Samuel Nhoma a Ɛto So Abien 13:1-39

  • Amnon too Tamar mmonnaa (1-22)

  • Absalom kum Amnon (23-33)

  • Absalom guan kɔɔ Gesur (34-39)

13  Ná Dawid ba Absalom wɔ nuabea hoɔfɛfo bi a wɔfrɛ no Tamar,+ na na Dawid ba Amnon+ pɛ no.  Ná Amnon pɛ ne nuabea Tamar ara ma ɛbɔɔ no yare. Ná ɔyɛ ɔbaabun, enti na ɛyɛ den ma Amnon sɛ obenya no ayɛ no biribi.  Ná Amnon wɔ adamfo bi a ne din de Yehonadab+ a ɔyɛ Dawid nua Simea+ ba; ná Yehonadab ani atew paa.  Enti obisaa no sɛ: “Adɛn nti na ɔhene ba paa, anɔpa biara na woabotow saa? Ka kyerɛ me ɛ? Ɛnna Amnon ka kyerɛɛ no sɛ: “Mepɛ Tamar, me nua Absalom nuabea+ no.”  Yehonadab ka kyerɛɛ no sɛ: “Kɔda wo mpa so na patuw yare. Sɛ wo papa bɛhwɛ wo a, ka kyerɛ no sɛ, ‘Mesrɛ wo, ma me nuabea Tamar mmra na ɔmmɛma me aduan. Sɛ ɔyɛ ayarefo aduan* na ɔde besi m’anim a, medi.’”  Enti Amnon kɔdaa hɔ yɛɛ ne ho sɛnea ɔyare, na ɔhene bɛhwɛɛ no. Afei Amnon ka kyerɛɛ ɔhene sɛ: “Mesrɛ wo, ma me nuabea Tamar mmra me nkyɛn mmɛyɛ keeki* abien na ɔmfa nsi m’anim mma minni.”  Ɛnna Dawid de nkra kɔmaa Tamar wɔ fie sɛ: “Mesrɛ wo, kɔ wo nua Amnon fi na kɔyɛ aduan* ma no.”  Enti Tamar kɔɔ ne nua Amnon fi kɔtoe sɛ ɔda hɔ. Ɔfaa esiam a wɔafɔtɔw de yɛɛ keeki wɔ n’anim.  Owiei no, oyiyii keeki no fii kankyee no mu de besii n’anim, nanso Amnon anni, na ɔkae sɛ: “Obiara mfi me nkyɛn mpue!” Ɛnna obiara fii ne nkyɛn puei. 10  Afei Amnon ka kyerɛɛ Tamar sɛ: “Fa aduan* no bra pia mu besi m’anim na minni.” Enti Tamar de keeki a wayɛ no kɔmaa ne nua Amnon wɔ pia mu. 11  Bere a ɔkɔɔ ne nkyɛn sɛ ɔde aduan no rekɔma no no, ɛhɔ ara na ɔyeree no, na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Me nuabea, bra na me ne wo nna.” 12  Ɛnna ɔno nso kae sɛ: “Daabi me nua! Mmrɛ me ase; ɛyɛ akyiwade wɔ Israel.+ Nyɛ aniwude saa.+ 13  Ɛhe na anka mede m’animguase bɛfa? Ɛba saa a, wobebu wo sɛ Israel mmarima a wonni adwene no bi. Enti mesrɛ wo, wo ne ɔhene nkasa, na ɔremfa me nkame wo.” 14  Nanso wammua no, na ɔde n’ahoɔden bunkam no so too no mmonnaa brɛɛ no ase. 15  Ɛno akyi no, Amnon benyaa ɔtan kɛse maa no, na ɔtan a ɔtan no no yɛɛ kɛse sen ɔdɔ a na ɔdɔ no no. Enti Amnon ka kyerɛɛ no sɛ: “Sɔre fi ha kɔ!” 16  Ɛnna ne nuabea no ka kyerɛɛ no sɛ: “Daabi me nua; pam a worepam me seesei no yɛ bɔne sen nea wode ayɛ me no!” Nanso wantie. 17  Ɛnna ɔfrɛɛ ne somfo kumaa ka kyerɛɛ no sɛ: “Mesrɛ wo, pam onipa yi fi m’ani so, na to ɔpon no mu.” 18  (Saa bere no, na ɔhyɛ ataade soronko bi;* saa ataade no na na ɔhene mma mmea a wɔyɛ mmaabun no hyɛ.) Enti ɔsomfo no maa ababaa no puei, na ɔtoo ɔpon no mu. 19  Ɛnna Tamar de nsõ guu ne ti so,+ na osuan n’ataade fɛfɛɛfɛ no mu; afei ɔrekɔ nyinaa na ne nsa gu ne ti so a ɔresu. 20  Ɛnna ne nua Absalom+ ka kyerɛɛ no sɛ: “Wo nua Amnon nkyɛn na na wowɔ anaa? Me nuabea, wo de, yɛ komm. Ɔyɛ wo nua.+ Mfa wo koma nkɔ asɛm no so.” Enti Tamar tenaa ne nua Absalom fi, na wamma nnipa mu. 21  Bere a Ɔhene Dawid tee nsɛm yi nyinaa no, ne bo fuwii paa.