Samuel Nhoma A Ɛto So Abien 12:1-31

  • Natan daa Dawid mfomso adi kyerɛɛ no (1-15a)

  • Bat-Seba ba no wui (15b-23)

  • Bat-Seba woo Solomon (24, 25)

  • Wɔko faa Ammonfo kurow Raba (26-31)

12  Enti Yehowa somaa Natan+ kɔɔ Dawid nkyɛn+ kɔka kyerɛɛ no sɛ: “Mmarima baanu tenaa kurow bi mu, ɔbaako yɛ osikani, na ɔbaako yɛ ohiani.  Ná osikani no wɔ nguan ne anantwi bebree;+  ohiani no de, na onni hwee sɛ oguan* ketewa baako a ɔtɔɔ no.+ Ɔyɛn no, na ɔne ohiani no mma mmarima boom nyinii. Aduan kakra a ohiani no wɔ no, ɔne no na edii, na ɔnom ne kuruwa ano. Ɔdaa ne kokom, na ɔyɛɛ no sɛ ne babea.  Akyiri yi, osikani no nyaa ɔhɔho, nanso wamfa ne nguan ne n’anantwi no bi ansom ɔkwantuni a wabɛsra no no hɔho, na mmom ɔkɔfaa ohiani no guan no kum no maa ɔbarima a ɔbaa ne nkyɛn no.”+  Ɛnna Dawid bo fuw ɔbarima no denneennen, na ɔka kyerɛɛ Natan sɛ: “Sɛ́ Yehowa te ase yi,+ ɔbarima a ɔyɛɛ saa no fata owu!  Esiane sɛ wayɛ saa ade yi na wannya ahummɔbɔ nti, ɔde nguan anan bɛhyɛ ananmu.”+  Ɛnna Natan ka kyerɛɛ Dawid sɛ: “Wone ɔbarima no! Nea Yehowa, Israel Nyankopɔn aka ni, ‘Me na mesraa wo de wo sii Israel so hene,+ na me na migyee wo fii Saul nsam.+  Mede wo wura fi maa wo,+ na mede wo wura yerenom+ nso guu wo kokom, na mede Israel ne Yuda fi maa wo.+ Ɛno da nkyɛn a, na mepɛ sɛ meyɛ nneɛma bebree nso ma wo.+  Adɛn nti na woabu Yehowa asɛm animtiaa ayɛ n’ani so bɔne yi? Wode sekan akum Hitini Uria,+ na woafa ne yere aware no;+ Ammonfo sekan na wode kum no.+ 10  Esiane sɛ woabu me animtiaa na woafa Hitini Uria yere aware no nti, sekan rempa wo fi da.’+ 11  Nea Yehowa aka ni, ‘Mɛma mmusu aba wo so, na wo fi na ebefi aba.+ Mede wo yerenom bɛma wo yɔnko barima,+ na wode w’ani behu; ɔne wo yerenom bɛdeda awia ketee.+ 12  Esum mu na woyɛɛ wo de,+ na me de, mɛyɛ no awia ketee ama Israel nyinaa ahu.’” 13  Ɛnna Dawid ka kyerɛɛ Natan sɛ: “Mayɛ Yehowa bɔne.”+ Na Natan ka kyerɛɛ Dawid sɛ: “Yehowa nso de wo bɔne akyɛ wo.+ Worenwu.+ 14  Nanso esiane sɛ woayɛ eyi de abu Yehowa animtiaa nti, wo ba a wɔawo no foforo no, nea ɛbɛyɛ biara obewu.” 15  Ɛnna Natan siim kɔɔ ne fi. Na Yehowa maa abofra a Dawid ne Uria yere woo no no yaree. 16  Dawid bɔɔ nokware Nyankopɔn no mpae srɛ maa abofra no, na Dawid yɛɛ akɔnkyen,* na edu anadwo a na wakɔ dan mu akɔda fam.