Deuteronomium 31:1-30

  • Ná Mose rebewu (1-8)

  • Wɔbɛkenkan Mmara no akyerɛ ɔmanfo (9-13)

  • Wɔpaw Yosua (14, 15)

  • Wɔhyɛɛ nkɔm sɛ Israelfo bɛtew atua (16-30)

    • Dwom bi a wɔbɛkyerɛ Israelfo (19, 22, 30)

31  Ɛnna Mose de asɛm yi kɔtoo Israelfo nyinaa anim.  Ɔkae sɛ: “Ɛnnɛ madi mfe 120.+ Merentumi nni mo anim* bio, efisɛ Yehowa aka akyerɛ me sɛ, ‘Worentwa Yordan yi.’+  Yehowa mo Nyankopɔn na obedi mo anim ne mo atwa akɔ, na ɔno na ɔbɛtɔre aman yi nyinaa ase afi mo anim na moatu wɔn.+ Yosua na obedi mo anim atwa,+ sɛnea Yehowa aka no.  Yehowa bɛsɛe wɔn sɛnea ɔsɛee Amorifo ahemfo Sihon+ ne Og+ ne wɔn nsaase no.+  Yehowa bedi wɔn so nkonim ama mo, enti nea mmara a mede ama mo no aka sɛ momfa nyɛ wɔn no nyinaa, monyɛ wɔn saa pɛpɛɛpɛ.+  Munnya akokoduru na mo ho nyɛ den.+ Munnsuro wɔn na mommma wɔn ho nnyɛ mo hu,+ efisɛ Yehowa mo Nyankopɔn na ɔne mo nam. Ɔrempo mo, na ɔrennyaw mo.”+  Afei Mose frɛɛ Yosua baa Israelfo nyinaa anim ka kyerɛɛ no sɛ: “Nya akokoduru na ma wo ho nyɛ den,+ efisɛ wo na wode ɔman yi bɛkɔ asaase a Yehowa kaa wɔn agyanom ntam sɛ ɔde bɛma wɔn no so, na wo na wobɛkyɛ ama wɔn sɛ wɔn agyapade.+  Yehowa na odi w’anim, na ɔbɛka wo ho bere nyinaa.+ Ɔrempo wo, na ɔrennyaw wo. Nsuro, na mmɔ hu.”+  Afei Mose kyerɛw Mmara yi,+ na ɔde maa asɔfo no, Lewifo a wɔsoa Yehowa apam adaka no ne Israel mpanyimfo nyinaa. 10  Mose ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mfe ason biara, bere a wɔde ɛka kyɛ no,+ sɛ edu Apata* Afahyɛ no so a,+ 11  Israel nyinaa bɛba Yehowa mo Nyankopɔn anim+ wɔ baabi a ɔbɛkyerɛ, na moakan Mmara yi akyerɛ Israelfo nyinaa.+ 12  Mommoaboa ɔman no nyinaa ano,+ mmarima, mmea, mmofra, ne ahɔho a wɔwɔ mo nkurow* mu nyinaa, na wontie na wonsua Yehowa mo Nyankopɔn ho ade na wonsuro no, na wonni Mmara yi mu nsɛm nyinaa so. 13  Ɛbɛma wɔn mma a wonnim Mmara yi atie+ na wɔasua sɛ wobesuro Yehowa mo Nyankopɔn, nna a mode bɛtena asaase a moretwa Yordan akɔfa no so nyinaa.”+ 14  Ɛnna Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Hwɛ, aka kakraa bi ama woawu.+ Enti frɛ Yosua na mummegyina m’anim wɔ ahyiae ntamadan no mu na menyɛ no ɔkannifo.”+ Na Mose ne Yosua kogyinaa ahyiae ntamadan no mu. 15  Afei Yehowa nam omununkum dum mu baa ntamadan no mu, na omununkum dum no begyinaa ntamadan no ano.+ 16  Ɛnna Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Hwɛ, aka kakraa bi ama woawu,* na ɔman yi du asaase a wɔrekɔ so no so a, wobefi ase ne anyame foforo a wɔatwa wɔn ho ahyia abɔ aguaman.