Galatifo 3:1-29

3  O Galatifo a munni adwene, hena na ogyigyee mo kɔɔ bɔne mu saa,+ mo a wɔdaa no adi pefee mo anim sɛ wɔabɔ Yesu Kristo asɛndua mu no?+  Nea mepɛ sɛ mihu fi mo hɔ ara ni: Ɛnam mmara nnwuma+ so na munyaa honhom+ no, anaasɛ ɛnam asɛm a mufi gyidi mu tiei+ no so?  Enti munni adwene koraa saa? Mode honhom fii ase;+ afei de ɔhonam na mode rewie anaa?+  So muhuu amane pii a mfaso biara amma so?+ Sɛ mfaso biara amma so ampa de a.  Ɛnde nea ɔma mo honhom,+ na ɔyɛ ahoɔdenne+ mo mu no, ɔnam mmara nnwuma so na ɔyɛ anaasɛ ɔnam asɛm a mufi gyidi mu tie so?  Ɛte sɛ nea Abraham “gyee Yehowa dii, na wobuu no trenee maa no”+ no.  Munim pefee sɛ wɔn a wɔde gyidi+ tena ase no na wɔyɛ Abraham mma.+  Afei esiane sɛ Kyerɛwnsɛm no hu siei sɛ ɛnam gyidi so na Onyankopɔn bebu amanaman mufo bem nti, edii kan kaa asɛmpa no kyerɛɛ Abraham sɛ: “Wo nti aman nyinaa benya nhyira.”+  Enti wɔn a wɔde gyidi tena ase no, wohyira+ wɔne ɔnokwafo Abraham bom.+ 10  Na wɔn a wɔde wɔn ho to mmara nnwuma so nyinaa hyɛ nnome ase; efisɛ wɔakyerɛw sɛ: “Nnome nka obiara a ɔntena nea wɔakyerɛw no Mmara nhoma yi mu nyinaa mu na onni so.”+ 11  Afei nso ɛda adi pefee sɛ ɛkaa mmara nnwuma nkutoo a, anka wɔremmu obiara sɛ ɔteɛ+ Onyankopɔn anim, efisɛ “gyidi na ɛbɛma ɔtreneeni anya nkwa.”+ 12  Na Mmara no nnyina gyidi so, nanso “nea odi so no nam so benya nkwa.”+ 13  Kristo tɔɔ yɛn+ de yii+ yɛn fii Mmara nnome ase na osii yɛn ananmu bɛyɛɛ nea wɔadome no,+ efisɛ wɔakyerɛw sɛ: “Wɔadome obiara a wɔsɛn no dua so.”+ 14  Ná atirimpɔw no ne sɛ Abraham nhyira bɛfa Yesu Kristo so aba amanaman no so,+ na yɛnam yɛn gyidi+ so anya honhom a wɔde ahyɛ bɔ+ no. 15  Anuanom, mede mfatoho a ɛfa nnipa ho reka asɛm: Sɛ wɔhyɛ apam bi mu den na sɛ ɛyɛ onipa de mpo a, obiara ntumi mmɔ ngu anaa ɔmfa bi nka ho.+ 16  Abraham+ ne n’aseni+ na wɔhyɛɛ wɔn bɔ. Ɛnka sɛ: “Na asefo,” te sɛ nea ɛfa nnipa bebree ho, na mmom ɛka obiako+ ho asɛm sɛ: “Na w’aseni,”+ a ɔne Kristo.+ 17  Bio nso meka eyi: Ɛdefa apam a Onyankopɔn ahyɛ mu den ho no,+ Mmara a ɛbae wɔ ɛno akyi mfe ahanan aduasa+ no ntumi ngu no, na ɛrentumi ntwa bɔhyɛ no mu.+ 18  Na sɛ agyapade no fi mmara mu a, ɛnde emfi bɔhyɛ mu bio;+ nanso Onyankopɔn nam bɔhyɛ so na ɔde adom Abraham.+ 19  Ɛnde Mmara no bɛyɛɛ dɛn? Wɔde kaa ho na mmarato ada adi+ de akosi sɛ aseni a wɔhyɛɛ ne ho bɔ no bɛba;+ na wɔnam abɔfo+ so de faa ntamgyinafo bi nsa so de mae.+ 20  Na sɛ ɛfa onipa biako ho a, ntamgyinafo mma mu, nanso Onyankopɔn yɛ obiako.+ 21  Enti Mmara no tia Onyankopɔn bɔhyɛ ahorow anaa?+ Ɛmpa ngu! Na sɛ mmara a etumi ma nkwa na wɔde mae+ a, ɛnde anka trenee nam mmara so na ɛbɛba ankasa.+ 22  Nanso Kyerɛwnsɛm+ no kaa nneɛma nyinaa hyɛɛ bɔne ase,+ na ama wɔde bɔhyɛ a efi Yesu Kristo mu gyidi mu no ama wɔn a wogye di.+ 23  Nanso ansa na gyidi no reba+ no, wɔde mmara wɛn yɛn,+ de yɛn sie maa gyidi a na wɔrebeyi no adi no.+ 24  Ne saa nti Mmara no abɛyɛ yɛn kwankyerɛfo a ɛkyerɛ kwan kɔ Kristo so,+ na wɔnam gyidi so abu yɛn bem.+ 25  Na afei a gyidi no aba+ no, yenni kwankyerɛfo ase bio.+ 26  Nokwarem no, mo nyinaa nam Kristo Yesu mu gyidi a mowɔ so yɛ Onyankopɔn mma.+ 27  Na mo a wɔbɔɔ mo asu kɔɔ Kristo mu+ nyinaa, moahyɛ Kristo.+ 28  Yudani nni hɔ na Helani nni hɔ,+ akoa nni hɔ na ɔdehye nni hɔ,+ ɔbarima nni hɔ na ɔbea nni hɔ;+ efisɛ mo nyinaa yɛ onipa biako wɔ Kristo Yesu mu.+ 29  Bio nso, sɛ moyɛ Kristo dea a, ɛnde na moyɛ Abraham asefo ampa,+ adedifo sɛnea bɔhyɛ bi te.+

Ase Hɔ Nsɛm