Samuel Nhoma a Edi Kan 19:1-24

  • Saul kɔɔ so tan Dawid (1-13)

  • Dawid guan fii Saul anim (14-24)

19  Akyiri yi, Saul ka kyerɛɛ ne ba Yonatan ne ne nkoa nyinaa sɛ ɔpɛ sɛ okum Dawid.+  Ná Saul ba Yonatan pɛ Dawid asɛm paa,+ enti Yonatan ka kyerɛɛ Dawid sɛ: “Me papa Saul pɛ sɛ okum wo. Mesrɛ wo, ɔkyena anɔpa hwɛ wo ho yiye, na kɔpɛ baabi hintaw, na nyi wo ho adi.  Megyina me papa nkyɛn wɔ wuram baabi a woakohintaw no, na me ne me papa bɛkasa ama wo, na nea ebesi biara mɛma w’aso ate.”+  Enti Yonatan kaa Dawid ho asɛmpa+ kyerɛɛ ne papa Saul sɛ: “Mma ɔhene nnyɛ n’akoa Dawid bɔne, efisɛ ɔnyɛɛ wo bɔne, na wayɛ nneɛma pa pii ama wo.  Ɔde ne nkwa too ne nsam* kokum Filistini no,+ na Yehowa nam so maa Israel nyinaa dii nkonim* kɛse. Wuhui, na wudii ahurusi. Enti adɛn na ɛsɛ sɛ woka mogya a edi bem gu de yɛ bɔne, na wukum Dawid kwa?”+  Saul tiee Yonatan, na Saul kaa ntam sɛ: “Sɛ́ Yehowa te ase yi, merenkum no.”  Ɛno akyi no, Yonatan frɛɛ Dawid, na ɔkaa nsɛm yi nyinaa kyerɛɛ no. Afei Yonatan de Dawid brɛɛ Saul, na ɔbɛsom no sɛ kan no.+  Akyiri yi, ɔko sii bio; Dawid ne Filistifo kɔkoe, na okunkum wɔn mu bebree, na wɔn a wɔkae no guan fii n’anim.  Bere a na Saul te ne fi no, Yehowa maa honhom bɔne baa no so.+ Ná Dawid de sanku rebɔ nnwom, ɛnna Saul kura peaw wɔ ne nsam.+ 10  Saul tow peaw no sɛ ɔde rewɔ Dawid afam ɔdan ho, nanso ɔtwee ne ho fii Saul anim maa peaw no kɔwɔɔ dan no ho. Ɛnna Dawid guan fii hɔ saa anadwo no. 11  Akyiri yi, Saul somaa abɔfo sɛ wɔnkɔwɛn Dawid fi na wonkum no anɔpa,+ nanso Dawid yere Mikal ka kyerɛɛ no sɛ: “Sɛ anadwo yi woanguan* a, ɔkyena wubewu.” 12  Ɛhɔ ara na Mikal maa Dawid faa mfɛnsere mu sii fam, na otuu mmirika guanee. 13  Mikal faa terafim honi* de too mpa no so, na ɔde ntama a wɔde apɔnkye nwi ayɛ guu baabi a ne kunu de ne ti to, na ɔde ntama kataa so. 14  Na Saul somaa abɔfo sɛ wɔnkɔfa Dawid mmra, nanso ne yere kae sɛ: “Ɔyare.” 15  Ɛnna Saul san somaa abɔfo no sɛ wɔnkɔ Dawid hɔ, na ɔkae sɛ: “Monkɔfa ɔne mpa no mmrɛ me, na minkum no.”+ 16  Abɔfo no kɔɔ hɔ no, wɔkɔtoo sɛ terafim honi* na ɛda mpa no so, na ntama a wɔde apɔnkye nwi ayɛ gu baabi a ne kunu de ne ti to no. 17  Ɛnna Saul bisaa Mikal sɛ: “Adɛn nti na woadaadaa me na woama me tamfo+ aguan kɔ?” Na Mikal buaa Saul sɛ: “Ɔka kyerɛɛ me sɛ, ‘Ma menkɔ, anyɛ saa a, mekum wo!’” 18  Dawid de, otuu mmirika guanee, na ɔkɔɔ Samuel nkyɛn wɔ Rama+ kɔkaa nea Saul de ayɛ no nyinaa kyerɛɛ no. Ɛnna ɔne Samuel fii hɔ kɔtenaa Naiot.+ 19  Akyiri yi, nkurɔfo kɔbɔɔ Saul amanneɛ sɛ: “Hwɛ! Dawid kɔ Naiot wɔ Rama.” 20  Ntɛm ara na Saul somaa abɔfo sɛ wɔnkɔkyere Dawid mmra. Bere a wohuu adiyifo mpanyimfo no sɛ wɔrehyɛ nkɔm na Samuel gyina hɔ rehwɛ wɔn so no, Onyankopɔn honhom baa Saul abɔfo no so, na wɔn nso yɛɛ wɔn ade te sɛ adiyifo. 21  Bere a wɔbɛka kyerɛɛ Saul no, ɛhɔ ara na ɔsomaa abɔfo foforo, na wɔn nso yɛɛ wɔn ade te sɛ adiyifo. Enti Saul somaa abɔfo, ne mprɛnsa so, na wɔn nso yɛɛ wɔn ade te sɛ adiyifo. 22  Afei ɔno ankasa kɔɔ Rama. Bere a okoduu abura kɛse a ɛwɔ Seku ho no, obisae sɛ: “Ɛhe na Samuel ne Dawid wɔ?” Ɛnna wɔkae sɛ: “Wɔwɔ Naiot+ wɔ Rama.” 23  Bere a Saul fi hɔ rekɔ Naiot wɔ Rama no, ɔno nso, Onyankopɔn honhom baa no so, na bere a ɔnam kwan so no, ɔyɛɛ n’ade te sɛ odiyifo kosii sɛ oduu Naiot wɔ Rama. 24  Ɔno nso yii ne ntaade, na ɔyɛɛ n’ade te sɛ odiyifo wɔ Samuel anim, na ɔdaa hɔ da mu no nyinaa ne anadwo mu no nyinaa a ɔnhyɛ ataade.* Ɛno nti na wɔka sɛ: “Saul nso ka adiyifo no ho anaa?”+

Ase Hɔ Nsɛm

Anaa “Ɔde ne kra too ne nsam.”
Anaa “nyaa nkwagye.”
Anaa “woamma wo kra anguan.”
Anaa “abusua bosom; ohoni.”
Anaa “abusua bosom; ohoni.”
Anaa “ɔnhyɛ ataade papa biara.”