Exodus 31:1-18

  • Onyankopɔn honhom boaa wɔn a wɔyɛɛ nsaanodwuma no (1-11)

  • Homeda yɛ sɛnkyerɛnne a ɛda Onyankopɔn ne Israel ntam (12-17)

  • Abopon abien no (18)

31  Yehowa toaa so ka kyerɛɛ Mose sɛ:  “Hwɛ, Hur ba Uri wɔ ba bi a ɔde Besalel+ a ofi Yuda abusuakuw+ mu, na ɔno na mapaw no.*  Mede Onyankopɔn honhom bɛhyɛ no ma na wanya nyansa, ntease, ne nimdeɛ a ebetumi ama ɔde ahokokwaw ayɛ nsaanodwuma biara,  na ɛbɛma wayɛ odwumfo a ɔwɔ sika kɔkɔɔ, dwetɛ, ne kɔbere ho nimdeɛ,  ne obi a otumi de abo di adwini+ na osen nnua de yɛ nneɛma horow nyinaa bi.+  Afei nso, mapaw Ahisamak ba Oholiab+ a ofi Dan abusuakuw mu sɛ ɔmmoa no, na wɔn a wɔwɔ nimdeɛ* nyinaa nso, mɛma wɔn nyansa na wɔatumi ayɛ nea maka akyerɛ wo nyinaa:+  ahyiae ntamadan no,+ Adanse Adaka+ ne ne mmuaso,+ nneɛma a ɛwɔ ntamadan no mu nyinaa,  ɔpon no+ ne ɛso nneɛma, kaneadua a wɔde sika kɔkɔɔ amapa ayɛ ne ɛho nneɛma nyinaa,+ aduhuam afɔremuka,+  afɔremuka a wɔbɔ ɔhyew afɔre wɔ so+ ne ɛso nneɛma nyinaa, ɔsɛn no ne ne nnyinaso,+ 10  ntaade a wɔanwene no kama, ɔsɔfo Aaron ntaade kronkron no, ntaade a ne mma de bɛsom sɛ asɔfo,+ 11  ɔsrango, ne aduhuam a ɛwɔ tenabea kronkron hɔ no.+ Wɔn na wɔbɛyɛ nea maka akyerɛ wo no nyinaa.” 12  Yehowa san ka kyerɛɛ Mose sɛ: 13  “Ka kyerɛ Israelfo sɛ, ‘Me home nna no de, monhwɛ sɛ mubedi,+ efisɛ ɛyɛ sɛnkyerɛnne a ɛda me ne mo ntam, mo awo ntoatoaso nyinaa mu, sɛnea ɛbɛyɛ a mubehu sɛ me Yehowa na matew mo ho. 14  Munni Homeda no, efisɛ ɛyɛ kronkron ma mo.+ Obiara a obegu ho fĩ no, ɛsɛ sɛ wokum no. Obiara a ɔbɛyɛ adwuma biara saa da no, ɛsɛ sɛ wokum* saa onipa* no fi ne man mu.+ 15  Momfa nnansia nyɛ adwuma, na da a ɛto so ason no de, ɛyɛ homeda, monhome koraa.+ Ɛyɛ da kronkron ma Yehowa. Obiara a ɔbɛyɛ adwuma Homeda no, ɛsɛ sɛ wokum no. 16  Ɛsɛ sɛ Israelfo di Homeda no; wobedi Homeda no wɔ wɔn awo ntoatoaso nyinaa mu; ɛyɛ daa apam. 17  Ɛyɛ sɛnkyerɛnne a ɛda me ne Israelfo ntam daa,+ efisɛ Yehowa de nnansia na ɛyɛɛ ɔsoro ne asaase, na da a ɛto so ason no, ɔhomee na odwudwoo ne ho.’”+ 18  Afei bere a ɔne Mose kasa wiei wɔ Sinai Bepɔw so no, ɔde Adanse Abopon abien maa Mose,+ abopon a Onyankopɔn de ne nsateaa akyerɛw so.+

Ase Hɔ Nsɛm

Nt., “mabɔ ne din afrɛ no.”
Nt., “komam anyansafo.”
Anaa “wotwa.”
Anaa “ɔkra.”