Yohane Adiyisɛm 18:1-24

  • “Babilon Kɛse no” ahwease (1-8)

    • “Mumfi ne mu, me man” (4)

  • Babilon ahwease nti, wosu no (9-19)

  • Babilon ahwease nti, anigye ba soro (20)

  • Wɔbɛtow Babilon ato po mu te sɛ ɔbo (21-24)

18  Eyi akyi no, mihuu ɔbɔfo foforo bi sɛ ofi soro resian. Ná ɔwɔ tumi kɛse, na n’anuonyam maa asaase so hyerɛnee.  Na ɔde nne kɛse teɛɛm sɛ: “Wahwe ase! Babilon Kɛse no ahwe ase,+ na wabɛyɛ ahonhommɔne tenabea ne baabi a honhom* fĩ biara ne anomaa biara a ne ho ntew na ne ho yɛ abofono tetɛw!+  Na ɔde n’aguamammɔ* akɔnnɔ nsã* no anya amanaman nyinaa,+ na asaase so ahemfo ne no bɔɔ aguaman,+ na asaase so aguadifo nyaa wɔn ho esiane ahonyade a wapɛ asum hɔ a ɔmfɛre ho no nti.”  Na metee nne foforo fii soro sɛ: “Mumfi ne mu, me man,+ sɛ mompɛ sɛ munya ne bɔne no mu kyɛfa na munya ne haw no bi a.+  Na ne bɔne no aboaboa ano akodu soro,+ na Onyankopɔn akae ne nneɛma bɔne no.+  Nea ɔde yɛɛ nkurɔfo no,+ monyɛ bi ntua no ka, yiw, nea wayɛ no, momfa mmɔho abien ntua no ka;+ kuruwa+ a ɔfraa ne nsã wom no, momfra mmɔho abien wom mma no.+  Sɛnea ɔhyɛɛ ne ho anuonyam, na ɔpɛɛ ahonyade sum hɔ a wamfɛre ho no, saa ara na monyɛ no ayayade na momma onni awerɛhow. Efisɛ ɔkɔ so ka wɔ ne komam sɛ: ‘Meyɛ ɔhemmaa a mete m’akongua so, menyɛ okunafo, na merenhu awerɛhow da.’+  Ɛno nti na da koro pɛ, ne haw bɛba no, kyerɛ sɛ, owu ne awerɛhow ne ɔkɔm. Na wɔde ogya bɛhyew no dwerɛbee,+ efisɛ Yehowa* Nyankopɔn a obuu no atɛn no yɛ ɔhoɔdenfo.+  “Na sɛ wɔrehyew no na asaase so ahemfo a wɔne no bɔɔ aguaman* na wɔne no pɛɛ ahonyade sum hɔ no hu wusiw no a, wobesu no, na wɔadi awerɛhow. 10  Esiane sɛ wosuro ayayade a wɔde reyɛ no no nti, wobegyinagyina akyirikyiri aka sɛ: ‘Due, due, kurow kɛse,+ Babilon a woyɛ kurow dennen, efisɛ dɔnhwerew baako mu na w’atemmu aba!’ 11  “Asaase so aguadifo nso resu di ne ho awerɛhow, efisɛ obiara nni hɔ a ɔbɛtɔ nneɛma a wɔretɔn no bio, 12  nneɛma a wɔtɔn te sɛ sika kɔkɔɔ ne dwetɛ ne aboɔden abo ne abohene ne nwera pa ne ntama afasebiri ne sirikyi ne ntama kɔkɔɔ, ne biribiara a wɔde nnua a ɛyɛ huam ayɛ, ne ade biara a wɔde asonse* ayɛ, ne ade biara a wɔde nnua a ne bo yɛ den ayɛ, ne nea wɔde kɔbere ne dade ne abohemmaa ayɛ; 13  afei nso, sinamon ne India akekaduru ne aduhuam ne ngohuam ne ɛhyɛ* ne nsã* ne ngo ne esiam muhumuhu ne hwiit ne anantwi ne nguan, ne apɔnkɔ ne nteaseɛnam ne nkoa ne nnipa nkwa.