+ 17  Enti ne fi mpanyimfo kogyinaa ne nkyɛn sɛ wɔrema no so afi fam, nanso wampene, na ɔne wɔn annidi nso. 18  Da a ɛto so ason no, abofra no wui, nanso na Dawid nkoa no suro sɛ wɔbɛka akyerɛ no sɛ abofra no awu. Wɔkae sɛ: “Bere a abofra no te ase a yɛne no kasae no, wantie yɛn. Enti yɛbɛyɛ dɛn aka akyerɛ no sɛ, ‘Abofra no awu’? Anhwɛ a nea ɔbɛyɛ nye koraa.” 19  Bere a Dawid hui sɛ ne nkoa no reyɛ huhuhuhu no, Dawid hui sɛ abofra no awu. Enti Dawid bisaa ne nkoa no sɛ: “Abofra no awu anaa?” Na wobuae sɛ: “Wawu.” 20  Afei Dawid sɔre fii fam, na oguare de ngo srae,+ ɛnna ɔsesãã n’ataade kɔɔ Yehowa fi+ hɔ kɔsomee. Ɛno akyi no, ɔbaa ne fi,* na ɔma wɔde aduan besii n’anim, na odii. 21  Ne nkoa no bisaa no sɛ: “Dɛn na woayɛ yi? Abofra no te ase no, woyɛɛ akɔnkyen na wusui. Nanso abofra no wui ara pɛ, woasɔre adidi.” 22  Na ɔkae sɛ: “Abofra no te ase no, meyɛɛ akɔnkyen,+ na misui efisɛ mekae sɛ, ‘Hena na onim sɛ ebia Yehowa bɛdom me ama abofra no anya nkwa?’+ 23  Seesei a wawu yi, mereyɛ akɔnkyen ayɛ dɛn? Metumi de no aba nkwa mu bio anaa?+ Mewu akɔka ne ho,+ na ɔno de, ɔrensan mma me nkyɛn.”+ 24  Na Dawid kyekyee ne yere Bat-Seba+ werɛ. Afei ɔkɔɔ ne nkyɛn ne no kɔdae, na ɔwoo ɔbabarima. Ɔtoo no din Solomon,*+ na na Yehowa dɔ no.+ 25  Na ɔsomaa odiyifo Natan+ ma ɔkɔtoo no din Yedidia,* efisɛ na Yehowa dɔ no. 26  Yoab ne Ammonfo+ a wɔwɔ Raba+ no koe, na ogyee ahenkurow no.+ 27  Ɛnna Yoab somaa abɔfo baa Dawid nkyɛn bɛkae sɛ: “Me ne Raba ako,+ na magye nsu kurow no.* 28  Enti afei boaboa asraafo a wɔaka no ano betwa kurow no ho hyia na di so nkonim. Anyɛ saa na sɛ midi kurow no so nkonim a, me na menya ɛho anuonyam no.”* 29  Enti Dawid boaboaa asraafo no nyinaa ano ne Raba kɔkoe na odii so nkonim. 30  Ɛnna oyii Malkam abotiri fii ne ti; ná emu duru yɛ sika kɔkɔɔ dwetikɛse* baako, na na aboɔden abo nso hyehyɛ mu, na wɔde hyɛɛ Dawid ti. Ɔsesaw nneɛma pii+ nso fii kurow no mu.+ 31  Ɔde emu nnipa nso bae, na ɔma wɔpaee abo, na wɔde nnade a ano yɛ nnam ne abonnua yɛɛ adwuma, na wɔyɛɛ birikisi nso. Saa na ɔyɛɛ Ammonfo nkurow nyinaa. Afei Dawid ne asraafodɔm no nyinaa san baa Yerusalem.

Ase Hɔ Nsɛm

Anaa “oguammere.”
Anaa “dii mmuada.”
Anaa “n’ahemfi.”
Efi Hebri asɛmfua bi mu; ɛkyerɛ “Asomdwoe.”
Ɛkyerɛ, “Yah Dɔfo.”
Ɛbɛyɛ sɛ ɛyɛ baabi a kurow no mufo nya nsu.
Nt., “me na wɔde me din bɛto kurow no so.”
Dwetikɛse baako yɛ kilo. 34.2. Hwɛ Nkh. B14.