Exodus 19:1-25

19  Bere a Israelfo no fii Egypt asase so no, ɔsram a ɛto so abiɛsa+ so pɛpɛɛpɛ na wokoduu Sinai+ sare so.  Wotu fii Refidim+ kɔɔ Sinai sare so, na wɔsoɛe sare no so;+ Israelfo soɛe bepɔw+ no anim.  Afei Mose foro kɔɔ nokware Nyankopɔn no nkyɛn, na Yehowa fi bepɔw no so frɛɛ no+ kae sɛ: “Ka kyerɛ Yakob fie, na ma Israelfo no aso nte sɛ,  ‘Mo ankasa moahu nea mede yɛɛ Egyptfo+ no sɛnea ɛbɛyɛ a mɛsoa mo ɔkɔre ntaban so de mo aba me nkyɛn.+  Enti sɛ mutie+ m’asɛm na mudi m’apam+ so a, ɛnde mɛtew mo afi aman nyinaa ho de mo ayɛ m’agyapade titiriw,+ efisɛ asase nyinaa yɛ me dea.+  Na mobɛyɛ asɔfo ahemman ne ɔman kronkron ama me.’+ Eyi na ka kyerɛ Israelfo no.”  Afei Mose bae bɛfrɛɛ ɔman no mu mpanyimfo+ no de asɛm a Yehowa kae no nyinaa too wɔn anim.+  Ɛnna ɔman no nyinaa de nokoro buae sɛ: “Nea Yehowa aka nyinaa, yɛbɛyɛ.”+ Ntɛm ara na Mose san kɔɔ Yehowa hɔ de ɔman no nsɛm kɔbɔɔ no.+  Afei Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Hwɛ, mɛba wo nkyɛn wɔ omununkum tumm+ mu na sɛ me ne wo rekasa a ɔman no ate,+ na wɔagye wo nso adi daa.”+ Afei Mose de nsɛm a nkurɔfo no kae too Yehowa anim. 10  Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Kɔ nkurɔfo no nkyɛn na ma wɔn ho ntew nnɛ ne ɔkyena, na wɔnhoro wɔn ntade.+ 11  Afei wonsiesie wɔn ho mma da a ɛto so abiɛsa no, efisɛ da a ɛto so abiɛsa no Yehowa besian aba Bepɔw Sinai so+ wɔ ɔman no nyinaa anim. 12  Twa ɔhye ma nkurɔfo no na ka kyerɛ wɔn sɛ: ‘Monhwɛ yiye na moamforo amma bepɔw no so, na mommfa mo nsa nso nnka. Nea ɔde ne nsa bɛka bepɔw no, wobekum no.+ 13  Na obiara mmfa ne nsa nnka onii no, mmom wobesiw no abo anaa wɔbɛtow ade awɔ no. Aboa oo, onipa oo, ɔrentena ase.’+ Sɛ wɔte sɛ abɛn+ ahyɛn a wɔmmra bepɔw no ho.” 14  Afei Mose fii bepɔw no so kɔɔ nkurɔfo no nkyɛn, na ofii ase tew ɔman no ho, na wɔhoroo wɔn ntade.+ 15  Ɛnna ɔka kyerɛɛ nkurɔfo no sɛ: “Munsiesie mo ho+ mma da a ɛto so abiɛsa no. Ɔbarima biara nhwɛ na wɔankɔ ɔbea ho.”+ 16  Na da a ɛto so abiɛsa no anɔpa no, aprannaa ne anyinam paapaee,+ na omununkum kusuu+ bɛkataa bepɔw no so, na abɛn bi gyigyee denneennen,+ na ɔman a wɔwɔ nsraban no mu nyinaa ho popoe.+ 17  Afei Mose de ɔman no fii nsraban no mu begyinaa bepɔw+ no ase sɛ wɔrebehyia nokware Nyankopɔn no. 18  Na wusiw bɛkataa Bepɔw Sinai nyinaa so+ te sɛ fononoo mu wusiw,+ efisɛ Yehowa nam ogya+ mu sian baa so, na bepɔw mũ no nyinaa wosowee denneennen.+ 19  Bere a abɛn no ano yɛɛ den no, Mose kasae, na nokware Nyankopɔn no de nne kɛse gyee so.+ 20  Enti Yehowa sian baa Bepɔw Sinai so wɔ bepɔw no atifi. Afei Yehowa frɛɛ Mose sɛ ɔmmra bepɔw no so, na Mose foro kɔe.+ 21  Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Kɔbɔ nkurɔfo no kɔkɔ na wɔammɛn Yehowa ammɛhwɛ na wɔn mu pii anwuwu.+ 22  Na asɔfo a wɔba Yehowa anim daa no nso mma wɔn ho ntew+ na Yehowa abufuw annɛw anhyɛ wɔn.”+ 23  Ɛnna Mose ka kyerɛɛ Yehowa sɛ: “Ɔman no rentumi mma Bepɔw Sinai so, efisɛ woabɔ yɛn kɔkɔ dedaw, na wokae sɛ, ‘Twa ɔhye fa bepɔw no ho na yɛ no kronkron.’”+ 24  Nanso Yehowa ka kyerɛɛ no sɛ: “Si fam kɔ na wo ne Aaron mmra; nanso mma asɔfo no ne ɔman no mmforo mmma Yehowa nkyɛn na n’abufuw annɛw anhyɛ wɔn.”+ 25  Enti Mose sian kɔɔ ɔman no nkyɛn kɔbɔɔ wɔn amanneɛ.+

Ase Hɔ Nsɛm