Yohane 13:1-38

13  Afei na Yesu nim ansa na twam afahyɛ no rebedu sɛ ne dɔn no adu+ sɛ ofi wiase kɔ Agya no nkyɛn.+ Na esiane sɛ na Yesu dɔ n’ankasa ne de a wɔwɔ wiase no nti,+ ɔdɔɔ wɔn kosii awiei.  Enti bere a na wɔredi anwummeduan no, na Ɔbonsam de ahyɛ Simon ba Yuda Iskariot komam dedaw+ sɛ onyi no mma,+  na esiane sɛ onim sɛ Agya no de nneɛma nyinaa ahyɛ ne nsa,+ na ofi Onyankopɔn hɔ na ɔrekɔ Onyankopɔn hɔ nti,+  ɔsɔre fii aduan no ho yii n’atade nguguso guu hɔ. Afei ɔfaa mpopaho de bɔɔ ne mu.+  Ɛno akyi no, ɔde nsu guu guasɛn mu na ofii ase hohoroo asuafo no nan ho+ na ɔde mpopaho a ɛbɔ ne mu no popaa ho.  Ɛnna oduu Simon Petro so. Ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Awurade, wo na worehohoro me nan ho?”+  Yesu bua see no sɛ: “Nea mereyɛ yi wonte ase seesei, nanso eyinom akyi no, wobɛte ase.”+  Petro ka kyerɛɛ no sɛ: “Worenhohoro me nan ho da.” Yesu buaa no sɛ: “Sɛ manhohoro wo nan ho a,+ wunni kyɛfa biara me mu.”  Simon Petro ka kyerɛɛ no sɛ: “Awurade, ɛnyɛ me nan ho nko, na mmom me nsa ho ne me tirim nso ka ho.” 10  Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Nea waguare+ no, enhia no hwee sɛ ɔbɛhohoro ne nan ho, efisɛ ne ho nyinaa afi. Mo ho afi, nanso ɛnyɛ mo nyinaa.” 11  Na onim onipa a obeyi no ama ankasa.+ Enti na ɔkae sɛ: “Ɛnyɛ mo nyinaa na mo ho afi” no. 12  Afei bere a ɔhohoroo wɔn nan ho wiei a ɔhyɛɛ n’atade nguguso no kɔtenaa ɔpon no ho bio no, ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Moahu nea mayɛ mo yi? 13  Mofrɛ me ‘Ɔkyerɛkyerɛfo’+ ne ‘Awurade,’+ na ɛyɛ ne kwan so sɛ moka saa, efisɛ meyɛ saa.+ 14  Na sɛ me a meyɛ Awurade ne Ɔkyerɛkyerɛfo ahohoro mo nan ho a,+ ɛsɛ sɛ mo nso mo mu biara hohoro ne yɔnko nan ho.+ 15  Na magyaw mo nhwɛsode sɛ sɛnea mayɛ mo no, mo nso monyɛ saa ara.+ 16  Nokware, nokware, mise mo sɛ, akoa nsen ne wura, na saa ara na nea wɔasoma no nsen onii a ɔsomaa no no.+ 17  Sɛ munim eyinom na moyɛ a, mo ani begye.+ 18  Ɛnyɛ mo nyinaa ho asɛm na mereka; minim wɔn a mapaw wɔn.+ Na mmom sɛnea Kyerɛwnsɛm no bɛba mu+ sɛ, ‘Nea na odi m’aduan no, wama ne nantin so atia me.’+ 19  Efi saa bere yi mereka akyerɛ mo ansa na aba,+ sɛnea ɛbɛyɛ na sɛ enya ba a, mubegye adi sɛ mene no. 20  Nokware, nokware, mise mo sɛ, nea ogye obiara a mesoma no no gye me nso.+ Saa ara na nea ogye me no gye nea ɔsomaa me no nso.”+ 21  Yesu kaa eyi wiei no, ne ho yeraw no, na ɔpaee mu kae sɛ: “Nokware, nokware, mise mo sɛ, mo mu biako beyi me ama.”+ 22  Asuafo no hwehwɛɛ wɔn ho anim a wonhu onii a ɔreka ne ho asɛm.+ 23  Ná asuafo no mu biako a Yesu dɔ no+ tweri Yesu kokom. 24  Enti Simon Petro buu n’ani kyerɛɛ no see no sɛ: “Kyerɛ onii a ɔreka ne ho asɛm.” 25  Ɛnna ɔsan pa twerii Yesu kokom ka kyerɛɛ no sɛ: “Awurade, ɛyɛ hena?”+ 26  Ɛnna Yesu buae sɛ: “Ɔno na mede paanoo sin bɛbɔ ayowa mu ama no no.”+ Afei bere a ɔde paanoo sin no bɔɔ mu no, ɔde maa Yuda, Simon Iskariot ba no. 27  Ogyee paanoo sin no wiei no, Satan bɛhyɛn ne mu.+ Ɛnna Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Nea woreyɛ no, yɛ no ntɛmntɛm.” 28  Nanso na wɔn a wɔte ɔpon no ho no biara nnim nea enti a ɔkaa saa kyerɛɛ no. 29  Esiane sɛ Yuda na na okura sika adaka+ no nti, ebinom susuw sɛ na Yesu reka akyerɛ no sɛ: “Kɔtotɔ nneɛma a yehia ma afahyɛ no,” anaa ɔmfa biribi mma ahiafo.+ 30  Afei bere a ogyee paanoo sin no, ofii hɔ ntɛm ara. Na ɛyɛ anadwo.+ 31  Enti ofii adi no, Yesu kae sɛ: “Afei wɔahyɛ onipa Ba no anuonyam,+ na ne nti wɔahyɛ Onyankopɔn anuonyam. 32  Na Onyankopɔn ankasa bɛhyɛ no anuonyam,+ na ɔbɛhyɛ no anuonyam ntɛm ara. 33  Mma nkumaa,+ me ne mo bɛtena bere tiaa bi. Mobɛhwehwɛ me; na sɛnea meka kyerɛɛ Yudafo no sɛ, ‘Baabi a merekɔ no muntumi mma hɔ’+ no, saa ara na seesei meka kyerɛ mo nso. 34  Mede ahyɛde foforo rema mo, sɛ monnodɔ mo ho; sɛnea medɔ mo no,+ mo nso monnodɔ mo ho saa ara.+ 35  Sɛ mododɔ mo ho a, ɛno na ɛbɛma nnipa nyinaa ahu sɛ moyɛ m’asuafo ampa.”+ 36  Simon Petro ka kyerɛɛ no sɛ: “Awurade, ɛhe na worekɔ?” Yesu buae sɛ: “Baabi a merekɔ no wuntumi nni m’akyi seesei, nanso akyiri yi wubedi akyi aba.”+ 37  Petro ka kyerɛɛ no sɛ: “Awurade, adɛn nti na mintumi nni w’akyi seesei? Mede me kra bɛto hɔ ama wo.”+ 38  Yesu buae sɛ: “Wode wo kra bɛto hɔ ama me? Meka no nokwarem kyerɛ wo sɛ, ansa na akokɔ bɛbɔn no, na woapa me mprɛnsa.”+

Ase Hɔ Nsɛm