Yohane 12:1-50

12  Enti aka nnansia na twam no adu no, Yesu baa Betania,+ baabi a na Lasaro+ a Yesu anyan no afi awufo mu no te no.  Enti wɔtow no pon wɔ hɔ, na Marta+ som wɔn;+ Lasaro de, na ɔka wɔn a wɔne no te adidipon ho no ho.+  Ɛnna Maria faa ngo huamhuam, nardo ngohuam amapa,+ nkaribo biako a ne bo yɛ den hwie sraa Yesu nan ho na ɔde ne nhwi popae.+ Ngo huamhuam no hua hyɛɛ fie hɔ ma.  Nanso Yuda Iskariot,+ asuafo no mu biako a na ɔrebeyi no ama no kae sɛ:  “Adɛn nti na wɔantɔn ngo huamhuam+ yi annye denare ahasa amfa amma ahiafo?”+  Nanso ɛnyɛ sɛ odwen ahiafo ho nti na ɔkaa saa, na mmom na ɔyɛ ɔkorɔmfo,+ na na sika adaka+ no wɔ ne nkyɛn, na na ɔtaa yi sika a wɔde gu mu no bi.  Ɛnna Yesu kae sɛ: “Munnyaa no mma ɔnyɛ amanne yi mma me sie da.+  Ahiafo+ de, wɔwɔ mo nkyɛn daa, na me de, morennya me daa.”  Afei Yudafo nnipakuw bi hui sɛ ɔwɔ hɔ, na wɔbaa hɔ, ɛnyɛ Yesu nko nti, na mmom wɔbɛhwɛɛ Lasaro a onyanee no fii awufo mu no nso.+ 10  Afei asɔfo mpanyin no bɔɔ pɔw sɛ wobekum Lasaro nso,+ 11  efisɛ ɔno nti na Yudafo bebree kɔɔ hɔ na wogyee Yesu dii.+ 12  Da a edi hɔ no, bere a nnipakuw kɛse a wɔbaa afahyɛ no tee sɛ Yesu reba Yerusalem no, 13  wɔfofaa berɛw+ fii adi kohyiaa no. Ɛnna wofii ase teɛteɛɛm sɛ:+ “Yɛsrɛ wo gye no!+ Nhyira ne nea ɔba Yehowa din mu,+ Israel hene+ no!” 14  Na bere a Yesu huu afurum+ ba bi no, ɔtenaa no so sɛnea wɔakyerɛw sɛ: 15  “Nsuro, Sion babea. Hwɛ! Wo hene reba,+ ɔte afurum ba so.”+ 16  Mfiase no, n’asuafo no anhyɛ eyinom nsow,+ nanso bere a wɔhyɛɛ Yesu anuonyam no,+ afei wɔkaee sɛ wɔkyerɛw eyinom faa ne ho na wɔyɛ maa no.+ 17  Enti nnipakuw a na wɔka ne ho bere a ɔfrɛɛ Lasaro+ fii ɔda mu na onyan no fii awufo mu no kɔɔ so dii adanse.+ 18  Eyi nti nnipakuw no nso behyiaa no, efisɛ na wɔate sɛ wayɛ saa sɛnkyerɛnne+ yi. 19  Ɛnna Farisifo+ no sisee wɔn ho sɛ: “Muhu sɛ muntumi nyɛ ho hwee. Hwɛ! Wiase atu di n’akyi.”+ 20  Na Helafo+ bi ka wɔn a wɔbae sɛ wɔrebɛsom wɔ afahyɛ no ase no ho. 21  Enti eyinom baa Filipo+ a na ofi Betsaida a ɛwɔ Galilea no nkyɛn, na wofii ase srɛɛ no sɛ: “Owura, yɛpɛ sɛ yehu Yesu.”+ 22  Filipo bɛka kyerɛɛ Andrea, na Andrea ne Filipo kɔka kyerɛɛ Yesu. 23  Nanso Yesu buaa wɔn sɛ: “Ɛdɔn no adu sɛ wɔbɛhyɛ onipa Ba no anuonyam.+ 24  Nokware, nokware, mise mo sɛ, sɛ awi aba antɔ fam anwu a, ɛda so ara yɛ aba biako; nanso sɛ ewu a,+ ɛsow aba pii. 25  Nea ɔpɛ ne kra no sɛe no, na nea ɔtan ne kra+ wɔ wiase yi mu no bɛkora so ama daa nkwa.+ 26  Sɛ obi pɛ sɛ ɔsom me a, onni m’akyi, na baabi a mewɔ no, me somfo no nso bɛba hɔ.