Hesekiel 13:1-23

13  Na Yehowa san ka kyerɛɛ me sɛ:  “Onipa ba, hyɛ Israel adiyifo a wɔrehyɛ nkɔm no ho nkɔm,+ na ka kyerɛ wɔn a wofi wɔn ankasa komam hyɛ nkɔm+ no sɛ, ‘Muntie Yehowa asɛm.+  Nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka ni: “Adiyifo nkwaseafo+ a wodi wɔn ankasa honhom akyi+ bere a wonhuu hwee no nnue!+  O Israel, w’adiyifo te sɛ amamfõ so sakraman.+  Morentumi nkogyina ɔfasu no mu ntokuru mu,+ na morento ɔfasu+ mma Israel fie na moagyina ɔko mu, Yehowa da no.”+  “Wonya anisoadehu a ɛnyɛ nokware, na wɔhyɛ nkɔntoro+ ka sɛ, ‘Yehowa se’ bere a Yehowa nsomaa wɔn, na wɔhwɛ kwan sɛ ɛbɛba mu.+  Ɛnyɛ atoro anisoade na muhu yi, na ɛnyɛ nkɔntoro na mohyɛ ka sɛ ‘Yehowa se’ bere a menkaa hwee no anaa?”’+  “‘Enti nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka ni: “‘Esiane sɛ moka nkontomposɛm na mo anisoadehu yɛ atoro nti, me ne mo wɔ asɛm,’+ Awurade Tumfoɔ Yehowa asɛm ni.”  Me nsa bɛba adiyifo a wɔn anisoadehu yɛ atoro na wɔhyɛ nkɔntoro no so.+ Meremma wɔntena me man fekuw+ mu, merenkyerɛw wɔn din nka Israel fie kyerɛwtohɔ ho,+ na wɔremma Israel asase so;+ na mubehu sɛ mene Awurade Tumfoɔ Yehowa,+ 10  efisɛ wɔama me man afom kwan, na wɔka sɛ, “Asomdwoe wɔ hɔ!” bere a asomdwoe biara nni hɔ;+ ɔman no to ɔfasu, na eyinom de akado+ ka ho kwa.’+ 11  “Ka kyerɛ wɔn a wɔka ho akado no sɛ ebedwiriw agu. Nsu bɛtɔ ayiri, amparuwbo bɛtɔ, na ahum bɛma abubu.+ 12  Hwɛ, ɔfasu no bedwiriw agu; na afei ɛnyɛ bisa na wobebisa mo sɛ, ‘Nea mode kaa ho no wɔ he?’+ 13  “Enti nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka ni, ‘M’anibere mu na mɛma ahum atu, na m’abufuw mu na mɛma osu atɔ ayiri asram so, na m’anibere mu na mɛma amparuwbo atɔ asɛe ade.+ 14  Medwiriw ɔfasu a moaka ho akado no agu fam na ne fapem ho ada hɔ.+ Ɔbɛhwe ase na mo awiei aba wɔ ne mu, na mubehu sɛ mene Yehowa.’+ 15  “‘Na mewie m’abufuw wɔ ɔfasu no so ne wɔn a wɔka ho akado no so, na mɛka akyerɛ mo sɛ: “Ɔfasu no nni hɔ bio, na wɔn a wɔka ho no nso nni hɔ bio,+ 16  kyerɛ sɛ, Israel adiyifo a wɔhyɛ Yerusalem ho nkɔm na wonya anisoadehu sɛ asomdwoe wɔ hɔ+ bere a asomdwoe nni hɔ no,”’ Awurade Tumfoɔ Yehowa asɛm ni.+ 17  “Enti onipa ba, fa w’ani si+ wo man mmabea a wɔayɛ wɔn ho adiyifo+ a wofi wɔn ankasa komam hyɛ nkɔm+ no so, na hyɛ wɔn ho nkɔm. 18  Na ka sɛ, ‘Nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka ni: “Mmea a mopompam ade hyehyɛ nsa horow nyinaa ho na moyɛ nkataanim ma eti horow nyinaa sɛ mode beyi akra+ no nnue! Me man akra de, muyi, na mo ankasa mo kra de, mugye no nkwa anaa? 19  Atoko nsa mã ne paanoo sin nti mubegu me ho fĩ wɔ me man anim,+ na monam nkontompo a mutwa me man a wotie atosɛm so bekum akra a ɛmfata sɛ wowu+ na moakora akra a ɛnsɛ sɛ wɔtena ase so anaa?”’+ 20  “Enti nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka ni, ‘Mmea, mɛsɔre atia ade a moapam ahyehyɛ mo nsa ho a mode yi akra te sɛ nnomaa no, na mɛtetew afi mo nsa ho ama akra a moayi wɔn no ade wɔn ho, akra a wɔte sɛ nnomaa no.+ 21  Na mɛtetew mo nkataanim mu agye me man afi mo nsam, na morennya wɔn nyi wɔn bio. Na mubehu sɛ mene Yehowa.+ 22  Esiane sɛ mode atosɛm+ ama ɔtreneeni koma abotow bere a menhyɛɛ no awerɛhow na moahyɛ ɔdebɔneyɛfo nsam den+ sɛnea ɛbɛyɛ na wannan amfi ne kwammɔne so na wannya nkwa nti,+ 23  morennya atoro anisoadehu+ na nkɔntoro+ nso, morenhyɛ bio;+ meyi me man afi mo nsam+ na moahu sɛ mene Yehowa.’”+

Ase Hɔ Nsɛm