Exodus 35:1-35

  • Homeda ho akwankyerɛ (1-3)

  • Ɔsom ntamadan no ho ntoboa (4-29)

  • Honhom hyɛɛ Besalel ne Oholiab ma (30-35)

35  Akyiri yi, Mose frɛɛ Israel asafo nyinaa ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Nea Yehowa aka akyerɛ yɛn sɛ yɛnyɛ ni:+  Nnansia na momfa nyɛ adwuma, na da a ɛto so ason no de, ɛbɛyɛ da kronkron ama mo. Ɛyɛ Yehowa Homeda a mode bɛhome koraa.+ Obiara a ɔbɛyɛ adwuma saa da no, ɛsɛ sɛ wokum no.+  Ɛnsɛ sɛ mosɔ gya wɔ mo tenabea biara Homeda.”  Afei Mose ka kyerɛɛ Israel asafo no nyinaa sɛ: “Nea Yehowa aka ni,  ‘Munnyigye ntoboa mma Yehowa.+ Obiara a ne koma ka no+ no betumi de nneɛma yi bi abrɛ Yehowa: sika kɔkɔɔ, dwetɛ, kɔbere,  hama bruu, hama afasebiri, hama kɔkɔɔ, hama papa a wɔde yɛ nwera, apɔnkye nwi,+  adwennini nhoma a wɔahyɛ no kɔkɔɔ, sukraman* nhoma, ɔkanto dua,  ngo a wɔde begu kanea mu, balsam ngo a wɔde bɛyɛ ɔsrango ne aduhuam,+  abohene tuntum ne abo foforo a wɔde bɛbobɔ efɔd*+ ne nkatabo+ mu. 10  “‘Ma adwumayɛfo a wɔn ho akokwaw*+ nyinaa mmra mmɛyɛ nea Yehowa aka nyinaa. 11  Wɔmmɛyɛ ɔsom ntamadan no ne ɛho nneɛma ne ne nkataso, ɛho nnade nketewa ne nnua ne nea wɔde bɛbeabea mu, ɛho adum ne ne nnyinaso; 12  Adaka no+ ne nnua a wɔde bɛsoa+ ne ne mmuaso+ ne ntwamutam+ no; 13  ɔpon no+ ne nnua a wɔde bɛsoa ne ɛso nneɛma nyinaa, paanoo a wɔde kyerɛ;+ 14  kaneadua no+ ne nkanea a esisi so ne ɛho nneɛma nyinaa, ngo a wɔde begu mu;+ 15  afɔremuka a wɔbɛhyew aduhuam wɔ so,+ nnua a wɔde bɛsoa, ɔsrango ne aduhuam,+ ntama* a wɔde bɛsɛn ɔsom ntamadan no kwan ano; 16  afɔremuka a wɔbɛbɔ ɔhyew afɔre wɔ so+ ne kɔbere nkantankantan a ɛda so ne nnua a wɔde bɛsoa ne ɛho nneɛma nyinaa; ɔsɛn no ne ne nnyinaso;+ 17  ntama a wɔde bɛsensɛn adiwo hɔ,+ adum a ɛwɔ hɔ ne ne nnyinaso; ntama* a wɔde bɛsɛn adiwo no kwan ano; 18  nea wɔde bɛbobɔ ɔsom ntamadan no ntama ne adiwo hɔ ntama no atim fam ne ɛho nhama;+ 19  ntaade a wɔanwene no kama+ a wɔde bɛsom wɔ tenabea kronkron hɔ, ɔsɔfo Aaron ntaade kronkron,+ ne ntaade a ne mma de bɛsom sɛ asɔfo no.’” 20  Ɛnna Israel asafo no nyinaa fii Mose anim kɔe. 21  Na obiara a ne koma kaa no no bae,+ na obiara a ne honhom kanyan no no bae, na obeyii ntoboa maa Yehowa sɛ wɔmfa nyɛ ahyiae ntamadan no ne ɛhɔ som adwuma nyinaa ne ntaade kronkron no. 22  Mmarima ne mmea nyinaa puw bae, obiara a ne koma kaa no no bae. Wɔde agude a wɔde bobɔ ntaade mu, asomuade, nkawa, ne agude foforo ne nneɛma a wɔde sika kɔkɔɔ ayɛ nyinaa bi bae. Obiara de sika kɔkɔɔ nneɛma no yɛɛ afɔrebɔde* maa Yehowa.+ 23  Na obiara de nea ɔwɔ bae: hama bruu, hama afasebiri, hama kɔkɔɔ, hama papa a wɔde yɛ nwera, apɔnkye nwi, adwennini nhoma a wɔahyɛ no kɔkɔɔ, ne sukraman nhoma. 24  Obiara a oyii dwetɛ ne kɔbere sɛ ne ntoboa no de brɛɛ Yehowa, na obiara a ɔwɔ ɔkanto dua no nso de bae sɛ wɔmfa nyɛ adwuma no. 25  Mmea a wonim adwuma+ no nyinaa de asaawa yɛɛ nhama,* na nea wɔde bae ni: hama bruu, hama afasebiri, hama kɔkɔɔ, ne hama papa a wɔde yɛ nwera. 26  Afei nso, mmea a wonim adwuma a wɔn koma kaa wɔn no nyinaa de apɔnkye nwi yɛɛ nhama. 27  Nea mpanyimfo no nso de bae ne abohene tuntum ne abo foforo a wɔde bɛbobɔ efɔd ne nkatabo+ mu, 28  ne balsam ngo ne ngo a wɔde begu nkanea mu ne nea wɔde bɛyɛ ɔsrango+ ne aduhuam.+ 29  Sɛnea Yehowa ka kyerɛɛ Mose no, ɔbarima anaa ɔbea biara a ne koma kaa no no de biribi bae sɛ wɔmfa nyɛ adwuma no. Israelfo de ayamye afɔre brɛɛ Yehowa.+ 30  Afei Mose ka kyerɛɛ Israelfo no sɛ: “Hwɛ, Yehowa apaw Hur ba Uri ba a ɔde Besalel a ofi Yuda abusuakuw mu.+ 31  Onyankopɔn de ne honhom ahyɛ no ma, na wama no nyansa, ntease, ne nimdeɛ a ebetumi ama ɔde ahokokwaw ayɛ nsaanodwuma biara, 32  na ɛbɛma wayɛ odwumfo a ɔwɔ sika kɔkɔɔ, dwetɛ, ne kɔbere ho nimdeɛ, 33  ne obi a otumi de abo di adwini na osen nnua de yɛ nneɛma horow nyinaa bi. 34  Ɔde ahyɛ ne komam nso sɛ ɔnkyerɛkyerɛ; ɔno ne Ahisamak ba Oholiab+ a ofi Dan abusuakuw mu. 35  Wama wɔn nimdeɛ+ a wɔde bɛyɛ adwumfo adwuma na wɔde hama adi adwini, na wɔatumi de hama bruu, hama afasebiri, hama kɔkɔɔ, ne hama papa a wɔde yɛ nwera ayɛ ntamanwemfo adwuma. Mmarima yi bɛyɛ nnwuma ahorow nyinaa bi, na wobedi adwini horow nyinaa bi.

Ase Hɔ Nsɛm

Aboa bi a ɔwɔ nsu mu.
Ɛyɛ ataade bi a na asɔfo hyɛ gu wɔn ntaade so. Hwɛ Nkyerɛkyerɛmu afã hɔ.
Nt., “wɔwɔ nyansa koma.”
Anaa “ntwamutam.”
Anaa “ntwamutam.”
Anaa “ohim afɔre.”
Anaa “too asaawa.”