Filipifo 2:1-30

2  Enti sɛ Kristo mu nkuranhyɛ bi wɔ hɔ a,+ sɛ ɔdɔ mu awerɛkyekye bi wɔ hɔ a, sɛ ayamye honhom bi wɔ hɔ a,+ sɛ ayamhyehye+ ne mmɔborɔhunu bi wɔ hɔ a,  momma m’anigye nyɛ mã sɛ mowɔ adwenkoro+ na mowɔ ɔdɔ koro, na moayɛ biako wɔ ɔkra mu, na mukura nsusuwii koro wɔ adwene mu;+  na mommfa mansotwe+ anaa anuonyamhunupɛ+ nnyɛ biribiara, na mmom mumfi ahobrɛase mu mmu afoforo sɛ wɔkyɛn mo,+  na monnhwɛ nneɛma a ɛfa mo nko ara ho,+ na mmom monhwɛ nea ɛfa afoforo ho nso bi.+  Momma adwene a na Kristo Yesu wɔ yi bi ntena mo mu,+  ɔno na ɛmfa ho sɛ na ɔne Onyankopɔn sɛ no,+ wannya adwene sɛ ɔbɛpere biribi, sɛ ɔne Onyankopɔn bɛyɛ pɛ.+  Dabi, na mmom ogyaa biribiara mu faa akoa tebea+ bɛyɛe sɛ nnipa.+  Nea ɛsen saa no, bere a ohui sɛ ne su ne ne yɛbea te sɛ onipa no,+ ɔbrɛɛ ne ho ase yɛɛ osetie kosii owu mu,+ yiw, asɛndua ho wu mu.+  Eyi nso nti na Onyankopɔn pagyaw no maa no gyinabea a ɛkorɔn,+ na ɔdom maa no din a ɛkyɛn edin biara,+ 10  ma enti Yesu din mu na ɛsɛ sɛ nkotodwe nyinaa kotow, nea ɛwɔ soro ne nea ɛwɔ asase so ne nea ɛwɔ asase ase nyinaa,+ 11  na ɛsɛ sɛ tɛkrɛma nyinaa pae mu ka+ sɛ Yesu Kristo ne Awurade+ de hyɛ Agya Onyankopɔn anuonyam.+ 12  Enti, m’adɔfo, sɛnea mutie bere nyinaa,+ na ɛnyɛ bere a mewɔ hɔ nko, na mmom seesei a minni hɔ mpo moyɛ ma ɛsen saa no, monkɔ so mfa osuro+ ne ahopopo nyɛ mo ankasa nkwagye ho adwuma; 13  na Onyankopɔn na esiane nea ɛsɔ n’ani nti, ɔreyɛ mo mu adwuma+ na ama moanya ɔpɛ no na moayɛ nso.+ 14  Monkɔ so nyɛ biribiara a anwiinwii+ ne akyinnyegye+ biara nnim, 15  na moayɛ nnipa a wɔn ho nni asɛm+ na wɔyɛ kronn, Onyankopɔn mma+ a wonni dɛm wɔ awo ntoatoaso a akɔntɔn na akyea,+ bere a mohyerɛn wɔn mu sɛ akanea wɔ wiase,+ 16  na moaso nkwa asɛm+ no mu denneennen na ama manya biribi adi ahurusi Kristo da no,+ sɛ mantu mmirika hunu anaa mammrɛ angu.+ 17  Ne nyinaa akyi no, sɛ wɔrehwie me sɛ nsã+ agu afɔrebɔ+ ne ɔsom adwuma a gyidi de mo aba mu no so mpo a,+ ɛyɛ me anigye na me ne mo nyinaa di ahurusi.+ 18  Saa ara na mo nso momma mo ani nnye na mo ne me nni ahurusi.+ 19  Me de, m’ani da so Awurade Yesu mu sɛ mɛsoma Timoteo aba mo nkyɛn ntɛm, na sɛ mete mo nka a, me kra ho asan no.+ 20  Na minni obiara a ne suban te sɛ ɔno a obeyi ne yam adi+ mo nsɛm ho dwuma saa. 21  Na wɔn a aka nyinaa hwehwɛ wɔn ankasa de,+ ɛnyɛ Kristo Yesu de. 22  Nanso munim ne ho adanse a ɔde mae no, na ɔne me somee te sɛ abofra+ ne ne papa de trɛw asɛmpa no mu. 23  Enti, oyi ne nea m’ani da so sɛ, sɛ minya hu me ho ano ara pɛ a, mɛsoma no. 24  Nokwarem no, mewɔ ahotoso Awurade mu sɛ m’ankasa nso mɛba ntɛm ara.+ 25  Nanso, mibu no sɛ ehia sɛ mesoma Epafrodito,+ me nua ne me yɔnko dwumayɛni+ ne me yɔnko sraani+ a mutuu no sɛ ɔmmɛsom me no ba mo nkyɛn, 26  efisɛ n’ani agyina mo nyinaa, na motee sɛ ɔyare no, ama wabotow. 27  Yiw, ɔyaree ma anka ɔreyɛ awu; nanso Onyankopɔn huu no mmɔbɔ,+ ɛnyɛ ne nko, na mmom me nso, na manni awerɛhow ammɔ awerɛhow so. 28  Ne saa nti, mede ahopere kɛse resoma no, na sɛ muhu no a, moadi ahurusi bio na me nso manni awerɛhow pii. 29  Enti momfa anigye nyinaa nnye no sɛnea ɛsɛ+ Awurade mu; na monkɔ so mmu nnipa a wɔte saa sɛ wɔsom bo,+ 30  efisɛ Awurade adwuma nti, ɛkaa ketekete na anka ɔrewu; ɔde ne kra too ne nsam+ sɛnea ɛbɛyɛ a obesi mo ananmu esiane sɛ munni ha na moatumi asom me.+

Ase Hɔ Nsɛm