+ Sɛ obi pɛ sɛ ɔsom me a, Agya no bedi no ni.+ 27  Afei me kra ho yeraw no,+ na dɛn na menka? Agya, gye me fi dɔn yi mu.+ Nanso eyi nti na maba dɔn yi mu. 28  Agya, hyɛ wo din anuonyam.” Ɛnna nne+ bi fi soro bae sɛ: “Mahyɛ no anuonyam na mɛsan ahyɛ no anuonyam bio.”+ 29  Enti nnipakuw a wogyinagyina hɔ a wɔtee no fii ase kae sɛ ɔprannaa abom. Afoforo nso fii ase kae sɛ: “Ɔbɔfo akasa akyerɛ no.” 30  Yesu buae sɛ: “Ɛnyɛ me nti na nne yi bae, na mmom mo nti.+ 31  Afei na wɔrebu wiase yi atɛn; afei na wobetu wiase+ yi sodifo no afi hɔ.+ 32  Nanso sɛ wɔma me so+ fi asase so a, mɛtwe nnipa ahorow nyinaa aba me nkyɛn.”+ 33  Ɔkaa eyi de kyerɛɛ owu ko a na ɔrebewu.+ 34  Enti nnipakuw no buaa no sɛ: “Yɛte fii Mmara no mu sɛ Kristo wɔ hɔ daa;+ adɛn nti na woka sɛ etwa sɛ wɔma onipa Ba no so?+ Onipa Ba bɛn ni?”+ 35  Ɛnna Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Hann no bɛtena mo mu bere kakra. Monnantew bere a mowɔ hann no na esum+ anni mo so; na obiara a ɔnam sum mu no nnim nea ɔrekɔ.+ 36  Bere a mowɔ hann yi, munnya hann no mu gyidi na moayɛ hann no mma.”+ Yesu kaa eyinom na ofii hɔ kohintawee. 37  Ɛwom sɛ na wayɛ nsɛnkyerɛnne bebree wɔ wɔn anim de, nanso na wonnye no nni, 38  enti asɛm a odiyifo Yesaia kae no baa mu sɛ: “Yehowa, hena na wagye nea yɛate no adi?+ Na hena na wɔayi Yehowa basa akyerɛ no?”+ 39  Nea enti a wɔantumi annye anni ne sɛ Yesaia kae bio sɛ: 40  “Wafura wɔn ani na wama wɔn koma ayɛ den+ sɛnea ɛbɛyɛ na wɔamfa wɔn aniwa anhu na wɔn koma ante ase na wɔansakra amma mansa wɔn yare.”+ 41  Yesaia kaa eyinom efisɛ ohuu n’anuonyam+ na ɔkaa ne ho asɛm. 42  Eyi nyinaa akyi no, sodifo no mpo mu bebree nyaa ne mu gyidi,+ nanso Farisifo no nti, wɔampae mu anka sɛnea ɛbɛyɛ na wɔantu wɔn amfi hyiadan no mu;+ 43  efisɛ na wɔpɛ nnipa anuonyam sen Onyankopɔn anuonyam mpo.+ 44  Nanso Yesu teɛɛm sɛ: “Nea ogye me di no, ɛnyɛ me nko na ogye me di, na mmom nea ɔsomaa me no nso;+ 45  na nea ohu me no hu nea ɔsomaa me no nso.+ 46  Maba wiase sɛ hann+ na obiara a ogye me di no antena sum mu.+ 47  Nanso sɛ obi te me nsɛm na wankora so a, mimmu no atɛn; efisɛ mamma sɛ merebebu wiase atɛn,+ na mmom merebegye wiase.+ 48  Nea ommu me na onnye me nsɛm no wɔ ɔtemmufo biako. Asɛm+ a maka no na ebebu no atɛn ɛda a edi akyiri no; 49  efisɛ mamfa m’ankasa me pɛ so na mekasae, na mmom Agya a ɔsomaa me no ara na ahyɛ me nea ɛsɛ sɛ meka ankasa.+ 50  Afei nso, minim sɛ n’ahyɛde kyerɛ daa nkwa.+ Enti nea meka no, nea Agya no aka akyerɛ me no, saa ara na meka.”+

Ase Hɔ Nsɛm