Luka 20:1-47

20  Da koro bi a na ɔrekyerɛkyerɛ nkurɔfo wɔ asɔrefie hɔ na ɔreka asɛmpa no, asɔfo mpanyin no ne akyerɛwfo ne mpanyimfo no baa ne nkyɛn,+  na wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Ka tumi ko a wode yɛ eyinom kyerɛ yɛn, anaasɛ nea ɔde saa tumi yi maa wo no.”+  Obua see wɔn sɛ: “Me nso mebisa mo asɛm bi, na monka nkyerɛ me:+  Tumi a Yohane de bɔɔ asu no fi soro anaasɛ efi nnipa?”+  Ɛnna wosusuw ho sɛ: “Sɛ yɛka sɛ, ‘Efi soro’ a ɔbɛka sɛ, ‘Adɛn nti na moannye no anni?’+  Nanso sɛ yɛka sɛ, ‘Efi nnipa’ a, nkurɔfo no nyinaa besiw yɛn abo,+ efisɛ wogye tom sɛ Yohane+ yɛ odiyifo.”+  Enti wobuae sɛ wonnim baabi a efi.  Na Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Ɛnde me nso merenka tumi a mede yɛ eyinom nkyerɛ mo.”+  Afei ofii ase yɛɛ mfatoho yi kyerɛɛ nkurɔfo no sɛ: “Ɔbarima bi yɛɛ bobeturo+ bi de gyaw akuafo, na otuu kwan kɔɔ ɔman foforo so kodii bere tenten.+ 10  Bere dui no, ɔsomaa akoa+ bi kɔɔ akuafo+ no nkyɛn sɛ wɔmma no bobeturo no mu aba no bi.+ Nanso akuafo no hwee no pam no ma ɔde nsapan kɔe.+ 11  Na ɔsan somaa akoa foforo kɔɔ wɔn nkyɛn. Ɔno nso, wɔhwee no guu n’anim ase ma ɔde nsapan kɔe.+ 12  Afei ɔsan somaa nea ɔto so abiɛsa;+ oyi nso wopirapiraa no na wɔpam no. 13  Enti bobeturo wura no kae sɛ, ‘Dɛn na menyɛ? Mɛsoma me ba a medɔ no no.+ Oyi de, ebia wɔbɛfɛre no.’ 14  Bere a akuafo no ani bɔɔ no so no, wofii ase susuw ho sɛ, ‘Oyi ne ɔdedifo no; momma yenkum no, na agyapade no abɛyɛ yɛn de.’+ 15  Enti wɔpam no fii bobeturo no mu+ kokum+ no. Afei dɛn na bobeturo wura no bɛyɛ wɔn?+ 16  Ɔbɛba abɛsɛe akuafo yi na ɔde bobeturo no ama nnipa foforo.”+ Wɔtee eyi no wɔkae sɛ: “Ɛremma saa da!” 17  Na ɔhwɛɛ wɔn kae sɛ: “Ɛnde nea wɔakyerɛw sɛ, ‘Ɔbo a adansifo no poe no,+ ɛno na abɛyɛ tweatibo,’+ yi kyerɛ dɛn? 18  Obiara a ɔbɛhwe ɔbo no so no bebubu pasapasa.+ Na obiara a ɛbɛhwe no so no,+ ɛbɛyam no.”+ 19  Ɛdɔn no ara mu no, akyerɛwfo ne asɔfo mpanyin no pɛe sɛ wɔkyere no, nanso na wosuro nkurɔfo no; wohui sɛ wɔn nti na ɔyɛɛ mfatoho yi.+ 20  Na wɔhwɛɛ no dinn no, wɔsomaa mmarima bɔɔ wɔn paa kokoam sɛ wɔnyɛ wɔn ho sɛ nea wɔteɛ, na ama wɔafa nsɛm a ɔka so anya no,+ na wɔde no ahyɛ aban ne amrado nsa.+ 21  Na wobisaa no sɛ: “Ɔkyerɛkyerɛfo, yenim sɛ wo nsɛm ne wo nkyerɛkyerɛ yɛ nokware na wonyɛ animhwɛ, na wokyerɛkyerɛ Onyankopɔn kwan nokware mu:+ 22  Mmara ma ho kwan sɛ yetua tow ma Kaesare anaasɛ ɛmma kwan?”