Tesalonikafo Nhoma a Edi Kan 1:1-10

  • Nkyia (1)

  • Tesalonikafo no gyidi nti, wɔda Onyankopɔn ase (2-10)

1  Me Paul, me ne Silwano,*+ ne Timoteo,+ yɛde krataa yi rekɔma Tesalonikafo asafo a ɛwɔ Agya Nyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo mu no: Adom ne asomdwoe nka mo.  Sɛ yɛbɔ mo nyinaa din wɔ yɛn mpaebɔ mu a, ɛyɛ a yɛda Onyankopɔn ase daa,+  efisɛ bere nyinaa yɛkae adwuma a mode gyidi yɛ, adwumaden a mode ɔdɔ yɛ, ne animia a yɛn Awurade Yesu Kristo mu anidaso nti, mode gyina amanehunu mu+ wɔ yɛn Nyankopɔn ne Agya no anim no.  Anuanom a Onyankopɔn dɔ mo, yenim sɛ wapaw mo,  efisɛ asɛmpa a yɛka no, ɛnyɛ yɛn ano nko na yɛde ka kyerɛɛ mo, na mmom yɛde tumi ne honhom kronkron ne awerɛhyem a emu yɛ den nso kaa ho, na mo ara munim sɛnea yɛyɛɛ yɛn ho maa mo bere a na yɛwɔ mo nkyɛn no.  Na musuasuaa yɛn+ ne Awurade,+ efisɛ mode anigye a honhom kronkron ma munyae no gyee asɛm no wɔ amanehunu pii mu.+  Enti moabɛyɛ nhwɛso ama gyidifo a wɔwɔ Makedonia ne Akaia no nyinaa.  Nokwasɛm ne sɛ, ɛnyɛ Makedonia ne Akaia nko ara na Yehowa* asɛm no afi mo hɔ atrɛw akodu, na mmom Onyankopɔn mu gyidi a mowɔ no atrɛw adu baabiara,+ enti enhia sɛ yɛka biribiara mpo.  Efisɛ wɔn ankasa ka bere a edi kan a yehyiaa mo no ho asɛm daa, sɛnea motwee mo ho fii mo ahoni ho+ baa Onyankopɔn nkyɛn sɛ morebɛsom Onyankopɔn teasefo ne ɔnokwafo no, 10  na moatwɛn ne Ba a ofi soro no,+ ne Ba a onyan no fii awufo mu a ɔne Yesu, nea ogye yɛn fi abufuw a ɛreba no mu+ no.

Ase Hɔ Nsɛm

Ɔno ara na wɔfrɛ no Silas no.