Dwom 109:1-31

Wɔde ma dwonkyerɛfo. Dawid dwom. Ayeyi dwom. 109  O m’ayeyi Nyankopɔn,+ nyɛ komm.+   Efisɛ nnebɔneyɛfo ne nkontompofo abue wɔn ano atia me.+Wɔde atoro tɛkrɛma akeka me ho nsɛm;+   Wɔde ɔtan nsɛm atwa me ho ahyia,+Na wɔko tia me kwa.+   Wɔde ɔsɔretia tua me dɔ so ka;+Nanso me de, mpae ara na mebɔ.+   Wɔde bɔne tua me papayɛ so ka,+Na wɔde ɔtan tua me dɔ so ka.+   Ma ɔdebɔneyɛfo nni no so,Na ma ɔsɔretiafo+ nnyina ne nsa nifa so.   Sɛ wobu no atɛn a, ma onni fɔ sɛ ɔdebɔneyɛfo;Na ne mpaebɔ mpo, ma wommu no bɔne.+   Ma ne nna nyɛ kakraa bi;+Ne hwɛfo adwuma no, ma obi foforo nyɛ.+   Ma ne mma nyɛ nnyanka+Na ne yere nyɛ okunafo.+ 10  Ma ne mma nnenam basabasa;+Ma wɔnsrɛsrɛ ade;Ma womfi wɔn amamfõ so nkɔhwehwɛ aduan.+ 11  Ma opoobɔfo nnaadaa no nnye nea ɔwɔ nyinaa,+Na ma ahɔho+ mfow nea wabrɛ anya.+ 12  Mma obiara nnyɛ no adɔe,+Na mma obiara nnhu ne nnyanka mmɔbɔ. 13  Ma n’asefo ase ntɔre.+Ma wɔmpopa wɔn din mfi nkyirimma a wɔbɛba no mu.+ 14  Ma Yehowa nkae n’agyanom mfomso,+Na ne nã bɔne nso,+ mma wɔmmpopa mmfi hɔ.+ 15  Ma ɛntena Yehowa anim daa;+Na ontwa wɔn nkae mfi asase so;+ 16  Efisɛ wankae anyi adɔe adi,+Na mmom ɔtaa mmɔborɔni ne ohiani+Ne nea ne koma abotow, pɛe sɛ okum no.+ 17  Ɔdɔɔ nnome,+ enti ɛbaa no so;+Na n’ani annye nhyira ho,+Enti ammɛn no koraa;+ 18  Nnome na efuraa no ntama.+Ɛkɔɔ no mu sɛ nsu,+Ne ne nnompe mu sɛ ngo. 19  Ma ɛnyɛ sɛ ntama a ofura+Ne abɔso a ɔde bɔ n’asen daa.+ 20  Eyi ne akatua a Yehowa de bɛba nea ɔne me di asi+Ne wɔn a wɔka me kra ho asɛmmɔne no so.+ 21  Wo de, wone Awurade Tumfoɔ+ Yehowa.Wo din nti di ma me.+Na w’adɔe a eye nti, gye me.+ 22  Efisɛ meyɛ mmɔborɔni ne ohiani.+Na wɔahwirew me koma mu.+ 23  Mɛkɔ sɛ sunsuma a ɛyera;+Wɔaporow me agu sɛ mmoadabi. 24  Mmuadadi+ nti, me nkotodwe hinhim;Me honam nso atwintwam, na srade abɔ no.+ 25  Me de, mayɛ ahohorade ama wɔn.+Wohu me a, wɔwosow wɔn ti.+ 26  O Yehowa, me Nyankopɔn, boa me;+Gye me sɛnea w’adɔe te.+ 27  Na ma wonhu sɛ ɛyɛ wo nsa,+Na wo Yehowa ankasa na woayɛ.+ 28  Ma wɔnnome me,+Na wo de, hyira me.+Wɔasɔre agyina, nanso ma wɔn ani nwu,+Na ma w’akoa nni ahurusi.+ 29  Ma wɔn a wɔne me di asi no mfura animguase,+Na wɔnhyɛ aniwu sɛ atade nguguso.+ 30  Mede m’ano bɛkamfo Yehowa pii,+Na meyi no ayɛ wɔ nnipa bebree mu.+ 31  Ɔno na obegyina ohiani nsa nifa so,+Na wagye no afi wɔn a wɔpɛ ne kra bɔne no nsam.

Ase Hɔ Nsɛm