Nil mu manyamanya, na wɔbɛba wo fi ne wo pia mu ne wo mpa so ne wo nkoa afi mu ne wo manfo so, na wɔbɛba wo fononoo ne nea wofɔtɔw mmɔre wom nyinaa mu.+  Mpɔtorɔ no bɛforo aba wo ne wo manfo ne wo nkoa nyinaa so.”’”  Akyiri yi, Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Ka kyerɛ Aaron sɛ, ‘Fa wo poma na teɛ wo nsa wɔ nsubɔnten, Nil asuasu, ne atare so, na ma mpɔtorɔ no mmra Egypt asaase so baabiara.’”  Ɛnna Aaron teɛɛ ne nsa wɔ Egypt nsu so, na mpɔtorɔ no bɛkataa Egypt asaase nyinaa so.  Na akɔmfo no nso de nyankomade yɛɛ saa ara; wɔmaa mpɔtorɔ no baa Egypt asaase so.+  Ɛnna Farao frɛɛ Mose ne Aaron ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monsrɛ Yehowa na ɔmma mpɔtorɔ no mfi me ne me man so nkɔ,+ na mɛma nkurɔfo no kwan ma wɔakɔbɔ afɔre ama Yehowa.”  Mose ka kyerɛɛ Farao sɛ: “Mepɛ sɛ wo ara wokyerɛ bere a wopɛ sɛ mesrɛ ma wo ne wo nkoa ne wo manfo na mpɔtorɔ no fi mo so ne mo afi mu. Asubɔnten Nil no mu de nkutoo na ɛbɛka.” 10  Ɛnna ɔkae sɛ: “Ɔkyena.” Enti Mose kae sɛ: “Ɛbɛba mu sɛnea woaka no, na ama woahu sɛ obiara nni hɔ a ɔte sɛ Yehowa yɛn Nyankopɔn.+ 11  Mpɔtorɔ no befi wo ne w’afi mu ne wo nkoa ne wo man so akɔ. Ɛbɛka Nil no mu de nkutoo.”+ 12  Afei Mose ne Aaron fii Farao anim kɔe, na Mose srɛɛ Yehowa sɛ onyi mpɔtorɔ a ɔde aba Farao so no.+ 13  Yehowa yɛɛ Mose abisade no, na mpɔtorɔ a wɔwɔ afi mu, wɔn adiwo, ne wɔn nsaase nyinaa so fii ase wuwui. 14  Na wɔboaboaa wɔn ano sum hɔ akuwakuw pii, na asaase no so fii ase bɔnee. 15  Bere a Farao hui sɛ ahotɔ aba no, opirim ne koma,+ na sɛnea na Yehowa aka no, wantie wɔn. 16  Afei Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Ka kyerɛ Aaron sɛ, ‘Teɛ wo poma no na fa bɔ fam, na mfuturu no bɛdan ntummoa* wɔ Egypt asaase so nyinaa.’” 17  Wɔyɛɛ saa; Aaron teɛɛ ne nsa de ne poma no bɔɔ fam, na ntummoa baa nnipa ne mmoa nyinaa so. Na asaase no so mfuturu nyinaa dan ntummoa wɔ Egypt asaase so baabiara.+ 18  Akɔmfo no nso yɛe sɛ wɔreyɛ nyankomade+ ama ntummoa aba, nanso wɔantumi. Ntummoa no baa nnipa ne mmoa so. 19  Enti akɔmfo no ka kyerɛɛ Farao sɛ: “Ɛyɛ Onyankopɔn nsateaa!”+ Nanso Farao kɔɔ so pirim ne koma, na sɛnea na Yehowa aka no, wantie wɔn. 20  Ɛnna Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Sɔre anɔpatutuutu kogyina Farao anim. Hwɛ, ɔreba nsu no ho! Ka kyerɛ no sɛ, ‘Nea Yehowa aka ni: “Ma me nkurɔfo no kwan ma wɔnkɔsom me. 21  Na sɛ woamma me nkurɔfo no ankɔ a, mɛma ahurii* aba wo ne wo nkoa ne wo manfo so ne w’afi mu, na ahurii bɛhyɛ Egypt afi ma, na asaase a wɔn nan* sisi so mpo, wɔbɛkata so nyinaa. 22  Saa da no, mɛyɛ Gosen asaase a me nkurɔfo te so no soronko. Ohurii biara renkɔ hɔ,+ na woahu sɛ me Yehowa, mewɔ asaase yi so.+ 23  Na mede ɔhye bɛto me nkurɔfo ne wo nkurɔfo ntam. Mɛyɛ sɛnkyerɛnne yi ɔkyena.”’” 24  Yehowa yɛɛ saa, na ahurii tuu yuu bɛhyɛɛ Farao fi ne ne nkoa afi mu ne Egypt asaase nyinaa so ma.+ Na ahurii no nti, asaase no so sɛee.+ 25  Afei Farao frɛɛ Mose ne Aaron ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monkɔbɔ afɔre mma mo Nyankopɔn wɔ asaase yi so.” 26  Nanso Mose kae sɛ: “Ɛnyɛ papa sɛ yɛbɛyɛ saa, efisɛ yɛde ade a Egyptfo kyi na ɛbɛbɔ afɔre ama Yehowa yɛn Nyankopɔn.+ Na sɛ yɛde ade a Egyptfo kyi bɔ afɔre wɔ wɔn anim a, so wɔrensiw yɛn abo? 27  Enti yebetu kwan nnansa akɔbɔ afɔre wɔ sare so ama Yehowa yɛn Nyankopɔn sɛnea waka akyerɛ yɛn no.”+ 28  Ɛnna Farao kae sɛ: “Mɛma mo kwan ma moakɔbɔ afɔre ama Yehowa mo Nyankopɔn wɔ sare so. Mmom monnkɔ akyiri pii. Mompa kyɛw mma me.”+ 29  Ɛnna Mose kae sɛ: “Merefi w’anim akɔpa Yehowa kyɛw, na ɔkyena ahurii no befi Farao ne ne nkoa ne ne manfo so akɔ. Nanso hwɛ na Farao annaadaa yɛn* bio anka sɛ ɔremma nkurɔfo no nkɔbɔ afɔre mma Yehowa.”+ 30  Afei Mose fii Farao anim kɔpaa Yehowa kyɛw.+ 31  Enti Yehowa yɛɛ nea Mose bisae no, na ahurii no fii Farao ne ne nkoa ne ne manfo so kɔe; baako mpo anka. 32  Nanso Farao pirim ne koma saa bere yi nso, na wamma nkurɔfo no kwan ankɔ.

Ase Hɔ Nsɛm

Mmoa nketenkete bi a wɔte sɛ ntontom a na wɔwɔ Egypt.
Ɛyɛ ntummoa bi a wɔkeka.
Kyerɛ sɛ, Egyptfo nan.
Anaa “anni yɛn ho agoru.”