Luka 7:1-50

7  Bere a ɔkaa ne nsɛm no nyinaa kyerɛɛ nkurɔfo no wiei no, ɔkɔɔ Kapernaum.+  Ná ɔsraani panyin bi akoa a ɔdɔ no yare a ɔrewu.+  Bere a ɔtee Yesu nka no, ɔsomaa Yudafo mpanyimfo sɛ wɔnkɔsrɛ no ma ommegye n’akoa no.  Ɛnna wɔn a wɔbaa Yesu nkyɛn no fii ase srɛɛ no denneennen sɛ: “Ɔfata sɛ woyɛ eyi ma no,  efisɛ ɔdɔ yɛn man,+ na ɔno ankasa na osii hyiadan no maa yɛn.”  Enti Yesu ne wɔn siim kɔe. Nanso ɔreyɛ adu ofie hɔ no, na ɔsraani panyin no asoma ne nnamfo dedaw sɛ wɔmmɛka nkyerɛ no sɛ: “Owura, nhaw wo ho, na memfata sɛ wobɛba me fie.+  Ɛno nti mansusuw sɛ mefata sɛ mɛba wo nkyɛn. Na wo de ka biribi ma m’akoa no ho ntɔ no.  Efisɛ me nso mehyɛ obi ase, na mewɔ asraafo nso hyɛ m’ase, na meka kyerɛ wɔn mu bi sɛ, ‘Kɔ ha!’ na ɔkɔ, na meka kyerɛ ɔfoforo sɛ ‘Bra!’ na waba, ne m’akoa sɛ, ‘Yɛ eyi!’ na wayɛ.”+  Bere a Yesu tee eyi no, ne ho dwiriw no, na ɔdan n’ani kyerɛɛ nnipakuw a wodi n’akyi no kae sɛ: “Mise mo sɛ, minhuu gyidi a ɛsõ saa wɔ Israel mpo.”+ 10  Na wɔn a wɔasoma wɔn no san wɔn akyi kɔɔ fie no, wokohuu akoa no sɛ ne ho ayɛ no den.+ 11  Eyi akyi pɛɛ no, otuu kwan kɔɔ kurow bi a wɔfrɛ no Nain mu, na na n’asuafo no ne nnipadɔm pii ka ne ho. 12  Bere a ɔbɛn kurow no pon ano no, hwɛ! wɔsõ ɔbarima bi a ne maame di no bakoro+ a wawu+ de no refi adi. Ná ɔbea no yɛ okunafo nso. Na nnipadɔm pii a wofi kurow no mu nso ka ne ho. 13  Bere a Awurade ani bɔɔ no so no, ɔyɛɛ no mmɔbɔ,+ na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Gyae su.”+ 14  Enti ɔbɛn funu adaka no de ne nsa kosoo mu, na wɔn a wokurakura mu no gyinae, na ɔkae sɛ: “Aberante, mise wo sɛ, sɔre!”+ 15  Na aberante a wawu no sɔre tenaa ase, na ofii ase kasae, na ɔde no maa ne maame.+ 16  Afei ehu+ kaa wɔn nyinaa, na wofii ase hyɛɛ Onyankopɔn anuonyam sɛ: “Wɔama odiyifo+ kɛse bi so yɛn mu,” na “Onyankopɔn ama n’ani aba ne nkurɔfo so.”+ 17  Na ne ho asɛm yi trɛw kɔɔ Yudea nyinaa ne nkurow a atwa ho ahyia nyinaa mu. 18  Ɛnna Yohane asuafo no kɔkaa eyinom nyinaa kyerɛɛ no.+ 19  Enti Yohane frɛɛ n’asuafo no mu baanu somaa wɔn Awurade nkyɛn sɛ wonkobisa no sɛ: “So wone Nea Ɔreba no anaasɛ yɛnhwɛ obi foforo kwan?”+ 20  Bere a mmarima no koduu ne nkyɛn no wɔkae sɛ: “Yohane Suboni asoma yɛn sɛ yemmebisa wo sɛ, ‘Wone Nea Ɔreba no anaasɛ yɛnhwɛ ɔfoforo kwan?’” 21  Ɛdɔn no ara mu, ɔsaa nnipa pii a wɔnte apɔw+ ne wɔn a wɔn yare mu yɛ den ne wɔn a wɔwɔ ahonhommɔne yare, na ɔdom anifuraefo ma wohuu ade. 22  Enti obuaa baanu no sɛ: “Monkɔ+ nkɔka nea moahu na moate yi nkyerɛ Yohane sɛ: anifuraefo+ hu ade, mmubuafo nantew, akwatafo ho fi na asotifo te asɛm, wonyan awufo, na wɔka asɛmpa+ kyerɛ ahiafo.+ 23  Na anigye ne obiara a menyɛɛ hintidua mmaa no.”+ 24  Bere a wɔn a Yohane somaa wɔn no kɔe no, ofii ase kaa Yohane ho asɛm kyerɛɛ nnipakuw no sɛ: “Dɛn na mokɔɔ sare so kɔhwɛe? Demmire a mframa rewosow no anaa?+ 25  Ɛnde, dɛn na mufii adi kɔhwɛe? Ɔbarima a ɔhyɛ atade nguguso bɔkɔɔ?