Exodus 4:1-31

  • Nsɛnkyerɛnne abiɛsa a ɔkae sɛ Mose nyɛ (1-9)

  • Mose tee nka sɛ ɔmfata (10-17)

  • Mose san kɔɔ Egypt (18-26)

  • Mose ne Aaron san kohyiae (27-31)

4  Nanso Mose kae sɛ: “Na sɛ wɔannye me anni na wɔantie me,+ na wɔka sɛ ‘Yehowa nyii ne ho adi nkyerɛɛ wo’ nso ɛ?”  Ɛnna Yehowa bisaa no sɛ: “Dɛn na wukura yi?” Na obuae sɛ: “Ɛyɛ poma.”  Ɛnna ɔkae sɛ: “Tow kyene fam.” Enti ɔtow kyenee fam, na ɛdan ɔwɔ;+ ɛnna Mose guan fii ho.  Afei Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Teɛ wo nsa so ne dua mu.” Na ɔteɛɛ ne nsa soo ne dua mu, na ɛdan poma wɔ ne nsam.  Ɛnna Onyankopɔn kae sɛ: “Eyi bɛma wɔagye adi sɛ Yehowa, wɔn agyanom Nyankopɔn, Abraham Nyankopɔn, Isak Nyankopɔn, ne Yakob Nyankopɔn+ no ayi ne ho adi akyerɛ wo.”+  Afei Yehowa ka kyerɛɛ no bio sɛ: “Mesrɛ wo, fa wo nsa hyɛ w’ataade mu wɔ wo koko so.” Enti ɔde ne nsa hyɛɛ n’ataade mu. Bere a oyii ne nsa no, ɔnkɔhwɛ a, kwata na ayɛ ne nsa ho fitaa te sɛ sukyerɛmma yi!+  Afei ɔkae sɛ: “San fa wo nsa hyɛ w’ataade mu wɔ wo koko so.” Na ɔsan de ne nsa hyɛɛ n’ataade mu. Bere a oyii ne nsa no, na kwata no kɔ ma ne nsa ho ayɛ sɛ ne honam baabiara!  Ɔkae sɛ: “Sɛ wɔannye wo anni anaasɛ wɔannye sɛnkyerɛnne a edi kan no anni a, sɛnkyerɛnne a ɛto so abien no de, nea ɛte biara wobegye atom.+  Na sɛ wɔannye nsɛnkyerɛnne abien yi nyinaa anni na wɔantie wo a, kɔsaw Asubɔnten Nil mu nsu na hwie gu asaase kesee so, na nsu a wosaw fii Asubɔnten Nil no mu no bɛdan mogya wɔ asaase kesee no so.”+ 10  Afei Mose ka kyerɛɛ Yehowa sɛ: “Yehowa, mesrɛ wo, efi tete besi bere a wo ne w’akoa rekasa yi mpo, menyɛ obi a m’ano atew, efisɛ me kasa yɛ nyaa na me tɛkrɛma yɛ duru.”+ 11  Ɛnna Yehowa bisaa no sɛ: “Hena na ɔyɛɛ onipa ano, na hena na ɔma obi tumi yɛ mum, ɔsotifo, nea ohu ade yiye ne onifuraefo? Ɛnyɛ me Yehowa? 12  Enti wo de kɔ, na worekasa a, mɛka wo ho na mɛkyerɛ wo nea wobɛka.”+ 13  Nanso ɔkae sɛ: “Yehowa, eyi de mesrɛ wo, sɛ obi foforo wɔ hɔ a wopɛ sɛ wosoma no a, soma ɔno mmom.” 14  Ɛnna Yehowa bo fuw Mose, na ɔkae sɛ: “Wo nua Lewini Aaron+ nni hɔ anaa? Minim sɛ n’ano atew paa. Na ɔnam kwan so mpo rebehyia wo. Sɛ ohu wo a, n’ani begye wɔ ne komam.+ 15  Wo ne no nkasa na fa asɛm no hyɛ n’ano,+ na sɛ worekasa a, mɛka wo ho, na ɔno nso rekasa a, mɛka ne ho,+ na mɛkyerɛ mo nea monyɛ. 