Samuel Nhoma a Ɛto So Abien 15:1-37

  • Absalom atirisopam ne pɔw bɔne a ɔbɔe (1-12)

  • Dawid guan fii Yerusalem (13-30)

  • Ahitofel kɔkaa Absalom ho (31)

  • Ɔsomaa Husai sɛ ɔnkɔsɛe Ahitofel afotu (32-37)

15  Nsɛm yi akyi no, Absalom ma wɔyɛɛ teaseɛnam maa no, na onyaa apɔnkɔ ne mmarima 50 a wotu mmirika di n’anim.+  Ná Absalom taa sɔre anɔpatutuutu kogyina kwankyɛn wɔ baabi a wɔfa kɔ kurow no pon ano no.+ Sɛ ɔbarima biara de n’asɛm reba ɔhene anim ama wabu atɛn a,+ Absalom frɛ no bisa no sɛ: “Wufi kurow bɛn so?” na ɔno nso aka sɛ: “W’akoa fi Israel mmusuakuw no baako mu.”  Ɛba saa a, na Absalom aka akyerɛ no sɛ: “Hwɛ, w’asɛm yɛ dɛ na wudi bem, nanso obiara nni ɔhene nkyɛn a obetie w’asɛm ama wo.”  Ná Absalom taa ka sɛ: “Sɛ me na wɔapaw me ɔtemmufo wɔ asaase no so a, anka hwɛ sɛnea nneɛma bɛyɛ. Anka obiara a ɔwɔ asɛm a ɔpɛ sɛ wodi ma no no bɛba m’anim, na mahwɛ abu atɛntrenee ama no.”  Afei nso, sɛ obi bɛn Absalom bɛkotow no a, ɔteɛ ne nsa so onii no mu na ofew n’ano.+  Saa na Absalom yɛɛ Israelfo a wɔbaa ɔhene anim sɛ ommu atɛn mma wɔn no nyinaa. Absalom yɛɛ saa ara de wiaa Israel mmarima koma.+  Mfe anan* akyi no, Absalom ka kyerɛɛ ɔhene sɛ: “Mesrɛ wo, ma menkɔ Hebron+ nkotua me bɔhyɛ ade a mede hyɛɛ Yehowa bɔ no.  Bere a w’akoa te Gesur+ wɔ Siria no, mehyɛɛ bɔ+ sɛ, ‘Sɛ Yehowa san de me ba Yerusalem a, me nso mɛbɔ afɔre ama* Yehowa.’”  Ɛnna ɔhene ka kyerɛɛ no sɛ: “Fa asomdwoe kɔ.” Enti ɔsɔre kɔɔ Hebron. 10  Afei Absalom somaa akwansrafo* kɔɔ Israel mmusuakuw nyinaa mu sɛ: “Sɛ mote sɛ wɔabɔ abɛn ara pɛ a, monka sɛ, ‘Absalom abɛyɛ ɔhene wɔ Hebron!’”+ 11  Saa bere no, na wɔafrɛfrɛ mmarima 200 adi Absalom akyi afi Yerusalem kɔ hɔ, nanso na wonnim nea ɛrekɔ so. 12  Afei nso, bere a Absalom bɔɔ afɔre wiei no, ɔsoma kɔfrɛɛ Dawid fotufo+ Ahitofel+ a ɔyɛ Giloni+ no fii ne kurom Gilo bae. Atirisopam* no mu trɛwee, na nnipa bebree bɛkaa Absalom ho.+ 13  Akyiri yi, obi bɛka kyerɛɛ Dawid sɛ: “Israel mmarima koma akodi Absalom akyi.” 14  Ntɛm ara na Dawid ka kyerɛɛ ne nkoa a wɔka ne ho wɔ Yerusalem no nyinaa sɛ: “Monsɔre mma yenguan,+ anyɛ saa na Absalom bɛto yɛn a, obiara remfa ne ho nni! Monka mo ho, na wammɛto yɛn anyɛ yɛn pasaa, na wamfa sekan ankunkum kurow yi mufo!”+ 15  Ɔhene nkoa no ka kyerɛɛ ɔhene sɛ: “Nea yɛn wura ɔhene pɛ sɛ ne nkoa yɛ biara, yɛbɛyɛ.”+ 16  Enti ɔhene kɔe, na ne fifo nyinaa dii n’akyi. Ɔhene gyaw ne mpenafo* du+ sɛ wɔnhwɛ fie* hɔ. 17  Ɛnna ɔhene ne nkurɔfo a wɔka ne ho nyinaa toaa wɔn akwantu no so, na wokogyinae wɔ Bet-Mehak. 18  Ne nkoa a wɔne no nam* nyinaa, ne Keretifo, Peletifo,+ ne Gatfo+ no nyinaa, mmarima 600 a wodii n’akyi fi Gat+ bae no, ɔhene hwɛɛ wɔn mu biara ansa na ɔrema watwam.* 19  Ɛnna ɔhene ka kyerɛɛ Gatni Itai+ sɛ: “Adɛn nti na wo nso wo ne yɛn rekɔ? San kɔ, na kɔtena ɔhene foforo no nkyɛn, efisɛ woyɛ ɔhɔho, na afei nso woaguan afi wo man mu. 20  Nnɛra na wobae, na adɛn nti na ɛsɛ sɛ ɛnnɛ mema wo ne yɛn kokyinkyin baabiara a mɛkɔ? San w’akyi kɔ, wo ne wo nuanom. Ma Yehowa nna ɔdɔ a enni huammɔ adi nkyerɛ wo na onni wo nokware!”