Tesalonikafo Nhoma a Edi Kan 5:1-28

  • Yehowa da no reba (1-5)

    • “Asomdwoe ne ahotɔ!” (3)

  • Monwɛn na momma mo ani nna hɔ (6-11)

  • Afotu (12-24)

  • Nkyia a etwa to (25-28)

5  Afei anuanom, nna no ne mmere no de, enhia sɛ wɔkyerɛw ho biribiara brɛ mo.  Na mo ara munim yiye sɛ Yehowa* da+ no reba te sɛ nea ɔkorɔmfo ba anadwo no.+  Sɛ ɛba sɛ wɔreka sɛ: “Yɛwɔ asomdwoe ne ahotɔ!”* a, ɛnde mpofirim ara na ɔsɛe bɛba wɔn so prɛko pɛ+ sɛnea awo mu yaw* ba ɔbea a ɔnyem so no; na wɔrentumi nguan da.  Nanso anuanom, mo de, munni sum mu na saa da no abɛto mo mpofirim te sɛ nea adekyee hann pue akorɔmfo so no,  efisɛ mo nyinaa moyɛ hann mma ne adekyee mma.+ Yɛnyɛ adesae anaa esum dea.+  Ɛno nti, mommma yɛnnna te sɛ wɔn a aka no,+ na mmom momma yɛnwɛn+ na yɛmma yɛn ani nna hɔ.+  Efisɛ wɔn a wɔda no, wɔda anadwo, na wɔn a wɔbow nsã no, wɔbow anadwo.+  Na yɛn a yɛyɛ adekyee dea no de, momma yɛn ani nna hɔ, na yɛnhyɛ gyidi ne ɔdɔ nkatabo, na yɛnhyɛ nkwagye anidaso no sɛ dade kyɛw.+  Efisɛ Onyankopɔn anyi yɛn sɛ ɔbɛtwe yɛn aso,* na mmom oyii yɛn sɛ yɛmfa Awurade Yesu Kristo so nnya nkwa.+ 10  Owu maa yɛn,+ sɛnea ɛbɛyɛ a sɛ yɛada* oo, sɛ yɛnnae oo, yɛne no bɛtena nkwa mu.+ 11  Enti monkɔ so nhyehyɛ mo ho nkuran* na monhyehyɛ mo ho den,+ sɛnea moreyɛ no ara. 12  Afei anuanom, yɛsrɛ mo sɛ momfa obu mma wɔn a wɔyɛ adwumaden wɔ mo mu a wodi mo anim wɔ Awurade mu na wotu mo fo no; 13  na esiane adwuma a wɔreyɛ no nti, momfa nidi soronko mma wɔn, na monnɔ wɔn.+ Obiara ne ne yɔnko ntena asomdwoe mu.+ 14  Bere koro no ara, anuanom, yetu mo fo sɛ wɔn a wɔnenam basabasa+ no, mommɔ wɔn kɔkɔ;* wɔn a wɔabotow* no, monkyekye wɔn werɛ; wɔn a wɔyɛ mmerɛw no, mommoa wɔn; munnya nnipa nyinaa ho abotare.+ 15  Monhwɛ na obiara amfa bɔne antua obiara bɔne so ka,+ na mmom bere nyinaa, obiara nhwehwɛ nea eye mma ne yɔnko ne nnipa a aka nyinaa.+ 16  Momma mo ani nnye daa.+ 17  Munnnyae mpaebɔ da.+ 18  Monna ase wɔ biribiara ho.+ Eyi ne nea Onyankopɔn pɛ sɛ moyɛ wɔ Kristo Yesu mu. 19  Munnnum honhom no gya no.+ 20  Mummmu nkɔmhyɛ animtiaa.+ 21  Monhwehwɛ nneɛma nyinaa mu nhwɛ sɛ ɛyɛ nokware anaa;+ na munso nea eye no mu pintinn. 22  Montwe mo ho mfi bɔne biara ho.+ 23  Asomdwoe Nyankopɔn no ankasa ntew mo ho koraa. Na ɔnhwɛ mo honhom ne mo kra* ne mo nipadua a dɛm biara nni ho no yiye, na asɛm biara amma ho wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo mmae no mu.+ 24  Nea ɔrefrɛ mo no yɛ ɔnokwafo, na sɛnea ɛte biara, ɔbɛyɛ. 25  Anuanom, monkɔ so mmɔ mpae mma yɛn.+ 26  Momfa mfewano kronkron nkyiakyia anuanom nyinaa. 27  Meka no denneennen kyerɛ mo wɔ Awurade mu sɛ monkenkan krataa yi nkyerɛ anuanom nyinaa.+ 28  Yɛn Awurade Yesu Kristo adom nka mo.

Ase Hɔ Nsɛm

Anaa “Asomdwoe ne dwoodwoo!”
Anaa “awoko yaw.”
Anaa “Onyankopɔn anyi yɛn sɛ ne bo befuw yɛn.”
Anaa “yɛawuwu.”
Anaa “monkɔ so nkyekye mo ho werɛ.”
Anaa “monkasa nkyerɛ wɔn.”
Anaa “wɔn a wɔn aba mu abu.” Nt., “wɔn a wɔn kra sua.”
Anaa “nkwa.” Hwɛ Nkyerɛkyerɛmu afã hɔ.