16  Obesi w’ananmu ne nkurɔfo no akasa; ɔbɛyɛ wo kyeame, na wo nso woayɛ sɛ Onyankopɔn ama no.*+ 17  Na fa poma yi kura na wode ayɛ nsɛnkyerɛnne no.”+ 18  Enti Mose san n’akyi kɔɔ n’asebarima Yetro+ hɔ kɔka kyerɛɛ no sɛ: “Mesrɛ wo, mepɛ sɛ mesan kɔ me nuanom a wɔwɔ Egypt no nkyɛn kɔhwɛ sɛ wɔda so te ase anaa.” Ɛnna Yetro ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Fa asomdwoe kɔ.” 19  Ɛno akyi, bere a Mose da so wɔ Midian no, Yehowa ka kyerɛɛ no sɛ: “San kɔ Egypt, efisɛ wɔn a na wɔrehwehwɛ wo akum wo* no nyinaa awuwu.”+ 20  Ɛnna Mose faa ne yere ne ne mma de wɔn tenaa afurum so, na osiim de n’ani kyerɛɛ Egypt. Na Mose faa nokware Nyankopɔn no poma no nso kurae. 21  Afei Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Sɛ wukodu Egypt a, anwonwade a mama wo tumi sɛ yɛ wɔ Farao anim no, hwɛ sɛ wobɛyɛ ne nyinaa.+ Nanso mɛma kwan ama ne koma apirim,+ na ɔremma nkurɔfo no nkɔ.+ 22  Ka kyerɛ Farao sɛ, ‘Nea Yehowa aka ni: “Israel yɛ me ba, m’abakan.+ 23  Mereka akyerɛ wo sɛ, Ma me ba no kwan na ɔnkɔsom me. Na sɛ woamma wankɔ a, mekum w’abakan.”’”+ 24  Bere a wɔnam kwan so a woduu ahomegyebea bi no, Yehowa+ behyiaa no, na na ɔpɛ sɛ okum no.+ 25  Ɛnna Sipora+ faa ɔbo bi a ano yɛ nnam* de twaa ne ba no twetia* na ɔmaa nea otwae no kaa ne nan,* na ɔkae sɛ: “Nea enti a mayɛ saa ne sɛ woyɛ mogya ayeforokunu ma me.” 26  Enti ogyaa no. Afei twetiatwa no nti Sipora kae sɛ: “Woyɛ mogya ayeforokunu.” 27  Ɛnna Yehowa ka kyerɛɛ Aaron sɛ: “Kohyia Mose wɔ sare so.”+ Enti okohyiaa no wɔ nokware Nyankopɔn no bepɔw so,+ na ɔde mfewano kyiaa no. 28  Na nsɛm a Yehowa de somaa Mose+ ne nsɛnkyerɛnne a ɔka kyerɛɛ no sɛ ɔnyɛ no,+ ɔkaa ne nyinaa ho asɛm kyerɛɛ Aaron. 29  Ɛno akyi no, Mose ne Aaron kɔboaboaa Israel mpanyimfo nyinaa ano.+ 30  Afei nsɛm a Yehowa ka kyerɛɛ Mose no, Aaron kaa ne nyinaa kyerɛɛ wɔn, na Mose yɛɛ nsɛnkyerɛnne+ no wɔ nkurɔfo no anim. 31  Ɛbaa saa no, nkurɔfo no gye dii.+ Na bere a wɔtee sɛ Yehowa atwa n’ani abɛhwɛ Israelfo+ na wahu wɔn amanehunu no,+ wɔbɔɔ wɔn mu ase de wɔn anim butubutuw fam.

Ase Hɔ Nsɛm

Anaa “wo nso wubesi Onyankopɔn ananmu akasa akyerɛ no.”
Anaa “wɔrehwehwɛ wo kra.”
Anaa “twɛrebo.”
Anaa “dua.”
Ebetumi nso akyerɛ, ɔbɔfo no nan ho.