+ 23  Nanso ohuu wɔn nnaadaasɛm no na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ:+ 24  “Momfa denare mmɛkyerɛ me. Hena mfonini ne ne nkyerɛwee na egu so yi?” Wɔkae sɛ: “Kaesare de.”+ 25  Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Ɛnde, sɛnea ɛte biara no muntua Kaesare de mma Kaesare,+ na muntua Onyankopɔn de mma Onyankopɔn.”+ 26  Na wɔannya no asɛm yi ho wɔ nkurɔfo no anim, na mmom ne mmuae no maa wɔn ho dwiriw wɔn na wɔankasa.+ 27  Nanso Sadukifo a wɔka sɛ owusɔre nni hɔ no mu bi bae+ bebisaa no 28  sɛ: “Ɔkyerɛkyerɛfo, Mose+ kyerɛw maa yɛn sɛ, ‘Sɛ ɔbarima bi nua wɔ yere na owu, na sɛ onni ba a, ne nua+ nware ne yere no na ɔne no nwo mma ne nua no.’+ 29  Enti na anuanom baason bi wɔ hɔ; nea odi kan no waree na owui a wanwo ba.+ 30  Enti nea ɔto so abien no, 31  ne nea ɔto so abiɛsa no waree ɔbea no. Baason no nyinaa yɛɛ saa ara: wowuwui a wɔannyaw mma wɔ wɔn akyi.+ 32  Awiei koraa no, ɔbea no nso wui.+ 33  Enti, owusɔre mu no, wɔn mu hena na ɔbea no bɛyɛ ne yere? Efisɛ baason no nyinaa waree no.”+ 34  Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Wiase nhyehyɛe yi mma de, wɔware+ na wɔde wɔn ma aware, 35  nanso wɔn a wɔabu wɔn sɛ wɔfata+ sɛ wonya saa wiase nhyehyɛe+ no ne awufo+ mu sɔre no de, wɔrenware na wɔremfa wɔn mma aware. 36  Nokwarem no, wɔrentumi nwu+ bio, efisɛ wɔbɛyɛ sɛ abɔfo, na esiane sɛ wɔyɛ owusɔre mma nti, wɔyɛ Onyankopɔn mma.+ 37  Na Mose mpo daa no adi sɛ wonyan awufo, wɔ asɛm a ɛfa nkyɛkyerɛ ho no mu,+ bere a ɔfrɛɛ Yehowa sɛ ‘Abraham Nyankopɔn ne Isak Nyankopɔn ne Yakob Nyankopɔn no.’+ 38  Ɔnyɛ awufo Nyankopɔn, na mmom ateasefo de, efisɛ wɔn nyinaa te ase ma no.”+ 39  Akyerɛwfo no bi buae sɛ: “Ɔkyerɛkyerɛfo, woaka no yiye.” 40  Na wɔannya akokoduru ammisa no asɛm biara bio. 41  Afei ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Dɛn nti na wɔka sɛ Kristo no yɛ Dawid ba?+ 42  Efisɛ Dawid ankasa ka wɔ Dwom nhoma no mu sɛ, ‘Yehowa ka kyerɛɛ me Wura sɛ, “Tena me nsa nifa 43  kosi sɛ mede w’atamfo bɛyɛ wo nan ase ntiaso.”’+ 44  Enti, sɛ Dawid frɛɛ no ‘Owura’ a, ɛnde ɛyɛɛ dɛn na ɔyɛ ne ba?” 45  Afei, bere a nnipa no nyinaa retie no no, ɔka kyerɛɛ asuafo no sɛ:+ 46  “Monhwɛ yiye wɔ akyerɛwfo no ho; wɔn na wɔpɛ sɛ wɔhyɛ ntade atenten kyinkyin na wɔpɛ gua so nkyia ne hyiadan mu nkongua a ɛwɔ anim ne mpanyin tenabea wɔ anwummeduan ase,+ 47  na wɔmemene akunafo+ afie na nyaatwom nti wɔbɔ mpae atenten. Eyinom benya atemmu a emu yɛ duru.”+

Ase Hɔ Nsɛm