Exodus 36:1-38

  • Wonyaa ntoboa a ɛbɛso adwuma no ama ebi aka (1-7)

  • Wɔyɛɛ nneɛma a wɔde besi ɔsom ntamadan no (8-38)

36  “Besalel ne Oholiab bɛyɛ adwuma no; wɔne odwumayɛni biara a ne ho akokwaw* a Yehowa ama no nyansa ne nimdeɛ a obetumi de ayɛ adwuma kronkron a Yehowa de ahyɛ mo nsa no.”+  Enti Mose frɛɛ Besalel ne Oholiab ne obiara a ne ho akokwaw a Yehowa de nyansa ahyɛ ne komam;+ ɔfrɛɛ obiara a ne koma kaa no sɛ ɔmmɛyɛ adwuma no bi.+  Ɛnna wogyee nneɛma a Israelfo no de bae+ sɛ wɔmfa nyɛ adwuma kronkron no nyinaa fii Mose hɔ. Nanso wɔkɔɔ so ara de ayamye afɔre no brɛɛ no anɔpa biara.  Bere a wofii adwuma kronkron no ase no, ɛwɔ hɔ ara a na adwumayɛfo a wɔn ho akokwaw no baako aba,  na wabɛka akyerɛ Mose sɛ: “Nneɛma a nkurɔfo no de reba no dɔɔso, na ɛboro adwuma a Yehowa se yɛnyɛ no so.”  Ɛnna Mose ma wɔbɔɔ amanneɛ wɔ asoɛe hɔ nyinaa sɛ: “Mmarima ne mmea, mma obiara mmfa ntoboa kronkron no bi mmma bio.” Enti nkurɔfo no amfa biribiara amma bio.  Ná nea wɔanya no bɛso adwuma no nyinaa ama ebi aka.  Enti adwumayɛfo a wɔn ho akokwaw+ no nyinaa sii ɔsom ntamadan no.+ Wɔde hama papa a wɔde yɛ nwera, hama bruu, hama afasebiri, ne hama kɔkɔɔ nwenee ntama du a wɔde bɛyɛ ntamadan no, na ɔnwenee* kerubim wom.+  Ná ntama no mu biara tenten yɛ basafa* 28, na emu biara tɛtrɛtɛ nso yɛ basafa 4. Ná ntama no nyinaa kɛse yɛ pɛ. 10  Ɔde ntama anum toatoaa so yɛɛ no baako, na ɔde anum a aka no nso toatoaa so yɛɛ no baako. 11  Afei ɔde hama bruu yɛɛ hankare totoo ntama no baako ano wɔ baabi a wɔbɛka asi baako no anim, na ɔyɛɛ saa ara wɔ ntama foforo no nso ano wɔ baabi a wɔbɛka abien no abom no. 12  Ɔyɛɛ nhankare 50 wɔ ntama baako ano, na ɔyɛɛ 50 wɔ ntama a aka no nso ano wɔ baabi a wɔbɛka abien no abom no; enti, na nhankare no di nhwɛanim. 13  Owiei no, ɔde sika kɔkɔɔ yɛɛ nnade nketewa 50, na ɔde susoo ntama abien no mu ma ɛyɛɛ baako. 14  Afei ɔde apɔnkye nwi yɛɛ ntama 11 a ɔde bɛkata ɔsom ntamadan no so.+ 15  Ntama no mu biara tenten yɛ basafa 30, na emu biara tɛtrɛtɛ nso yɛ basafa 4. Ná ntama 11 no nyinaa yɛ pɛ. 16  Ɛnna ɔkekaa ntama anum sisii anim yɛɛ no ntama baako, na ɔkaa asia a aka no nso sii anim yɛɛ no baako. 17  Afei ɔyɛɛ nhankare 50 totoo ntama a wɔaka abom no baako ano wɔ baabi a wɔbɛka asi baako no anim no, na ɔyɛɛ 50 wɔ ntama a aka no nso ano wɔ baabi a wɔbɛka abien no abom no. 18  Afei ɔde kɔbere yɛɛ nnade nketewa 50 de susoo ntama abien no mu ma ɛyɛɛ baako. 