Hesekiel 4:1-17

4  “Wo, onipa ba, fa birikisi to w’anim na kurukyerɛw kurow wɔ so, Yerusalem.+  Ka no hyem+ na to akoban fa ho,+ si pempe wɔ ho+ na bɔ ho nsra hyia, na fa mfiri a wɔde dwiriw afasu twa ho hyia.+  Fa dade apampaa si wo ne kurow no ntam sɛ dade fasu na gyen w’ani hwɛ so; ma ɛnyɛ sɛ nea wɔaka kurow no ahyem; afei ka hyem. Ɛyɛ sɛnkyerɛnne ma Israel fie.+  “Na wo de, da wo benkum so, na fa Israel fie bɔne to so.+ Na nna dodow a wobɛda so nyinaa, wobɛsoa wɔn bɔne.  Na mede wɔn bɔne mfe+ no bɛma wo; ɛyɛ nna ahasa aduɔkron,+ na wobɛsoa Israel fie bɔne.  Na wie eyinom. “Afei wobɛda hɔ bio, ne mprenu so, wo nifa so, na wobɛsoa Yuda fie bɔne adaduanan.+ Mede da koro biara ayɛ afe ama wo.+  Afei dan w’ani kyerɛ Yerusalem a woaka ahyem no,+ na yi w’abasa ho na hyɛ nkɔm tia no.  “Na hwɛ, mede ntampehama+ bɛkyekyere wo na woantumi annan wo ho amfi ɔfã biako ankɔ ɔfã foforo, kosi sɛ wubewie wo nkahyem nna no.  “Afei fa awi,+ atoko, apatram,+ asɛdua,+ aburow, ne kɔkɔte*+ gu ade biako mu, na fa yɛ paanoo, na di no nna ahasa aduɔkron a wode bɛda wo nkyɛnmu no nyinaa.+ 10  Na wobɛkari w’aduan a wubedi no​—nnwetɛbona aduonu da biara.+ Na wubedi no bere ne bere mu. 11  “Na wubesusuw nsu a wobɛnom no​—hin susutoa nkyem asia mu biako. Na wobɛnom no bere ne bere mu. 12  “Na atoko paanoo a wɔabɔ no nkuruwankuruwa+ na wubedi; na nnipa tiafi+ a ayɛ kyerebo na wode bɛtõ wɔ wɔn anim.” 13  Na Yehowa toaa so kae sɛ: “Saa ara na Israelfo bedi wɔn paanoo a ɛho ntew+ no wɔ aman a mɛbɔ wɔn apete so no mu.”+ 14  Afei mekae sɛ: “O Awurade Tumfoɔ Yehowa, me kra ho nguu fĩ ɛ,+ na efi me mmofraase besi nnɛ menwee aboa funu anaa aboa a wɔatetew ne mu da,+ na nam a ɛho akum biara nso nkaa m’ano da.”+ 15  Ɛnna ɔka kyerɛɛ me sɛ: “Hwɛ, mede nantwibin asi nnipa kyerebo ananmu ama wo sɛ tõ wo paanoo wɔ so.” 16  Na ɔtoaa so ka kyerɛɛ me sɛ: “Onipa ba, merebebubu dua a wɔde paanoo nkuruwankuruwa sensɛn so+ wɔ Yerusalem, na wɔde ahoyeraw bedi aduan a wɔakari ama wɔn no,+ na wɔde ehu anom nsu a wɔasusuw ama wɔn no.+ 17  Aduan ne nsu ho bɛyɛ den ama wɔn na obiara bɛhwɛ ne nua anim hãã; wɔbɛtetew asɛe pasaa wɔ wɔn amumɔyɛ mu.+

Ase Hɔ Nsɛm

Hwɛ Ex 9:32 ase hɔ asɛm.