Nea Edi Kan a Ɔde Kɔmaa Korintofo 12:1-31

  • Honhom mu akyɛde no (1-11)

  • Nipadua baako, akwaa bebree (12-31)

12  Anuanom, honhom mu akyɛde+ no ho de, mempɛ sɛ biribiara hintaw mo.  Munim sɛ bere a moyɛ amanaman mufo* no, wɔdaadaa mo ma mofom kwan kɔsom saa abosom a wɔnkasa+ no, na mudii wɔn akyi kɔɔ baabiara a wɔpɛ sɛ wɔde mo kɔ.  Afei, mepɛ sɛ muhu sɛ obiara nni hɔ a ɔde Onyankopɔn honhom kasa a ɔbɛka sɛ: “Yesu yɛ abusude!” Na obiara rentumi nka sɛ: “Yesu ne Awurade!” gye sɛ ɛnam honhom kronkron so.+  Akyɛde no gu ahorow, nanso honhom koro+ no ara na ɛwɔ hɔ;  na ɔsom adwuma gu ahorow,+ nanso Awurade koro no ara na ɔwɔ hɔ;  na dwumadi gu ahorow, nanso Onyankopɔn koro no ara na ɔyɛ ne nyinaa wɔ obiara mu.+  Na biribi pa bi nti na wɔama honhom no ada adi wɔ obiara mu.+  Obi wɔ hɔ a, wɔnam honhom no so ma no nyansa-kasa;* obi nso wɔ hɔ a, wɔnam honhom koro no ara so ma no nimdeɛ-kasa;  obi foforo nso nam honhom koro no ara so nya gyidi;+ na onipa foforo nso nam honhom baako no ara so nya ayaresa akyɛde;+ 10  na obi nso, ɛma otumi yɛ anwonwade;*+ obi foforo nso, ɛma otumi hyɛ nkɔm; obi nso, ɛma otumi hu honhom mu nsɛm mu;+ obi foforo nso, ɛma otumi ka kasa horow;+ na obi nso, ɛma otumi kyerɛ kasa horow ase.+ 11  Nanso honhom koro no ara na edi dwuma yi nyinaa, na ɛde obiara de ma no sɛnea ɛpɛ. 12  Nipadua no yɛ baako, nanso ɛwɔ akwaa pii. Na sɛnea nipadua no akwaa dɔɔso nanso ne nyinaa yɛ nipadua koro+ no, saa ara na Kristo nso te. 13  Asɛm no ne sɛ, Yudafo oo, Greecefo oo, nkoa oo, adehye oo, wɔnam honhom baako so na ɛbɔɔ yɛn nyinaa asu kɔɔ nipadua baako mu, na yɛn nyinaa nom honhom baako. 14  Nokwarem no, nipadua no nyɛ kwaa baako; mmom akwaa no dɔɔso.+ 15  Sɛ ɛnan ka sɛ, “Menyɛ nsa nti menka nipadua no ho” a, ɛno nkyerɛ sɛ ɛnka nipadua no ho. 16  Na sɛ aso ka sɛ, “Menyɛ aniwa nti menka nipadua no ho” a, ɛno nkyerɛ sɛ ɛnka nipadua no ho. 17  Sɛ nipadua nyinaa yɛ aniwa a, anka ɛbɛyɛ dɛn na ate asɛm? Sɛ ne nyinaa yɛ nea wɔde te asɛm a, anka ɛbɛyɛ dɛn na ate hua? 18  Nanso sɛnea ɛte no, Onyankopɔn ahyehyɛ nipadua akwaa no biara sɛnea ɔpɛ. 19  Sɛ ne nyinaa yɛ kwaa baako a, anka ɛbɛyɛ dɛn na ayɛ nipadua? 20  Nanso akwaa pii na ɛwɔ hɔ, na nipadua no de, ɛyɛ baako. 21  Aniwa rentumi nka nkyerɛ nsa sɛ, “Minhia wo,” na saa ara na eti rentumi nka nkyerɛ ɛnan sɛ, “Minhia wo.” 22  Mmom nea ɛte ne sɛ, nipadua akwaa a ayɛ sɛ nea ɛyɛ mmerɛw no, ɛno na ɛho hia, 23  na nipadua akwaa a yesusuw sɛ enni nidi no, ɛno na yɛde nidi pii ma no,+ na akwaa a ɛnyɛ fɛ no, ɛno na yɛhwɛ ma ɛyɛ fɛ paa, 24  na yɛn akwaa a ɛyɛ fɛ no de, enhia hwee. Ne nyinaa mu no, sɛnea Onyankopɔn hyehyɛɛ nipadua no ne sɛ, kwaa a enni nidi no, ɔde nidi pii ama no, 25  sɛnea ɛbɛyɛ a mpaapaemu biara remma nipadua no mu, na mmom akwaa no biara ho ahia ne yɔnko.+ 26  Na sɛ kwaa baako hu amane a, akwaa a aka no nyinaa hu amane bi;+ na sɛ wɔhyɛ kwaa bi anuonyam a, akwaa a aka no nyinaa ne no di ahurusi.+ 27  Mo nso, moyɛ Kristo nipadua,+ na mo mu biara yɛ kwaa.+ 28  Na Onyankopɔn ayi asafo no mufo ama ebinom ayɛ: nea edi kan, asomafo;+ nea ɛto so abien, adiyifo;+ nea ɛto so abiɛsa, akyerɛkyerɛfo;+ afei anwonwade;*+ afei ayaresa akyɛde;+ nnwuma* a wɔde boa afoforo; sɛnea wodi nneɛma anim;+ ne kasa horow.+ 29  Wɔn nyinaa na wɔyɛ asomafo anaa? Wɔn nyinaa na wɔyɛ adiyifo anaa? Wɔn nyinaa na wɔyɛ akyerɛkyerɛfo anaa? Wɔn nyinaa na wɔyɛ anwonwade* anaa? 30  Wɔn nyinaa na wɔwɔ ayaresa akyɛde anaa? Wɔn nyinaa na wɔka kasa horow anaa?+ Wɔn nyinaa na wɔkyerɛ nsɛm* ase anaa?+ 31  Monkɔ so nyere mo ho* nhwehwɛ akyɛde akɛse+ no. Nanso mɛkyerɛ mo ɔkwan bi a ɛkyɛn so.+

Ase Hɔ Nsɛm

Kyerɛ sɛ, wɔn a wonnye nni.
Anaa “nyansa-sɛnka.”
Anaa “ahoɔdenne.”
Anaa “ahoɔdenne.”
Anaa “ɔsom.”
Anaa “ahoɔdenne.”
Anaa “kasa.”
Anaa “Monkɔ so mfa nsi ne ahokeka.”