19  Ɔde adwennini nhoma a wɔahyɛ no kɔkɔɔ yɛɛ nkataso, na ɔde sukraman* nhoma nso yɛɛ nkataso foforo guu so.+ 20  Ɛnna ɔpaapae ɔkanto nnua+ sisii hɔ de yɛɛ ɔsom ntamadan no nnua.+ 21  Nnua no mu biara tenten yɛ basafa du na ne tɛtrɛtɛ nso yɛ basafa baako ne fã. 22  Ɔyɛɛ pɔw abien a ɛsa so wɔ nnua no biara ase. Nnua a ɔde sisii hɔ maa ɔsom ntamadan no, ɔyɛɛ ne nyinaa saa ara. 23  Enti ɔde nnua no mu 20 sisii ɔsom ntamadan no fã a ɛhwɛ anaafo fam no. 24  Afei ɔde dwetɛ yɛɛ nnyinaso 40 a ɔde nnua 20 no besisi so. Ná ntamadan no nnua no biara wɔ pɔw abien, na ɔde nnyinaso abien hyɛɛ baako ase, na ɔde abien abien hyehyɛɛ nnua a aka no mu biara ase.+ 25  Ɔde nnua 20 nso sisii ɔsom ntamadan no fã noho a ɛhwɛ atifi fam no, 26  na ɔde dwetɛ yɛɛ nnyinaso 40 a nnua no besisi so. Ntamadan dua baako nyaa nnyinaso abien, na nnua a aka no mu biara nso nyaa nnyinaso abien. 27  Ɔsom ntamadan no akyi a ɛhwɛ atɔe fam no nso, ɔde nnua no asia sisii hɔ.+ 28  Ɔyɛɛ ntamadan nnua no abien de sisii ɔsom ntamadan no ntwea abien so wɔ akyi. 29  Ntamadan nnua no, ɔkaa ɛhɔ de no bɔɔ so abien fi fam kosii soro ma ehyiae wɔ baabi a kawa a edi kan no wɔ no. Saa ara na ɔyɛɛ abien a esisi ntamadan no ntwea so no. 30  Enti ne nyinaa yɛɛ nnua awotwe ne dwetɛ nnyinaso 16; ntamadan dua biara nyaa nnyinaso abien wɔ ase. 31  Afei ɔde ɔkanto nnua yɛɛ mmeamu anum beabeaa ntamadan nnua no mu wɔ ɔfã baako,+ 32  na ɔde mmeamu anum beabeaa nnua no mu wɔ ɔfã foforo, na ɔde anum nso beabeaa ɔsom ntamadan no akyi a ɛhwɛ atɔe fam no. 33  Mmeamu a ɛwɔ ntamadan nnua no mfinimfini no de, ɔyɛɛ no tenten baako fi ti kosi ti. 34  Ɔde sika kɔkɔɔ faa ntamadan nnua no ho, na ɔde sika kɔkɔɔ yɛɛ nkawa a mmeamu no bɛhyehyɛ mu no. Mmeamu no nso, ɔde sika kɔkɔɔ faa ho.+ 35  Afei ɔde hama bruu, hama afasebiri, hama kɔkɔɔ, ne hama papa a wɔde yɛ nwera yɛɛ ntwamutam,+ na ɔnwenee kerubim wom.+ 36  Ɛnna ɔde ɔkanto yɛɛ adum anan a ɔde bɛsensɛn so, na ɔde sika kɔkɔɔ faa ho. Ɔde sika kɔkɔɔ yɛɛ adum no ho nsusomu, na ɔde dwetɛ yɛɛ nnyinaso anan a wɔde besisi so. 37  Afei ɔde hama bruu, hama afasebiri, hama kɔkɔɔ, ne hama papa a wɔde yɛ nwera nwenee ntama* a ɔde bɛsɛn ntamadan no kwan ano.+ 38  Na ɔyɛɛ adum anum ne ɛho nsusomu. Ɔde sika kɔkɔɔ faa adum no soro ne ne nsusomu ho. Ne nnyinaso anum no de, kɔbere na ɔde yɛe.

Ase Hɔ Nsɛm

Nt., “wɔwɔ nyansa koma.”
Ɛbɛyɛ sɛ ɛfa Besalel ho.
Basafa baako yɛ sɛnt. 44.5 (ntk. 17.5). Hwɛ Nkh. B14.
Aboa bi a ɔwɔ nsu mu.
Anaa “ntwamutam.”