+ Hwɛ, wɔn a wɔhyɛ ntade fɛfɛ na wodi dɛ no wɔ ahemfie.+ 26  Enti dɛn koraa na mufii adi kɔhwɛe? Odiyifo?+ Yiw, mise mo sɛ ɛte saa, na ɔsen odiyifo koraa.+ 27  Oyi ne nea wɔakyerɛw ne ho asɛm sɛ: ‘Hwɛ! meresoma me bɔfo adi w’anim,+ na ɔno na obesiesie wo kwan atwɛn wo.’+ 28  Mise mo sɛ, wɔn a mmea awo wɔn mu biara nni hɔ a ɔyɛ kɛse sen Yohane;+ nanso nea osua koraa wɔ Onyankopɔn ahenni mu no yɛ kɛse sen no.”+ 29  (Bere a nkurɔfo no nyinaa ne towgyefo no tee eyi no, wogye toom sɛ Onyankopɔn teɛ,+ efisɛ na Yohane abɔ wɔn asu.+ 30  Nanso Farisifo ne wɔn a wonim Mmara no ammu Onyankopɔn afotu+ a ɔde ama wɔn no, esiane sɛ wammɔ wɔn asu nti.) 31  “Enti, henanom ho na mede awo ntoatoaso yi bɛtoto, na wɔte sɛ henanom?+ 32  Wɔte sɛ mmofra a wɔtete gua so reteɛteɛm frɛ wɔn ho sɛ, ‘Yɛhyɛn abɛn maa mo, nanso moansaw; yɛbɔɔ bena, nanso moansu.’+ 33  Saa ara nso na Yohane Suboni bae no, wannidi na wannom nsa, nanso moka sɛ, ‘Ɔwɔ adaemone.’+ 34  Onipa Ba no aba, odidi na ɔnom, nanso moka sɛ, ‘Hwɛ! Ɔbarima didifo ne ɔsanomfo, towgyefo ne nnebɔneyɛfo adamfo!’+ 35  Nanso, nyansa+ nam ne mma nyinaa so di bem.”+ 36  Ɛnna Farisini bi kɔɔ so srɛɛ no sɛ ɔne no mmedidi. Enti ɔkɔɔ Farisini no fie+ kɔtenaa adidipon ho. 37  Na hwɛ! ɔbea bi a wonim no kurow no mu sɛ ɔdebɔneyɛfo tee sɛ ɔte adidii wɔ Farisini no fie, na ɔde alabasta+ toa a ngo huamhuam wom bae, 38  na obegyinaa ne nan ho wɔ n’akyi sui, na ofii ase de ne nusu fɔw ne nan ho de ne ti nhwi popae. Afei, ofew ne nan ho de ngo huamhuam no srasraa ho. 39  Na Farisini a ɔtoo nsa frɛɛ no no hui no, ɔkae wɔ ne mu sɛ: “Sɛ ɔbarima yi yɛ odiyifo+ a, anka obehu onii ne ɔbea ko a ɔde ne nsa reka no no sɛ ɔyɛ ɔdebɔneyɛfo.”+ 40  Na Yesu bua see no sɛ: “Simon, mewɔ biribi ka kyerɛ wo.” Ɔkae sɛ: “Ɔkyerɛkyerɛfo, ka!” 41  “Ná mmarima baanu de ɔdefɛmfo bi ka; obiako de no ka denare ahanum,+ na ɔfoforo nso ka yɛ aduonum. 42  Bere a wonni hwee a wɔde betua ka no, ogyaee mu de kyɛɛ+ wɔn baanu. Enti, wɔn mu hena na ɔbɛdɔ nea ɔde fɛm wɔn no kɛse?” 43  Simon bua see no sɛ: “Misusuw sɛ nea ɔde pii kyɛɛ no no.” Ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Woabua no yiye.” 44  Enti ɔhwɛɛ ɔbea no ka kyerɛɛ Simon sɛ: “Woahu ɔbea yi? Mebaa wo fie; woamma me nsu+ anhohoro me nan ho. Nanso ɔbea yi de ne nusu fɔw me nan ho na ɔde ne ti nhwi popae. 45  Woamfew m’ano;+ nanso ɔbea yi de, efi dɔn a mebae mu no, onnyaee me nan ho few. 46  Woamfa ngo ansra me tirim;+ nanso ɔbea yi de ngo huamhuam srasraa me nan ho. 47  Eyi nti, mise wo sɛ, ɛwom sɛ ne bɔne dɔɔso de, nanso wɔde akyɛ no,+ efisɛ ɔdɔɔ pii; nanso nea wɔde kakraa bi afiri no no dɔ kakraa bi.” 48  Afei ɔka kyerɛɛ ɔbea no sɛ: “Wɔde wo bɔne afiri wo.”+ 49  Enti wɔn a wɔne no te adidi ase no fii ase kae wɔ wɔn mu sɛ: “Onipa bɛn ni a ɔde bɔne mpo firi yi?”+ 50  Na ɔka kyerɛɛ ɔbea no sɛ: “Wo gyidi agye wo;+ fa asomdwoe kɔ.”+

Ase Hɔ Nsɛm