Exodus 30:1-38

  • Aduhuam afɔremuka no (1-10)

  • Nnipa a wɔkan wɔn ne agyede sika (11-16)

  • Kɔbere sɛn a wɔde emu nsu hohoro wɔn ho (17-21)

  • Ɔsrango a wɔafra no yiye (22-33)

  • Sɛnea na wɔyɛ aduhuam kronkron no (34-38)

30  “Fa ɔkanto dua yɛ afɔremuka+ a wɔbɛhyew aduhuam wɔ so.+  Ma n’afã anan nyinaa nyɛ pɛ; ma ne tenten nyɛ basafa* baako, na ne tɛtrɛtɛ nso nyɛ basafa baako; efi fam kosi soro nso nyɛ basafa abien. Yɛ afɔremuka no ne ne mmɛn nyinaa bom.+  Fa sika kɔkɔɔ amapa fa ho nyinaa; ne soro, nkyɛnkyɛn, ne ne mmɛn ho, na fa sika kɔkɔɔ toto ano hyia.  Afei baabi a wode sika kɔkɔɔ bɛtoto ano ahyia no, fa sika kɔkɔɔ yɛ nkawa abien abien wɔ n’ase, ebi wɔ ɔfã ha na ebi nso wɔ ɔfã ha. Ɛno na wɔde nnua no bɛhyehyɛ mu de asoa.  Nnua nteaanteaa no, fa ɔkanto dua sen, na fa sika kɔkɔɔ fa ho nyinaa.  Fa si ntwamutam a ɛsɛn hɔ no anim wɔ Adanse Adaka no ho.+ Ma ensi Adanse Adaka no mmuaso anim, baabi a meyi me ho adi akyerɛ wo no.+  “Aaron+ bɛhyew aduhuam+ wɔ so.+ Anɔpa biara, sɛ ɔbɛhwɛ nkanea+ no a, ɔbɛhyew aduhuam no wɔ afɔremuka no so.  Afei sɛ edu anwummere a anim rebiribiri* na sɛ Aaron sɔ nkanea no a, ɔbɛhyew aduhuam no. Ɛyɛ aduhuam a daa mobɛhyew wɔ Yehowa anim, mo awo ntoatoaso nyinaa mu.  Ɛnsɛ sɛ mohyew aduhuam biara a munni hokwan sɛ mohyew wɔ so,+ na ɛnsɛ sɛ mobɔ ɔhyew afɔre, aduan afɔre, anaa nsã afɔre biara wɔ so. 10  Afe biara, aboa a Aaron de bɛbɔ bɔne ho afɔre no,+ ɔde ne mogya no bi bɛsosɔ mmɛn no ho de atew afɔremuka no ho. Ɔbɛyɛ saa pɛnkoro afe biara+ de apata ama afɔremuka no wɔ mo awo ntoatoaso nyinaa mu. Ɛyɛ kronkron paa ma Yehowa.” 11  Ɛnna Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: 12  “Bere biara a wobɛkan Israelfo de ahu wɔn dodow no,+ ɛsɛ sɛ wɔn mu biara tua agyede bi ma Yehowa de pata ma ne nkwa* na mmusu biara amma wɔn so bere a worekan wɔn no. 13  Wɔn a wɔbɛkan wɔn nyinaa, wobetua dwetɛbona* fã, sɛnea wobu dwetɛbona ano wɔ kronkronbea hɔ no.*+ Dwetɛbona biara yɛ gerah* 20. Dwetɛbona fã yi ne ntoboa a wobeyi ama Yehowa.+ 14  Obiara a wadi mfe 20 rekɔ a wɔbɛkan no no beyi ntoboa ama Yehowa.+ 15  Dwetɛbona* fã no, ɛnsɛ sɛ osikani tua boro so na ɛnsɛ sɛ ohiani nso tew so. Ɛyɛ ntoboa a mubetua ama Yehowa de apata ama mo nkwa.* 16  Gyigye dwetɛ sika no fi Israelfo no hɔ fa pata ma wɔn, na wɔmfa nyɛ ahyiae ntamadan hɔ adwuma, na ayɛ nkae wɔ Yehowa anim ama Israelfo, na apata ama mo nkwa.”* 17  Yehowa san ka kyerɛɛ Mose sɛ: 18  “Fa kɔbere yɛ ɔsɛn ne ne nnyinaso,+ na fa nsu gu mu si ahyiae ntamadan no ne afɔremuka no ntam; ɛno na wɔde bɛhohoro wɔn nsa ne wɔn nan ho.+ 19  Ɛhɔ na Aaron ne ne mma bɛhohoro wɔn nsa ne wɔn nan ho.