+ 21  Nanso Itai buaa ɔhene sɛ: “Sɛ́ Yehowa te ase na me wura ɔhene nso te ase yi, baabiara a me wura ɔhene bɛkɔ no, owu mu oo, nkwa mu oo, ɛhɔ ara na w’akoa nso bɛkɔ!”+ 22  Ɛnna Dawid ka kyerɛɛ Itai+ sɛ: “Twa subon no kɔ.” Enti Gatni Itai ne mmarima a wɔka ne ho no nyinaa ne mmofra no twaa subon no. 23  Bere a nkurɔfo yi nyinaa retwa akɔ ɔfã noho no, na asaase no sofo nyinaa resu denneennen, na ɔhene gyinaa Kidron Bon+ no ho; nkurɔfo no nyinaa twaam kɔfaa sare so kwan no so. 24  Ná Sadok+ ne Lewifo+ a wɔso nokware Nyankopɔn no apam adaka no+ nyinaa ka wɔn ho, na wɔde nokware Nyankopɔn no Adaka no sii hɔ; ná Abiatar+ nso di mu bi, na nkurɔfo no nyinaa fi kurow no mu twaa subon no. 25  Nanso ɔhene ka kyerɛɛ Sadok sɛ: “Fa nokware Nyankopɔn no Adaka no san kɔ kurow no mu.+ Sɛ minya Yehowa anim dom a, ɔbɛsan de me aba na wama mahu Adaka no ne ne sibea.+ 26  Nanso sɛ ɔka sɛ, ‘M’ani nnye wo ho’ nso a, ɛnde nea ɛteɛ wɔ n’ani so biara, ma ɔmfa nyɛ me.” 27  Ɔhene ka kyerɛɛ ɔsɔfo Sadok sɛ: “Wonyɛ ɔdehwɛfo+ anaa? Fa asomdwoe san kɔ kurow no mu, wo ne mo mma baanu no nkɔ, wo ara wo ba Ahimahas ne Abiatar ba Yonatan.+ 28  Me de, mɛtwɛn wɔ baabi a wɔfa twa asubɔnten no wɔ sare so hɔ akosi sɛ mɛte asɛm bi afi mo nkyɛn.”+ 29  Ɛnna Sadok ne Abiatar de nokware Nyankopɔn no Adaka no san kɔɔ Yerusalem, na wɔtwɛn wɔ hɔ. 30  Dawid foroo Ngodua Bepɔw*+ no. Ɔreforo kɔ nyinaa na ɔde ade akata ne ti resu; ná ɔnhyɛ mpaboa, na nkurɔfo a wɔka ne ho nyinaa nso, na obiara akata ne ti, na wɔreforo kɔ nyinaa na wɔresu. 31  Afei wɔbɛbɔɔ Dawid amanneɛ sɛ: “Ahitofel nso akɔka Absalom nkurɔfo no ho.”+ Ɛnna Dawid kae sɛ: “O Yehowa, mesrɛ wo, ma Ahitofel afotu* nnan nkwaseasɛm!”+ 32  Bere a Dawid duu bepɔw no atifi, faako a kan na wɔkotow Onyankopɔn no, Husai+ a ɔyɛ Arkini+ no behyiaa no wɔ hɔ. Ɔbae no, na wasuan n’ataade mu de dɔte agu ne tirim. 33  Nanso Dawid ka kyerɛɛ no sɛ: “Sɛ wo ne me kɔ a, ɛremmoa me. 34  Na mmom san kɔ kurow no mu na kɔka kyerɛ Absalom sɛ, ‘O ɔhene, meyɛ w’akoa; kan no, na meyɛ wo papa akoa, nanso seesei de, meyɛ w’akoa.’+ Woyɛ saa a, wubetumi asɛe Ahitofel afotu ama me.+ 35  Sɛ́ wo ne ɔsɔfo Sadok ne ɔsɔfo Abiatar na ɛwɔ hɔ? Asɛm biara a wobɛte afi ahemfi no, ka kyerɛ ɔsɔfo Sadok ne ɔsɔfo Abiatar.+ 36  Hwɛ! Wɔn mma baanu no ne wɔn wɔ hɔ, Sadok ba Ahimahas+ ne Abiatar ba Yonatan.+ Enti asɛm biara a mobɛte no, monsoma wɔn na wɔmmɛka nkyerɛ me.” 37  Ɛnna Dawid adamfo Husai*+ kɔɔ kurow no mu; saa bere no ara nso na Absalom koduu Yerusalem.

Ase Hɔ Nsɛm

Ebetumi nso akyerɛ, “mfe 40.”
Anaa “me nso mɛsom.” Nt., “mede ɔsom kronn bɛma.”
Kyerɛ sɛ, nkurɔfo a wɔsoma wɔn kodɛɛ ma wɔkɔhwɛ sɛnea baabi te na wɔbɛka.
Ɛkyerɛ pɔw bɔne a nkurɔfo bɔ wɔ obi ho.
Tete mmere mu no, na wɔyɛ mmea a wɔto aware so, kyerɛ sɛ, mmea a nkurɔfo aware wɔn aka wɔn yere ho.
Anaa “ahemfi.”
Anaa “wɔretwam wɔ ne nkyɛn.”
Anaa “wɔn mu biara twaam wɔ ɔhene anim.”
Anaa “Ngo Bepɔw.”
Anaa “agyinatu.”
Anaa “Husai a Dawid ne no ka atirimsɛm no.”