Yakobo 5:1-20

5  Afei muntie, mo adefo,+ munsu nkekaw mu ahohia a ɛreba mo so nti.+  Mo ahonyade aporɔw, na mmoawa+ awe mo ntade nguguso.  Mo sika ne dwetɛ awe nkannare asɛe, na nkannare no bɛyɛ adanse atia mo na ebedi mo nam. Biribi a ɛte sɛ ogya+ na moakora so+ wɔ nna a edi akyiri no mu.+  Hwɛ! Akatua a ɛsɛ sɛ mode ma adwumayɛfo a wotwaa mo afuw mu nnɔbae a mode akame wɔn+ no reteɛm,+ na atwafo no sufrɛ+ adu asafo Yehowa asom.+  Moanya asetena pa wɔ asase so na moadi ɔhonam akɔnnɔ akyi.+ Moama mo koma adɔ srade okum da no.+  Moabu ɔtreneeni fɔ akum no. Ɔrensiw mo kwan anaa?+  Enti anuanom, munnya ntoboase nkosi Awurade mmae.+ Hwɛ! Okuafo kɔ so ara twɛn asase so aba a ɛsom bo no, na ɔtɔ ne bo ase wɔ ho kosi sɛ obenya osukan ne adonsu.+  Mo nso munnya ntoboase;+ momma mo koma nnyina pintinn, efisɛ Awurade mmae no abɛn.+  Anuanom munnsi apini nntia mo ho mo ho na wɔammu mo atɛn.+ Hwɛ! Ɔtemmufo no gyina apon ano.+ 10  Anuanom, momfa adiyifo+ a wɔkasaa Yehowa din mu+ no amanehunu+ ne wɔn ntoboase+ nyɛ nhwɛsode.+ 11  Hwɛ! Yebu wɔn a wɔagyina mu no anigyefo.+ Moate Hiob+ boasetɔ no ho asɛm na moahu nea Yehowa ma efii mu bae,+ sɛ Yehowa wɔ ayamhyehye ne mmɔborɔhunu.+ 12  Nanso, me nuanom, nea ɛsen ne nyinaa no, monnka ɔsoro anaa asase ntam anaa ntam foforo biara.+ Mmom momma mo Yiw nyɛ Yiw, na mo Dabi nyɛ Dabi, na moanhwe atemmu mu.+ 13  Mo mu bi wɔ hɔ a amane bi ato no anaa? Ma ɔnkɔ so ara mmɔ mpae.+ Obi wɔ hɔ a ne ho atɔ no? Ma ɔnto ayeyi nnwom.+ 14  Mo mu bi yare anaa?+ Ma ɔmfrɛ asafo no mu mpanyimfo+ na wɔmmɔ mpae mma no, na wɔnsra no ngo+ Yehowa din mu. 15  Na gyidi mpaebɔ no bɛma nea ɔnte apɔw no ho ayɛ no den,+ na Yehowa bɛma no so.+ Na sɛ wayɛ bɔne bi nso a, wɔde befiri no.+ 16  Enti monkeka mo bɔne nkyerɛkyerɛ mo ho pefee+ na mommɔ mpae mma mo ho na mo ho ayɛ mo den.+ Sɛ ɔtreneeni adesrɛ reyɛ adwuma a, ɛwɔ tumi kɛse.+ 17  Ná Elia yɛ onipa a ɔwɔ nkate te sɛ yɛn ara,+ nanso ɔbɔɔ mpae dennen sɛ osu nntɔ;+ na ampa ara osu antɔ asase no so mfe abiɛsa ne asram asia. 18  Afei ɔsan bɔɔ mpae na ɔsoro maa osu na asase sow n’aba.+ 19  Me nuanom, sɛ mo mu bi man fi nokware no ho na ɔfoforo dan no a,+ 20  munhu sɛ nea ɔdan ɔbɔnefo fi ne kwammɔne so+ no begye ne kra afi owu mu+ na wakata bɔne pii so.+

Ase Hɔ Nsɛm