* 14  Yiw, aba pa a na wopɛ* no afi wo nkyɛn, na nnuan sɔkyee ne nneɛma a ɛwɔ anuonyam nyinaa ayera afi wo nkyɛn, na wɔrenhu bio da. 15  “Aguadifo a wɔtɔn saa nneɛma yi, a ne nti wonyaa wɔn ho no, wobegyinagyina akyirikyiri esiane sɛ wosuro ayayade a wɔde reyɛ no no nti, na wobesu adi awerɛhow, 16  na wɔbɛka sɛ: ‘Due, due, kurow kɛse a ofura nwera pa ne ntama afasebiri, na ɔhyɛ ataade kɔkɔɔ, a ɔde sika kɔkɔɔ agude ne aboɔden abo ne abohene ahyehyɛ ne ho,+ 17  efisɛ dɔnhwerew baako mu na saa ahode bebrebe no ayɛ pasaa yi!’ “Na obiara a ɔka ɛpo so hyɛn ne onipa biara a ɔde ɛpo so hyɛn tu kwan, ne ɛpo so hyɛn mu adwumayɛfo ne wɔn a wɔyɛ ɛpo so adwuma nyinaa gyinagyinaa akyirikyiri, 18  na bere a wɔrehyew no a wohuu wusiw a ɛreba no, wɔteɛteɛɛm kae sɛ: ‘Kurow bɛn na ɛte sɛ kurow kɛse no?’ 19  Na wotuu mfuturu guu wɔn tirim teɛɛm, na wosu dii awerɛhow kae sɛ, ‘Due, due, kurow kɛse a n’ahonyade ama wɔn a wɔwɔ po so ahyɛn nyinaa anya wɔn ho, efisɛ dɔnhwerew baako mu na wɔayɛ no pasaa!’+ 20  “Nea ato no nti, ma w’ani nnye, O ɔsoro,+ ne mo, akronkronfo+ ne asomafo ne adiyifo nso, efisɛ Onyankopɔn abu no atɛn ama mo!”+ 21  Na ɔbɔfo hoɔdenfo bi maa ɔbo bi so. Ná ɛte sɛ ɔbo kɛse a wɔyam so ade,* na ɔtow too po no mu kae sɛ: “Saa ara na wɔbɛtow Babilon kurow kɛse no hwii akyene, na wɔrenhu no bio da.+ 22  Na wɔrente wɔn a wɔbɔ asanku, ne wɔn a wɔto nnwom, ne wɔn a wɔbɔ mmɛn, ne wɔn a wɔhyɛn torobɛnto nne wɔ wo mu bio. Na wɔrenhu obiara a ɔyɛ nsaanodwuma wɔ wo mu bio, na wɔrente ɔbo a wɔyam so ade nnyigyei wɔ wo mu bio. 23  Kanea hann biara renhyerɛn wɔ wo mu bio, na wɔrente ayeforokunu ne ayeforo biara nne wɔ wo mu bio; efisɛ w’aguadifo na na wɔyɛ atitiriw wɔ asaase so, na wonam w’ahonhonsɛm*+ so daadaa amanaman nyinaa. 24  Yiw, ne mu na wohuu adiyifo ne akronkronfo+ ne wɔn a wɔakunkum wɔn asaase so no nyinaa mogya.”+

Ase Hɔ Nsɛm

Ebetumi nso akyerɛ, “ahome; mframa; honhom mu nsɛm.”
Greek, por·nei′a. Hwɛ Nkyerɛkyerɛmu afã hɔ.
Anaa “bobesa.”
Hwɛ Nkyerɛkyerɛmu afã hɔ, “Aguamammɔ.”
Anaa “asono se.”
Hwɛ Nkyerɛkyerɛmu afã hɔ.
Anaa “bobesa.”
Anaa “akra.”
Anaa “wo kra pɛ.”
Anaa “owiyammo.”
Anaa “w’aduto.”