Exodus 21:1-36

21  “Atemmusɛm yi na wode bɛto wɔn anim:+  “Sɛ wotɔ Hebrini sɛ akoa+ a, ɔbɛsom mfe asia, na afe a ɛto so ason no ɔbɛfa ne ho adi koraa.+  Sɛ ɔno nkutoo na ɔbae a, ɔno nkutoo na ɔbɛkɔ. Na sɛ ɔwɔ yere a, ne yere ne no bɛkɔ.  Nanso sɛ ne wura ama no ɔyere na ɔne no wɔ mmabarima anaa mmabea a, ɛnde ne wura no begye ɔbea no ne mmofra no+ ama ɔno nkutoo akɔ.+  Na sɛ akoa no ka sɛ, ‘Medɔ me wura ne me yere ne me mma, mempɛ ahofadi biara’+ a,  ɛnde ne wura no mfa no mmra nokware Nyankopɔn anim na ɔmfa no ntweri ɔpon anaa apongua ho. Afei ne wura no mfa fitii mmɔ n’asom tokuru ma ɔnyɛ n’akoa afebɔɔ.+  “Sɛ ɔbarima bi tɔn ne babea sɛ afenaa+ a, ɔremfi ne wura no nkyɛn nkɔ sɛnea mmarima kɔ no.  Sɛ ne wura no ani nnye ne ho na ɔmpɛ sɛ ɔware+ no na ɔpɛ sɛ obi san tɔ no kɔ a, onni ho kwan sɛ ɔtɔn no ma ɔnanani, efisɛ wadaadaa ɔbea no.  Na sɛ ɔde no ma ne babarima a, ɔne no nni sɛ ɔbabea.+ 10  Sɛ ɔware ɔbea foforo a, ɛnsɛ sɛ ɔtew n’aduan ne ne ntama+ so. Afei ɔmma no nea ɛsɛ wɔ aware mu.+ 11  Na sɛ wamma no nneɛma abiɛsa yi a, ɛnde ɔbea no bɛfa ne ho adi a ontua hwee. 12  “Sɛ obi bɔ obi ma owu a, wonkum ɔno nso.+ 13  Nanso sɛ wanhyɛ da na nokware Nyankopɔn no na ɔmaa kwan maa ne nsa pae+ a, mɛma wo baabi a obeguan akɔ.+ 14  Sɛ obi bo fuw ne yɔnko na ɔhyɛ da fa nyansakwan bi so kum no+ a, sɛ ɔwɔ m’afɔremuka ho mpo a, twe no kokum no.+ 15  Obiara a ɔde ne nsa bɛka ne papa anaa ne maame no, wonkum no.+ 16  “Sɛ obi kyere onipa bi sie+ kɔtɔn no+ anaasɛ wohu no obi nsam a, wonkum no.+ 17  “Obiara a ɔbɛdome ne papa anaa ne maame no, wonkum no.+ 18  “Sɛ mmarima reko na obiako de ɔbo anaa asɔw bɔ ne yɔnko no na wanwu, na ɛka no to mpa so a, 19  sɛ akyiri yi otumi sɔre de poma nantew fi adi a, ɛnde nea opiraa no no bɛfa ne ho adi. Bere a wanyɛ adwuma no nkutoo ho mpata na obetua kosi sɛ ɔbɛhwɛ ma ne ho atɔ no. 20  “Sɛ obi de abaa bɔ+ n’akoa anaa n’afenaa ma owu wɔ ne nsam a, ɔkwan biara so wɔntwe n’aso.+ 21  Nanso sɛ da koro anaa nnanu pa ne ti so a, wɔrentwe n’aso, efisɛ ɔyɛ ne sika. 22  “Na sɛ mmarima bi reko na wɔkɔpem ɔpemfo ma abofra+ no fi ba nanso bɔne* biara ansi a, ɛsɛ sɛ wogye no mpata biara a ɔbea no kunu bebisa. Na ontua mfa baguafo no so.+ 23  Nanso sɛ bɔne bi si a, ɛnde ɔkra nsi ɔkra ananmu,+ 24  aniwa nsi aniwa ananmu, ɛse nsi ɛse ananmu, nsa nsi nsa ananmu, ɛnan nsi ɛnan ananmu,+ 25  etwã nsi etwã ananmu, ekuru nsi ekuru ananmu, ɔhwe nsi ɔhwe ananmu.+ 26  “Sɛ obi bɔ n’akoa anaa n’afenaa ani so ma n’ani bɔ a, n’ani no nti onnyaa no mma ɔnkɔ.+ 27  Na sɛ ɔbɔ n’akoa anaa n’afenaa ma ne se tu a, ne se no nti onnyaa no mma ɔnkɔ. 28  “Sɛ nantwi bi si ɔbarima anaa ɔbea ma owu a, wonsiw nantwi no abo+ nkum no, na ɛnsɛ sɛ wɔwe ne nam. Ne wura no de, ne ho bɛyɛ sɔnn. 29  Nanso sɛ nantwi bi taa sisi na wɔaka akyerɛ ne wura, nanso wammantam no, na okokum ɔbarima anaa ɔbea bi a, wonsiw nantwi no abo na wonkum ne wura no nso. 30  Na sɛ wɔka sɛ ontua agyede bi a, ɛnde biribiara a wobegye no no, ontua mfa mpata mma ne kra.+ 31  Sɛ osi ɔbabarima oo, ɔbabea oo, wɔne no nni sɛnea atemmusɛm yi kyerɛ.+ 32  Na sɛ nantwi no si akoa anaa afenaa a, obetua nnwetɛbona aduasa+ ama akoa no wura no, na wobesiw nantwi no abo. 33  “Sɛ obi bue amoa bi so anaa otu amoa na wankata so, na nantwi anaa afurum bi kɔtɔ mu+ a, 34  amoa no wura no ntua nantwi no ka+ mma ne wura, na ɔmfa aboa a wawu no. 35  Na sɛ obi nantwi kosi onipa foforo nantwi ma owu a, wɔntɔn nea onwui no na wɔnkyɛ sika no; afei wɔnkyɛ nea wawu no nso mu.+ 36  Nanso sɛ nantwi no wura nim sɛ ɔtaa sisi na wammantam+ no a, ɔmfa nantwi nsi nantwi no ananmu,+ na ɔmfa nea wawu no.

Ase Hɔ Nsɛm

Kyerɛ sɛ, “owu amfi mu amma.”