Hesekiel 12:1-28

12  Na Yehowa san ka kyerɛɛ me sɛ:  “Onipa ba, wote atuatew fie;+ wɔwɔ ani a ehu ade nanso wonhu ade,+ wɔwɔ aso a ɛte asɛm nanso wɔnte asɛm,+ efisɛ wɔyɛ atuatew fie.+  Na wo, onipa ba, boaboa wo nneɛma ano na yɛ sɛ nea woretu akɔ nkoasom mu, na tu awia ma wonhu. Tu fi wo tenabea kɔ baabi foforo. Wɔyɛ atuatew fie+ de, nanso ebia wobehu.  Yi wo nneɛma fi adi awia wɔ wɔn anim te sɛ nea worekɔ nkoasom mu; na wo ankasa de, kɔ anwummere te sɛ wɔn a wɔde wɔn rekɔ nkoasom mu+ na wonhu.  “Tu ɔdan no ho tokuru wɔ wɔn anim na fa nneɛma no fa mu fi adi.+  Fa nneɛma no to wo kɔn ho wɔ wɔn anim, na esum duru a, wode afi adi. Kata w’ani na woanhu asase no, efisɛ mede wo ayɛ sɛnkyerɛnne+ ama Israel fie.”+  Ɛnna meyɛɛ nea ɔka kyerɛɛ me no pɛpɛɛpɛ.+ Awiabere mu na mede me nneɛma fii adi te sɛ nea merekɔ nkoasom mu; na eduu anwummere no mede me nsa tuu ɔdan no ho tokuru. Afei sum durui no, mede fii adi. Mede too me kɔn ho wɔ wɔn anim.  Anɔpa no Yehowa san ka kyerɛɛ me sɛ:  “Onipa ba, Israel fiefo, atuatew fie no,+ ammisa wo sɛ, ‘Dɛn na woreyɛ yi?’ 10  Ka kyerɛ wɔn sɛ, ‘Nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka ni: “Obirɛmpɔn+ no ho atemmusɛm, Yerusalem ne Israel fiefo a wɔwɔ mu nyinaa ho atemmusɛm ni.”’ 11  “Ka sɛ, ‘Mene mo sɛnkyerɛnne.+ Nea mayɛ no, saa ara na wɔbɛyɛ wɔn. Wobetu wɔn ase akɔ, nkoasom mu na wɔbɛkɔ.+ 12  Obirɛmpɔn a ɔwɔ wɔn mu no de nneɛma no bɛto ne kɔn ho afi adi anadwo; wobetu ɔdan ho tokuru na ɔde afa mu afi adi.+ Ɔbɛkata n’ani na wamfa n’ani anhu asase no.’ 13  Mɛtrɛw m’atena mu agu no so, na m’atena beyi no;+ na mede no bɛkɔ Babilon, Kaldeafo asase so,+ nanso ɔrenhu; na ɛhɔ na obewu.+ 14  Wɔn a wɔatwa ne ho ahyia sɛ wɔbɛboa no ne n’asraafo kuw nyinaa, mɛpete wɔn ama mframa+ biara na matwe nkrante adi wɔn akyi.+ 15  Sɛ mebɔ wɔn pete aman so na mehwete wɔn kɔ nsase so a, wobehu sɛ mene Yehowa.+ 16  Na mɛma mmarima kakra afi nkrante+ ne ɔkɔm ne owuyare ano aka, na wɔatumi aka wɔn abofonode+ nyinaa ho asɛm wɔ aman a wɔbɛkɔ so no mu,+ na wɔahu sɛ mene Yehowa.” 17  Na Yehowa san ka kyerɛɛ me sɛ: 18  “Onipa ba, fa ahopopo di w’aduan, na fa ahowosow ne ahoyeraw nom wo nsu.+ 19  Na ka kyerɛ asase no sofo sɛ, ‘Nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka akyerɛ wɔn a wɔte Yerusalem wɔ Israel asase so ni:+ “Wɔde ahoyeraw bedi wɔn aduan na wɔde ehu anom wɔn nsu, na asase no bɛda mpan ma nea ɛwom nyinaa asa,+ wɔn a wɔte so nyinaa amumɔyɛ nti.+ 20  Wɔbɛsɛe nkurow a wɔtete mu no pasaa+ na asase no adan amamfõ,+ na mubehu sɛ mene Yehowa.”’”+ 21  Na Yehowa toaa so ka kyerɛɛ me sɛ: 22  “Onipa ba, akasabebu bɛn na mowɔ wɔ Israel asase so+ sɛ, ‘Nna abɛsen kɔ,+ na anisoadehu biara ayera’+ yi? 23  Enti ka kyerɛ wɔn sɛ, ‘Nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka ni: “Mɛma wɔagyae akasabebu yi ka, na wɔremmu saa bɛ no wɔ Israel bio.”’+ Na ka kyerɛ wɔn sɛ, ‘Nna no ne adehu biara abɛn.’+ 24  Na anisoadehu hunu+ anaa nkɔntoro biara rentena Israel fie bio.+ 25  ‘“Na me Yehowa, nea mɛka ara na mɛka, na ɛbɛyɛ hɔ;+ wɔrentu nhyɛ da bio.+ Atuatew fie, mo bere so+ na mɛkasa, na mɛyɛ,” Awurade Tumfoɔ Yehowa asɛm ni.’” 26  Na Yehowa san ka kyerɛɛ me sɛ: 27  “Hwɛ, onipa ba, Israel fie ka sɛ, ‘Anisoade a ohu no nyɛ nnɛ asɛm koraa, na bere a ɛwɔ akyirikyiri ho nkɔm na ɔrehyɛ.’+ 28  Enti ka kyerɛ wɔn sɛ, ‘Nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka ni: “‘Wɔrentu m’asɛm biara nhyɛ da bio.+ Nea mɛka biara bɛyɛ hɔ,’+ Awurade Tumfoɔ Yehowa asɛm ni.”’”+

Ase Hɔ Nsɛm