Yakobo 4:1-17

4  Ɛhe na ɔsa ne ɔko a ɛwɔ mo mu no fi? Ɛnyɛ mo honam akɔnnɔ a ɛne mo akwaa di asi+ no mu na efi?+  Mo kɔn dɔ, nanso munnya. Mudi awu+ na mo ani bere,+ nanso mo nsa nka. Mokõ+ na mutu sa. Mo nsa nka efisɛ mummisa.  Mubisa nanso mo nsa nka, efisɛ mode adwemmɔne na ebisa,+ sɛ mode bedi mo honam akɔnnɔ akyi.+  Awaresɛefo,+ munnim sɛ wiase adamfofa yɛ tan a wɔtan Onyankopɔn?+ Enti obiara a ɔpɛ sɛ ɔyɛ wiase adamfo+ no gyina hɔ sɛ Onyankopɔn tamfo.+  Anaa mususuw sɛ kyerɛwsɛm no kaa no kwa sɛ: “Anibere ne ade a honhom+ a ɛte yɛn mu no kɔn dɔ”?  Nanso adom a ɔde ma no dɔɔso.+ Enti ɛka sɛ: “Onyankopɔn siw ahantanfo kwan,+ na ɔdom ahobrɛasefo.”+  Ne saa nti mommrɛ mo ho ase+ nhyɛ Onyankopɔn ase; munsiw Ɔbonsam kwan+ na obeguan afi mo ho.+  Mommɛn Onyankopɔn na ɔbɛbɛn mo.+ Monhohoro mo nsa, mo abɔnefo,+ na montew mo komam,+ mo a mo adwene yɛ ntanta.+  Mo ho nhia mo na munni awerɛhow na munsu.+ Mo serew nnan awerɛhow na mo anigye nnan abooboodi.+ 10  Mommrɛ mo ho ase wɔ Yehowa anim,+ na ɔbɛma mo so.+ 11  Anuanom, monnkasa nntiatia mo ho.+ Nea ɔkasa tia ne nua anaa obu ne nua atɛn+ no kasa tia mmara na obu mmara atɛn. Na sɛ wubu mmara atɛn a, ɛnde na wonyɛ mmara no yɛfo, na mmom ɔtemmufo.+ 12  Obiako na ɔyɛ mmarahyɛfo ne ɔtemmufo,+ na ɔno na otumi gye nkwa na otumi sɛe.+ Wo de, wone hena a wubu wo yɔnko atɛn?+ 13  Afei muntie, mo a moka sɛ: “Ɛnnɛ anaa ɔkyena yebetu kwan akɔ kurow yi so akodi afe wɔ hɔ, na yebedi gua anya mfaso”+ 14  bere a munnim nea ɛbɛto mo ɔkyena.+ Na moyɛ suwusiw a eyi ne ho adi bere tiaa bi na afei ɛyera.+ 15  Mmom no, nea ɛsɛ sɛ moka ne sɛ: “Sɛ Yehowa pɛ a,+ yebenya nkwa na yɛayɛ sɛɛ anaa sɛɛ.”+ 16  Nanso mode mo ahohoahoa moma mo ho so.+ Ahohoahoa a ɛte saa nyinaa yɛ bɔne. 17  Enti obi a onim papa na wanyɛ no,+ ɛyɛ bɔne+ ma no.

Ase Hɔ Nsɛm