Hesekiel 17:1-24

17  Yehowa san ka kyerɛɛ me sɛ:  “Onipa ba, to Israel fie aborɔme+ na yɛ mfatoho kyerɛ wɔn.+  Ka sɛ, ‘Nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka ni: “Da bi ɔkɔre+ kɛse a ɔwɔ ntaban+ akɛse ne ntakra atenten, a ntakra nworanworan ayɛ ne ho mã, baa Lebanon+ bebuu kyeneduru+ ntɛntɛnoa.+  Ɔpan dua no mmãã frɔmfrɔm no nkɔnmu de baa Kanaan asase so,+ na okoduae wɔ aguadifo kurow bi so.  Afei ɔfaa asase no so aba+ no bi koduae wɔ afusase bi so. Oduae wɔ nsu pii ano te sɛ asukɔn so dua.+  Efifii na ɛde nkakrankakra nyin bɛyɛɛ obobe fɛfɛɛfɛ. Ankɔ soro,+ na ne mmãã ka buaa ne ho, na ne ntini wɔ n’ase. Afei ɛbɛyɛɛ obobe, na ɛfefɛwee na enyaa nkorata.+  “‘“Na ɔkɔre kɛse foforo+ a ɔwɔ ntaban ne ntakra akɛse bae.+ Na obobe no de ɔkɔm anibere trɛw ne ntini no mu kɔɔ no so.+ Na ɛtrɛw ne mmãã mu fii n’akofi so kɔɔ ne nkyɛn+ sɛ ongugu no so nsu.  Woduae wɔ asase pa so, faako a nsu pii wɔ,+ sɛnea ebeyiyi mmãã na asow aba, na anyin abɛyɛ obobe dua kɛse.”’  “Ka sɛ, ‘Nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka ni: “So ɛbɛyɛ yiye?+ So obi rentutu ne ntini+ no na ɔremma n’aba no ntwintwam anaa? Na nea afefɛw wɔ ho a wɔapempan no nso renwu anaa?+ Ebewu. Ɛnyɛ nsa kɛse anaa dɔm na wɔde betu n’ase. 10  Ɛwom sɛ wotu koduae de, nanso ɛbɛyɛ yiye ni? Sɛ apuei mframa fa ho a,+ ɛrenwu anaa? Hwɛ, ebewu wɔ akofi a efifii wɔ so no so.”’”+ 11  Yehowa ka kyerɛɛ me bio sɛ: 12  “Bisa atuatew fie+ no sɛ, ‘So monte eyi ase?’ Ka sɛ, ‘Hwɛ, Babilon hene baa Yerusalem bɛfaa ne hene+ ne ne mpanyimfo, na ɔde wɔn kɔɔ ne nkyɛn wɔ Babilon.+ 13  Afei ɔfaa adehye no mu biako*+ ne no yɛɛ apam na ɔma ɔkaa no ntam;+ na ɔfaa asase no so atitiriw de wɔn kɔe,+ 14  sɛnea ɛbɛyɛ a ahenni no bɛbrɛ ase,+ na amma ne ho so, na sɛ edi n’apam no so a, agyina.+ 15  Nanso ɔtew atua+ tiaa no, na ɔsoma kɔɔ Egypt sɛ wɔmma no apɔnkɔ+ ne dɔm kɛse. So ebesi no yiye? Nea ɔyɛ eyi no bɛfa ne ho adi? Nea wabu apam so no bɛfa ne ho adi anaa?’+ 16  “‘“Sɛ mete ase yi,”+ Awurade Tumfoɔ Yehowa asɛm ni, “faako a ɔhene a ɔde no dii ade te no, ɛhɔ ara na obewu wɔ Babilon;+ ɔtotoo ɔhene yi ntam ase,+ na obuu n’apam so. 17  Farao remfa asraafodɔm anaa asafodɔm mmoa no wɔ ɔko no mu;+ ɔrensi pempe nto akoban, na ama watumi akunkum akra pii.+ 18  Watoto ntam ase+ na wabu apam so, na hwɛ, wateɛ ne nsa+ adi nsew na wayɛ eyinom nyinaa. Enti ɔremfa ne ho nni.”’+ 19  “‘Enti nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka ni: “Sɛ mete ase yi, me ntam a ɔtotoo no ase+ ne m’apam a wabu so nti, mɛtwe n’asõ. 20  Mɛtrɛw m’atena mu agu ne so, na m’atena beyi no;+ na mede no bɛba Babilon na me ne no adi wɔ hɔ, nokware a wanni me nti.+ 21  Na n’asraafo a wobeguan no nyinaa bewuwu wɔ nkrante ano, na wɔbɛpete wɔn a wɔaka no ama mframa.+ Afei mubehu sɛ me Yehowa na maka.”’+ 22  “‘Nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka ni: “Mebu kyeneduru kokuroo no nkɔnmu no bi akodua;+ na mebu nea afefɛw frɔmfrɔm+ no bi so akɔtɛw wɔ bepɔw tenten kokuroo bi so.+ 23  Medua wɔ Israel bepɔw tenten so,+ na ebeyiyi mmãã na asow aba,+ na anyin abɛyɛ kyeneduru kɛse.+ Nnomaa ahorow nyinaa bɛba ase, na wɔbɛtenatena ne nwini ase.+ 24  Na wuram nnua nyinaa behu sɛ me Yehowa+ na mabrɛ dua tenten no ase,+ na mama dua a ɛba fam so;+ mama dumono awu,+ na mama duwui afefɛw. Me Yehowa na maka, na mayɛ nso.”’”+

Ase Hɔ Nsɛm

Nea ɛkyerɛ ankasa ne “aba no mu biako.”