Mateo 15:1-39

15  Ɛnna Farisifo ne akyerɛwfo no fii Yerusalem+ baa Yesu nkyɛn bɛkae sɛ:  “Dɛn nti na w’asuafo no bu mpanyimfo atetesɛm so? Sɛ nhwɛso no, sɛ wɔrebedidi a wɔnhohoro wɔn nsa.”*+  Obuaa wɔn sɛ: “Mo nso adɛn nti na mo atetesɛm nti mubu Onyankopɔn ahyɛde so?+  Sɛ nhwɛso no, Onyankopɔn kae sɛ, ‘Di wo papa ne wo maame ni’;+ afei ‘Ma nea ɔsopa ne papa anaa ne maame no nwu.’+  Nanso mo de moka sɛ, ‘Obiara a ɔbɛka akyerɛ ne papa anaa ne maame sɛ: “Biribiara a mewɔ a anka wubenya ho mfaso afi me nkyɛn no yɛ akyɛde a wɔahyira so ama Onyankopɔn” no,  ɛnsɛ sɛ odi ne papa anaa ne maame ni koraa.’+ Ɛno nti mode mo atetesɛm asɛe Onyankopɔn asɛm.+  Nyaatwomfo,+ edi sɛ Yesaia+ hyɛɛ mo ho nkɔm sɛ,  ‘Ɔman yi de wɔn ano na edi me ni, na wɔn koma de, atwe afi me ho kɔ akyirikyiri.+  Wɔsom me kwa, efisɛ wɔkyerɛkyerɛ nnipa ahyɛde.’”+ 10  Ɛnna ɔfrɛɛ nnipakuw no baa ne nkyɛn na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Muntie na monte ase:+ 11  Ɛnyɛ nea ɛkɔ onipa anom na egu ne ho fĩ, na mmom nea efi onipa anom ba na egu ne ho fĩ.”+ 12  Afei asuafo no bɛka kyerɛɛ no sɛ: “Wunim sɛ Farisifo no tee nea wokae no, ɛtoo wɔn hintidua?”+ 13  Obuae sɛ, “Dua biara a ɛnyɛ me soro Agya na oduae no, wobetu.+ 14  Munnyaa wɔn. Wɔyɛ akwankyerɛfo anifuraefo. Na sɛ onifuraefo kyerɛ onifuraefo kwan a, wɔn baanu nyinaa bɛhwe amoa mu.”+ 15  Ɛnna Petro bua see no sɛ: “Kyerɛkyerɛ mfatoho no mu kyerɛ yɛn.”+ 16  Ɛnna ɔkae sɛ: “Enti mo nso munnya ntee ase?+ 17  So munnim sɛ biribiara a ɛkɔ anom no kɔ nsono mu na efi nipadua no mu kɔ? 18  Nanso nea efi anom ba no fi koma no mu, na saa nneɛma no na egu onipa ho fĩ.+ 19  Sɛ nhwɛso no, koma no mu na nsusuwii bɔne,+ awudi, awaresɛe, aguamammɔ, korɔnbɔ, adansekurum, ne abususɛm fi ba.+ 20  Eyinom ne nneɛma a egu onipa ho fĩ, na sɛ obi anhohoro ne nsa na odidi a, engu ne ho fĩ.”+ 21  Afei Yesu fii hɔ kɔɔ Tiro ne Sidon mpɔtam.+ 22  Na hwɛ! Foinikeni+ bea bi a ofi mpɔtam hɔ bae bɛteɛɛm sɛ: “Awurade, Dawid Ba, hu me mmɔbɔ.+ Adaemone rehaw me babea dodo.” 23  Nanso wanka hwee ankyerɛ no. Enti n’asuafo no bɛsrɛɛ no sɛ: “Ma ɔnkɔ, na ɔteɛteɛm di yɛn akyi.” 24  Obuae sɛ: “Wɔansoma me nnipa biara nkyɛn sɛ Israel fie nguan a wɔayera no.”+ 25  Bere a ɔbea no bae no ɔkotow no kae sɛ: “Awurade, boa me!”+ 26  Obuae sɛ: “Ɛnyɛ papa sɛ wɔbɛfa mmofra paanoo atow ama nkraman mma.” 27  Ɔkae sɛ: “Ɛyɛ ampa, Awurade; nanso nokwasɛm ne sɛ nkraman mma no di mporoporowa a efi wɔn wuranom pon so gu fam no.”+ 28  Afei Yesu buaa no sɛ: “O ɔbea, wo gyidi sõ; ɛnyɛ sɛnea wopɛ.” Na efi dɔn no ara mu no ne babea no ho tɔɔ no.+ 29  Yesu fii hɔ no, ɔbaa Galilea po ho,+ na bere a ɔforoo bepɔw no,+ ɔtenaa ase. 30  Ɛnna nnipakuw pii bɛn no, na wɔde mpakye, wɔn a wɔadi dɛm, anifuraefo, mum, ne afoforo pii kaa wɔn ho, na wɔde wɔn beguu ne nan ase ma ɔsaa wɔn yare;+ 31  afei bere a nnipa no hui sɛ mum rekasa na mpakye nantew na anifuraefo hu ade no, wɔn ho dwiriw wɔn, na wɔhyɛɛ Israel Nyankopɔn anuonyam.+ 32  Na Yesu frɛɛ n’asuafo no baa ne nkyɛn na ɔkae sɛ:+ “Nnipa yi yɛ me mmɔbɔ,+ efisɛ nnansa ni na wɔatena me nkyɛn, na wonni hwee a wobedi; mempɛ sɛ mɛma wɔde ɔkɔm akɔ. Anhwɛ a na wɔakotwitwa ahwe wɔ kwan so.” 33  Nanso asuafo no ka kyerɛɛ no sɛ: “Ɛhe na yɛbɛkɔ akonya paanoo a ɛdɔɔso a ɛbɛmee nnipakuw a ɛte sɛɛ wɔ sare so ha yi?”+ 34  Ɛnna Yesu bisaa wɔn sɛ: “Paanoo ahe na mowɔ?” Wɔkae sɛ: “Ason, ne mpataa nketewa kakraa bi.” 35  Enti, ɔkae ma nnipadɔm no tenatenaa fam, 36  na afei ɔfaa paanoo ason ne mpataa no, na ɔdaa ase wiei no, obubuu mu fii ase kyekyɛ maa asuafo no, na asuafo no nso kyekyɛ maa nnipa no.+ 37  Na wɔn nyinaa di mee, na wɔsesaw ase mporoporowa nkɛntɛn ason mãmã.+ 38  Na wɔn a wodii bi no yɛ mmarima mpemnan, mmea ne mmofra nkumaa nka ho. 39  Afei ɔmaa nnipadɔm no kɔe, na ɔtenaa ɔkorow no mu baa Magadan mpɔtam.+

Ase Hɔ Nsɛm

Eyi nyɛ nsa ho fĩ ankasa a wɔhohoro, na mmom na ɛyɛ Yudafo atetesɛm a ɛfa ahotew ho.”