+ 20  Ansa na wɔbɛkɔ ahyiae ntamadan no mu anaa wɔbɛba afɔremuka no ho de ogya abɛbɔ afɔre ama Yehowa no, wɔmfa nsu nhohoro wɔn nsa ne wɔn nan ho, na wɔanwuwu. 21  Ɛsɛ sɛ wɔhohoro wɔn nsa ne wɔn nan ho, na wɔanwuwu. Eyi yɛ ahyɛde a ɔne n’asefo bedi so daa wɔ wɔn awo ntoatoaso nyinaa mu.”+ 22  Yehowa toaa so ka kyerɛɛ Mose sɛ: 23  “Afei kɔhwehwɛ nnuhuam papa: kurobow a ada nnwetɛbona 500, na fa sinamon huamhuam te sɛ kurobow no fã, kyerɛ sɛ nnwetɛbona 250, ne kalamus aduhuam nnwetɛbona 250, 24  ne kasia aduhuam nnwetɛbona 500, sɛnea wobu dwetɛbona ano wɔ kronkronbea hɔ no,*+ ne ngo hin* baako. 25  Fa yɛ ɔsrango kronkron; ɛsɛ sɛ mofra no yiye paa.*+ Ɛbɛyɛ ɔsrango kronkron. 26  “Fa sra ahyiae ntamadan no+ ne Adanse Adaka no ho; 27  ɛne ɔpon no ne ɛho nneɛma nyinaa, kaneadua no ne ɛho nneɛma, aduhuam afɔremuka no, 28  afɔremuka a wɔbɔ ɔhyew afɔre wɔ so ne ɛho nneɛma nyinaa, ne ɔsɛn no ne ne nnyinaso no. 29  Tew eyinom nyinaa ho ma ɛnyɛ kronkron paa.+ Obiara a ɔde ne nsa bɛka no, ɛsɛ sɛ ɔyɛ kronkron.+ 30  Sra Aaron+ ne ne mma+ na tew wɔn ho na wɔatumi asom sɛ asɔfo wɔ m’anim.+ 31  “Ka kyerɛ Israelfo sɛ, ‘Eyi bɛkɔ so ayɛ ɔsrango kronkron ama me wɔ mo awo ntoatoaso nyinaa mu.+ 32  Ɛnsɛ sɛ ɔdasani biara de bi sra anaa ɔyɛ ne sɛso biara. Ɛyɛ kronkron, na ɛbɛkɔ so ayɛ kronkron ama mo. 33  Obiara a ɔbɛyɛ ngo te sɛ eyi de asra obi a ɔnyɛ ɔsɔfo* no, wobekum* no afi ne man mu.’”+ 34  Ɛnna Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Fa nnuhuam+ yi na susuw ne nyinaa pɛ: stakiti, onika, galbanum, ne ɛhyɛ* papa. 35  Fa ne nyinaa fra yɛ aduhuam;+ ɛsɛ sɛ mofra no yiye paa* na mohyɛ no nkyene,+ na ɛyɛ aduhuam kronkron a wɔmfraa mu. 36  Siw bi ma ɛnyɛ muhumuhu na fa bi si Adanse Adaka no anim wɔ ahyiae ntamadan no mu, baabi a meyi me ho adi akyerɛ wo no. Ɛyɛ ade kronkron paa. 37  Sɛnea wobɛyɛ saa aduhuam yi de, monhwɛ na obiara anyɛ bi amfa.+ Mummu no sɛ ade kronkron wɔ Yehowa anim. 38  Sɛ ne huam nti obi yɛ bi a, wobekum* no afi ne man mu.”

Ase Hɔ Nsɛm

Basafa baako yɛ sɛnt. 44.5 (ntk. 17.5). Hwɛ Nkh. B14.
Nt., “anwummere abien no ntam.”
Anaa “ne kra.”
Dwetɛbona baako yɛ gram 11.4. Hwɛ Nkh. B14.
Anaa “sɛnea wobu dwetɛbona kronkron ano no.”
Gerah baako yɛ gram 0.57. Hwɛ Nkh. B14.
Dwetɛbona baako yɛ gram 11.4. Hwɛ Nkh. B14.
Anaa “mo kra.”
Anaa “mo kra.”
Anaa “sɛnea wobu dwetɛbona kronkron ano no.”
Hin baako yɛ lita 3.67. Hwɛ Nkh. B14.
Anaa “mofra no te sɛ aduhuamfrafo nsa ano adwuma.”
Nt., “ɔyɛ ɔhɔho,” kyerɛ sɛ, ɔbarima a omfi Aaron abusua mu.
Anaa “wobetwa.”
Hwɛ Nkyerɛkyerɛmu afã hɔ.
Anaa “mofra no te sɛ aduhuamfrafo nsa ano adwuma.”
Anaa “wobetwa.”