*+ Wobefi m’akyi+ na wɔabu m’apam a me ne wɔn yɛe no so.+ 17  Saa bere no, me bo befuw wɔn denneennen,+ na mɛpo wɔn+ na madan m’ani afi wɔn so+ akosi sɛ wɔbɛsɛe wɔn. Na wobehyia ɔhaw ne abɛbrɛsɛ pii.+ Afei wɔbɛka sɛ, ‘Ɛnyɛ yɛn Nyankopɔn a onni yɛn mfinimfini nti na ɔhaw yi nyinaa aba yɛn so yi?’+ 18  Nanso saa da no, meyi m’ani afi wɔn so koraa, efisɛ wɔayɛ bɔne na wɔakodi anyame foforo akyi.+ 19  “Afei monkyerɛw dwom yi+ na monkyerɛ Israelfo no.+ Momma wonsua dwom yi* na ɛnyɛ adanse ntia Israelfo mma me.+ 20  Sɛ mede wɔn ba asaase a nufusu ne ɛwo abu so wɔ so+ sɛnea mekaa ntam kyerɛɛ wɔn agyanom no,+ na wodidi mee na esi wɔn yiye* a,+ wɔbɛkɔ akodi anyame foforo akyi akɔsom wɔn, na wɔabu me animtiaa abu m’apam so.+ 21  Sɛ ɔhaw ne ahokyere pii ba wɔn so a,+ dwom yi bɛyɛ adanse ama wɔn (efisɛ ɛnsɛ sɛ wɔn asefo werɛ fi), na bere a minnya mfaa wɔn nkɔɔ asaase a maka ho ntam no so mpo yi, minim nea ɛwɔ wɔn komam dedaw.”+ 22  Enti saa da no Mose kyerɛw dwom yi, na ɔkyerɛɛ Israelfo no sɛnea wɔbɛto no. 23  Afei Onyankopɔn yɛɛ Nun ba Yosua ɔkannifo,+ na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Nya akokoduru na ma wo ho nyɛ den,+ efisɛ wo na wode Israelfo bɛkɔ asaase a mekaa wɔn ntam sɛ mede bɛma wɔn no so,+ na mɛka wo ho bere nyinaa.” 24  Bere a Mose kyerɛw Mmara yi mu nsɛm nyinaa wɔ nhoma mu wiei no,+ 25  ɛhɔ ara na Mose ka kyerɛɛ Lewifo a wɔsoa Yehowa apam adaka no sɛ: 26  “Momfa Mmara nhoma yi+ nhyɛ Yehowa mo Nyankopɔn apam adaka no nkyɛn,+ na enni mo adanse. 27  Na minim sɛ moyɛ atuatewfo+ na mo aso yɛ den.*+ Ɛnnɛ a mete ase mpo na motew Yehowa so atua sɛɛ yi, ɛnde miwu a, minnim nea mobɛyɛ! 28  Mommoaboa mo mmusuakuw mu mpanyimfo ne atitiriw no nyinaa ano mma me na memfa asɛm yi nto wɔn anim, na memma ɔsoro ne asaase nyɛ adansefo.+ 29  Minim sɛ me wu akyi no mobɛyɛ bɔne pii,+ na mobɛman afi ɔkwan a maka sɛ momfa so no so. Na ɔhaw bɛba mo so+ wɔ akyiri yi nna no mu, efisɛ mobɛyɛ Yehowa ani so bɔne, na mode mo nsa ano adwuma ahyɛ no abufuw.” 30  Afei Mose kaa dwom no mu nsɛm kyerɛɛ Israel asafo no nyinaa, efi mfiase kosi awiei:+

Ase Hɔ Nsɛm

Nt., “Merentumi nni akɔneaba.”
Anaa “Asese.”
Anaa “mo apon.”
Nt., “wo ne w’agyanom akɔda.”
Kyerɛ sɛ, wɔbɛsom anyame foforo.
Nt., “dwom yi nna wɔn ano.”
Nt., “wɔyeyɛ akɛse.”
Anaa “mo kɔn asen.”