Exodus 20:1-26

  • Mmara Nsɛm Du no (1-17)

  • Nea Israelfo hui na wɔtee nti wɔbɔɔ hu (18-21)

  • Ɔsom ho akwankyerɛ (22-26)

20  Afei Onyankopɔn kaa nsɛm yi nyinaa sɛ:+  “Mene Yehowa wo Nyankopɔn a oyii wo fii nkoafi wɔ Egypt asaase so no.+  Nsom onyame foforo biara nka me ho.*+  “Nyɛ ohoni a wɔasen biara anaa biribi a ɛwɔ soro anaa asaase so anaa nea ɛwɔ nsu mu wɔ asaase ase sɛso biara mfa.+  Nkotow wɔn na mma biribiara nntwetwe wo mma wonkɔsom wɔn,+ efisɛ me Yehowa wo Nyankopɔn, meyɛ Onyankopɔn a mempɛ sɛ wɔsom obiara ka me ho.+ Na agyanom a wɔtan me no, mede wɔn bɔne ho asotwe bɛba wɔn mma, wɔn mmanana, ne wɔn nanankansowanom so,  na wɔn a wɔdɔ me na wodi me mmara so+ de, meda ɔdɔ a enni huammɔ adi kyerɛ wɔn kosi wɔn awo ntoatoaso a ɛto so apem so.  “Mfa Yehowa wo Nyankopɔn din nni agoru,+ efisɛ Yehowa remma nea ɔde ne din di agoru no mfa ne ho nni.+  “Kae Homeda no na yɛ no kronkron.+  Adwuma biara a wowɔ yɛ no, fa nnansia yɛ,+ 10  nanso da a ɛto so ason no de, ɛyɛ Homeda ma Yehowa wo Nyankopɔn. Nyɛ adwuma biara; w’ankasa oo, wo babarima anaa wo babea oo, w’akoa anaa w’afenaa oo, w’afieboa oo, ɔhɔho a ɔte wo kurom* oo, ɛnsɛ sɛ obiara yɛ adwuma.+ 11  Efisɛ Yehowa de nnansia na ɛyɛɛ ɔsoro ne ɛhɔ nneɛma, asaase ne ɛso nneɛma, ne ɛpo ne emu nneɛma nyinaa, na da a ɛto so ason no, ofii ase homee.+ Ɛno nti na Yehowa hyiraa Homeda so yɛɛ no kronkron no. 12  “Di wo papa ne wo maame ni+ na woanyin akyɛ wɔ asaase a Yehowa wo Nyankopɔn de rema wo no so.+ 13  “Nni awu.+ 14  “Nsɛe aware.+ 15  “Mmɔ korɔn.+ 16  “Nni wo yɔnko ho adanse a ɛnyɛ nokware.*+ 17  “Mma w’ani mmmere wo yɔnko fi. Mma w’ani mmmere wo yɔnko yere,+ n’akoa, n’afenaa, ne nantwi, anaa n’afurum. Mma w’ani mmmere wo yɔnko biribiara.”+ 18  Afei nkurɔfo no nyinaa huu anyinam ne bepɔw a ɛrefi wusiw no, na wɔtee aprannaa ne abɛn nnyigyei no. Bere a wohui no, wɔn ho popoe na wokogyinaa akyirikyiri.+ 19  Enti wɔka kyerɛɛ Mose sɛ: “Wo de, wo ne yɛn nkasa na yebetie, na mma Onyankopɔn ne yɛn nnkasa na yɛanwuwu.”+ 20  Ɛnna Mose ka kyerɛɛ nkurɔfo no sɛ: “Munnsuro, efisɛ nokware Nyankopɔn no aba sɛ ɔrebɛsɔ mo ahwɛ+ na ama moasuro no daa, na moanyɛ bɔne.”+ 21  Na ɔman no kɔɔ so gyinaa akyirikyiri, nanso Mose bɛn omununkum tumm no, faako a nokware Nyankopɔn no wɔ no.+ 22  Afei Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Ka kyerɛ Israelfo no sɛ, ‘Mo ankasa moahu sɛ ɔsoro na mifi ne mo kasae.+ 23  Monnyɛ dwetɛ anyame nnsom wɔn nnka me ho, na monnyɛ sika kɔkɔɔ anyame biara.+ 24  Fa dɔte yɛ afɔremuka ma me, na fa wo nguan ne w’anantwi bɔ afɔre wɔ so, na ɛso na wobɛbɔ ɔhyew afɔre ne asomdwoe afɔre. Baabiara a mɛma wɔakae me din no,+ mɛba wo nkyɛn abehyira wo. 25  Sɛ wode abo reyɛ afɔremuka ama me a, mfa nnwinnade nsew ho.*+ Sɛ wode kyesel ka pɛ, woagu ho fĩ. 26  Afei ɛnsɛ sɛ woyɛ stɛps a wode bɛforo akɔ m’afɔremuka no so na wo ho angu hɔ wɔ so.’*

Ase Hɔ Nsɛm

Anaa “mfa mmu me animtiaa.”
Nt., “w’apon mu.”
Anaa “adansekurum.”
Anaa “abo a wɔapae nyɛ.”
Nt., “w’adagyaw anna adi wɔ so.”