Asomafo Nnwuma 2:1-47

  • Wohwiee honhom kronkron guu wɔn so Pentekoste da no (1-13)

  • Petro maa ɔkasa (14-36)

  • Nnipadɔm gyee Petro asɛm no dii (37-41)

    • Wɔbɔɔ nnipa 3,000 asu (41)

  • Kristofo no bɔɔ fekuw (42-47)

2  Ɛda a na wɔredi Pentekoste* Afahyɛ+ no, na wɔn nyinaa ahyiam faako.  Prɛko pɛ na dede bi fi soro bae, te sɛ mframa a ɛrebɔ denneennen, na egyigyei ofi a na wɔte mu no mu nyinaa.+  Na wohuu tɛkrɛma bebree a ɛte sɛ ogya. Eyiyii mmaako mmaako, na ebi besii wɔn mu biara so,  na honhom kronkron+ hyɛɛ wɔn nyinaa mama, na wofii ase kaa kasa horow,* sɛnea honhom no ma wotumi kae no.+  Saa bere no, na Yudafo a wɔmfa wɔn som nni agoru fi wiase aman nyinaa* mu abɛtena Yerusalem.+  Enti bere a nnyigyei no bae no, nnipadɔm bi behyiae, na na wɔn adwene atu afra, efisɛ wɔn mu biara tee sɛ wɔreka ɔno ara ne kasa.  Ɛyɛɛ wɔn nwonwa paa, na wɔkae sɛ: “Hwɛ, nnipa a wɔrekasa yi nyinaa nyɛ Galileafo+ anaa?  Ɛnde ɛyɛɛ dɛn na yɛn mu biara te ne kurom kasa yi?*  Partifo ne Mediafo+ ne Elamfo+ ne wɔn a wɔtete Mesopotamia, ne Yudea ne Kapadokia, Ponto ne Asia mpɔtam,+ 10  ne Frigia ne Pamfilia, Egypt ne Libia amantam a ɛbɛn Kirene, ne ahɔho a wofi Roma aba, kyerɛ sɛ, Yudafo ne wɔn a wɔasakra abɛyɛ Yudafo+ nyinaa, 11  ne Kretafo ne Arabiafo, yɛte sɛ wɔreka Onyankopɔn nnwuma akɛse* no ho asɛm wɔ yɛn kasa mu.” 12  Yiw, ɛyɛɛ wɔn nyinaa nwonwa, na wɔn adwene tu frae, na wobisabisaa wɔn ho sɛ: “Dɛn na eyi kyerɛ?” 13  Na ebinom nso dii wɔn ho fɛw, na wɔkae sɛ: “Nsã dɔkɔdɔkɔ* abow wɔn.” 14  Ɛnna Petro ne Dubaako no+ sɔre gyinaa hɔ, na ɔmaa ne nne so ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Yudea mmarima ne mo a motete Yerusalem nyinaa, munhu eyi, na muntie me nsɛm yi yiye. 15  Nea ɛwom ne sɛ, saa nnipa yi mmow nsã sɛnea mo adwene yɛ mo no, efisɛ ɛyɛ dɔn a ɛto so abiɛsa.* 16  Mmom, eyi na wɔnam odiyifo Yoel so kae no: 17  ‘Onyankopɔn se, “Awiei mmere no mu no, mehwie me honhom no bi agu ɔhonam ahorow nyinaa so, na mo mma mmarima ne mo mma mmea bɛhyehyɛ nkɔm, na mo mmerante benya anisoadehu, na mo mpanyimfo bɛsoso adae,+ 18  na mehwie me honhom no bi agu me nkoa ne me mfenaa mpo so wɔ saa nna no mu, na wɔbɛhyɛ nkɔm.+ 19  Na mɛma anwonwade aba wim wɔ soro, na nsɛnkyerɛnne aba asaase so wɔ fam, mogya ne ogya ne wusiw kumɔnn. 20  Owia bɛdan sum, na ɔsram adan mogya ansa na Yehowa* da kɛse a ɛkyɛn so no aba. 21  Na obiara a ɔbɛbɔ Yehowa* din afrɛ no no, obenya nkwa.”’+ 22  “Israel mmarima, muntie nsɛm yi: Nasaretni Yesu yɛ ɔbarima a Onyankopɔn ma ɔyɛɛ nnwuma akɛse ne anwonwade ne nsɛnkyerɛnne wɔ mo mu.+ Onyankopɔn nam nea Yesu yɛe no so na eyii no adi kyerɛɛ mo pefee, sɛnea mo ara munim no. 23  Saa ɔbarima yi na woyii no mae. Ná Onyankopɔn abɔ ne tirim* wɔ ho, na na onim dedaw sɛ saa ara na ɛbɛba.+ Ɔbarima yi na monam mmaratofo so bɔɔ no asɛndua mu na mukum no no.+ 24  Nanso Onyankopɔn nyan no fii awufo mu+ de gyee no fii owu yaw* mu, efisɛ na owu rentumi nkyekyere no.+ 25  Na Dawid kaa ne ho asɛm sɛ: ‘Mede Yehowa* asi m’anim daa. Ɔwɔ me nsa nifa, enti merenhinhim da. 26  Eyi nti, me koma ani gyei na me tɛkrɛma dii ahurusi kɛse. Na mɛtena* anidaso mu; 27  efisɛ worennyaw me* wɔ Ɔdamoa* mu, na woremma nea odi nokware ma wo* no mporɔw.*+ 28  Woama mahu nkwa kwan; wobɛma manya anigye kɛse wɔ w’anim.’+ 29  “Mmarima, anuanom, momma menka abusuapanyin Dawid ho asɛm pefee nkyerɛ mo. Ɛne sɛ, owui, na wosiee no,+ na ne damoa wɔ yɛn nkyɛn de besi nnɛ. 30  Ná ɔyɛ odiyifo, na na onim sɛ Onyankopɔn aka no ntam sɛ ɔde n’aseni* bi bɛtena n’ahengua so.+ Enti 31  odii kan huu Kristo wusɔre no, na ɔkaa ho asɛm sɛ wɔannyaw no Ɔdamoa* mu, na ne honam nso amporɔw.*+ 32  Yesu yi na Onyankopɔn nyan no, na yɛn nyinaa yɛ ho adansefo.+ 33  Wɔhyɛɛ no anuonyam de no tenaa Onyankopɔn nsa nifa,+ na onyaa honhom kronkron a Agya no de hyɛɛ no bɔ no fii Agya no hɔ.+ Ɛno nti na wahwie nea muhu na mote yi agu yɛn so yi. 34  Dawid ankɔ soro, nanso ɔno ara kae sɛ, ‘Yehowa* ka kyerɛɛ me Wura sɛ: “Tena me nsa nifa 35  kosi sɛ mede w’atamfo bɛyɛ wo nan ntiaso.”’+ 36  Enti ma Israel fi nyinaa nhu paa sɛ, Yesu yi a mobɔɔ no asɛndua mu+ no, Onyankopɔn ayɛ no Awurade+ ne Kristo.” 37  Bere a wɔtee eyi no, ɛwowɔɔ wɔn komam, na wobisaa Petro ne asomafo a aka no sɛ: “Mmarima, anuanom, dɛn na yɛnyɛ?” 38  Petro ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monsakra,+ na momma wɔmmɔ mo mu biara asu+ wɔ Yesu Kristo din mu, na moanya bɔnefakyɛ.+ Na mubenya honhom kronkron akyɛde a wɔde ma kwa no. 39  Efisɛ bɔhyɛ no+ wɔ hɔ ma mo ne mo mma ne wɔn a wɔwɔ akyirikyiri nyinaa, ɛne wɔn a Yehowa* yɛn Nyankopɔn bɛfrɛ wɔn aba ne nkyɛn no nyinaa.”+ 40  Na ɔkaa nsɛm foforo pii de dii adanse frenkyemm, na ɔkɔɔ so tuu wɔn fo sɛ: “Momma wonnye mo mfi awo ntoatoaso a akyea yi+ mu.” 41  Enti wɔn a wɔde anigye gyee n’asɛm no, wɔbɔɔ wɔn asu.+ Na saa da no, wɔde nnipa* bɛyɛ 3,000 bɛkaa wɔn ho.+ 42  Na wɔkɔɔ so yɛɛ aso tiee asomafo no nkyerɛkyerɛ, wɔbɔɔ fekuw,* wɔboom didii,+ na wɔbɔɔ mpae daa.+ 43  Nokwasɛm ne sɛ, ehu fii ase kaa obiara,* na asomafo no fii ase yɛɛ anwonwade ne nsɛnkyerɛnne bebree.+ 44  Wɔn a wɔbɛyɛɛ gyidifo no nyinaa hyiaa mu, na wɔde wɔn nneɛma nyinaa boom, 45  na wɔtontɔn wɔn ahode+ ne wɔn agyapade, na nea wonya fii mu no, wɔkyekyɛ maa obiara nyaa nea ohia.+ 46  Wɔde adwenkoro* kɔɔ asɔrefi hɔ da biara da, na obiara didii ne yɔnko fi, na wɔde ahosɛpɛw ne koma a emu tew na ɛboom didii, 47  na woyii Onyankopɔn ayɛ, na wonyaa nnipa no nyinaa anim dom. Saa bere no ara nso, Yehowa* kɔɔ so de wɔn a ɔregye wɔn nkwa no kaa asuafo no ho daa.+