+ Nanso na ɔmpɛ sɛ ɔyɛ biribi a ɛbɛhaw ne ba Amnon, efisɛ na ɔdɔ no, na na ɔyɛ n’abakan. 22  Absalom nyaa ɔtan+ maa Amnon sɛ wabrɛ ne nuabea Tamar ase, nanso Absalom yɛɛ komm; wanka asɛmmɔne anaa asɛmpa bi ankyerɛ Amnon.+ 23  Mfe abien akyi no, wɔn a wotwitwa Absalom nguan ho nwi no kɔɔ Baal-Hasor a ɛbɛn Efraim,+ na Absalom frɛɛ ahenemma no nyinaa sɛ wɔmmra mmehyiam.+ 24  Afei Absalom kɔɔ ɔhene anim, na ɔkae sɛ: “Hwɛ, w’akoa ama nkurɔfo retwitwa ne nguan ho nwi. Mesrɛ wo, ma ɔhene ne ne nkoa mmɛka w’akoa ho.” 25  Nanso ɔhene ka kyerɛɛ Absalom sɛ: “Daabi, me ba! Mesrɛ wo, mma yɛn nyinaa nnkɔ na yɛanyɛ adesoa amma wo.” Ɔsrɛɛ no ara, nanso wampene ne no ankɔ. Na mmom ohyiraa no. 26  Ɛnna Absalom kae sɛ: “Sɛ worentumi nkɔ a, mesrɛ wo, ma me nua Amnon ne yɛn nkɔ.”+ Na ɔhene bisaa no sɛ: “Adɛn nti na wopɛ sɛ ɔne wo kɔ?” 27  Nanso Absalom kae ara ma afei ɔmaa Amnon ne ɔhene mma mmarima no nyinaa ne no kɔe. 28  Afei Absalom ka kyerɛɛ n’asomfo no sɛ: “Momfa mo ani nto fam. Sɛ Amnon nom nsã ma ne koma ani gye a, mɛka akyerɛ mo sɛ, ‘Munkum Amnon!’ Meka saa a, munkum no. Munnsuro. Ɛnyɛ me na mekyerɛ mo nea monyɛ anaa? Monyɛ den na munnya akokoduru.” 29  Enti nea Absalom ka kyerɛɛ ne nkoa sɛ wɔmfa nyɛ Amnon no, saa ara na wɔde yɛɛ no. Ɛnna ɔhene mma mmarima a wɔaka no nyinaa sɔresɔree, na obiara tenaa n’afurumpɔnkɔ so guanee. 30  Bere a wɔnam kwan so rekɔ no, nkurɔfo kɔbɔɔ Dawid amanneɛ sɛ: “Absalom akunkum ɔhene mma mmarima no nyinaa na wɔn mu baako mpo anka.” 31  Ɛnna ɔhene sɔree, na osuan n’ataade mu de ne ho too fam; ná ne nkoa nyinaa nso gyinagyina hɔ a wɔasunsuan wɔn ntaade mu. 32  Nanso Dawid nua Simea+ ba Yehonadab+ kae sɛ: “Mma me wura nnnwen sɛ ɔhene mma mmerante no nyinaa na wɔakunkum wɔn. Amnon nkutoo na wawu.+ Absalom na ɔkae sɛ wonkum no, na efi da a Amnon brɛɛ ne nuabea+ Tamar ase+ no na ɔbɔɔ no too hɔ.+ 33  Enti asɛm a nkurɔfo rekeka sɛ, ‘Ɔhene mma mmarima no nyinaa awuwu’ no, mma me wura ɔhene mmfa nnyɛ asɛm.* Amnon nkutoo na wawu.” 34  Saa bere no, na Absalom de, waguan.+ Akyiri yi, ɔwɛmfo no maa n’ani so hwɛɛ kwan a ɛda n’akyi no so, na ohui sɛ nnipa bebree fi bepɔw so kwan no so reba. 35  Ɛnna Yehonadab+ ka kyerɛɛ ɔhene sɛ: “Hwɛ, ahenemma no na wɔaba no. Sɛnea w’akoa kae no, saa ara na ɛte.” 36  N’ano sii ara pɛ na ahenemma no beduu hɔ, na na wɔresu denneennen. Ɔhene ne ne nkoa nyinaa nso sui paa. 37  Absalom de, oguan kɔɔ Gesur hene Amihud ba Talmai+ nkyɛn. Na Dawid suu ne ba no nna pii. 38  Bere a Absalom guan kɔɔ Gesur+ no, ɔtenaa hɔ mfe abiɛsa. 39  Afei de, na Ɔhene Dawid ani agyina Absalom, efisɛ na waka ne koma ato ne yam* wɔ Amnon wu no ho.

Ase Hɔ Nsɛm

Anaa “awerɛkyekye paanoo.”
Nt., “keeki a wɔabɔ no sɛ koma.”
Anaa “awerɛkyekye paanoo.”
Anaa “awerɛkyekye paanoo.”
Anaa “ataade a wɔanwene nneɛma wom.”
Nt., “mmfa ne koma nnkɔ so.”
Anaa “na wakyekye ne werɛ.”