Ase Hɔ Nsɛm

Greek kasa mu no, Pentekoste kyerɛ “Nea Ɛto So Aduonum.” Saa afahyɛ yi, na wodi no Nisan 16 akyi adaduonum.
Anaa “kasa foforo.”
Anaa “aman a ɛwɔ ɔsoro ase nyinaa.”
Anaa “kasa a wɔde twaa ne funuma yi?; kasa a wɔde woo no yi?”
Anaa “nneɛma akɛse.”
Anaa “Bobesa foforo.”
Kyerɛ sɛ, bɛyɛ anɔpa nnɔn 9.
Anaa “asi gyinae.”
Ebetumi nso akyerɛ, “nhama.”
Nt., “me honam bɛtena.”
Anaa “me kra.”
Anaa “Hades,” kyerɛ sɛ, adasamma damoa. Hwɛ Nkyerɛkyerɛmu afã hɔ.
Anaa “wo nokwafo.”
Anaa “nhu porɔwee.”
Nt., “n’asen mu aba baako.”
Anaa “Hades,” kyerɛ sɛ, adasamma damoa. Hwɛ Nkyerɛkyerɛmu afã hɔ.
Anaa “anhu porɔwee.”
Anaa “akra.”
Anaa “obiara kyɛɛ ne yɔnko ade.”
Anaa “ɔkra biara.”
Anaa “koma koro.”