Asomafo Nnwuma 22:1-30

22  “Mmarima, anuanom+ ne agyanom, afei muntie me na minyi m’ano+ nkyerɛ mo.”  (Enti, bere a wɔtee sɛ ɔde Hebri ne wɔn rekasa+ no, ɛma wɔyɛɛ dinn koraa, na ɔkae sɛ:)  “Meyɛ Yudani+ a wɔwoo me Tarso a ɛwɔ Kilikia,+ nanso wɔkyerɛkyerɛɛ me wɔ kurow yi mu wɔ Gamaliel+ nan ase sɛnea agyanom Mmara kyerɛ no pɛpɛɛpɛ,+ na mebɔɔ Onyankopɔn ho mmɔden+ sɛnea mo nyinaa yɛ nnɛ yi.  Na metaa Ɔkwan yi kɔɔ owu mu.+ Mekyekyeree mmarima ne mmea nyinaa ma wɔde wɔn guu afiase;+  ɔsɔfo panyin no ne mpanyimfo+ bagua no nyinaa bedi me adanse. Migyigyee nkrataa+ fii wɔn hɔ nso kɔmaa anuanom a wɔwɔ Damasko no, na na menam ɔkwan so rekɔkyere wɔn a wɔwɔ hɔ no aba Yerusalem ma wɔatwe wɔn aso.  “Na merekɔ a mereyɛ abɛn Damasko bɛyɛ owigyinae no, mpofirim ara na hann kɛse bi hyerɛn fii soro twaa me ho hyiae,+  na mitwa hwee fam, na metee sɛ nne bi ne me rekasa sɛ, ‘Saul, Saul, dɛn nti na wotaa me?’+  Mibuae sɛ, ‘Ɛyɛ wo hena, Owura?’ Na ɔka kyerɛɛ me sɛ, ‘Ɛyɛ me Nasareni Yesu, a wotaa no no.’+  Afei mmarima a wɔka me ho+ no huu hann no nanso wɔante nne a na ɛne me rekasa no.+ 10  Ɛnna mekae sɛ, ‘Menyɛ dɛn,+ Owura?’ Na Awurade ka kyerɛɛ me sɛ, ‘Sɔre kɔ Damasko, na wɔbɛka biribiara a wɔahyɛ sɛ yɛ no akyerɛ wo wɔ hɔ.’+ 11  Nanso esiane sɛ na hann no anuonyam mma minhu hwee nti, wɔn a me ne wɔn nam no susoo me nsa de me kɔɔ Damasko.+ 12  “Afei ɔbarima bi a wɔfrɛ no Anania, a ɔyɛ nyamesurofo sɛnea Mmara no hwehwɛ a Yudafo a wɔtete hɔ nyinaa bɔ no din pa+ no 13  baa me nkyɛn, na bere a ogyina me ho no, ɔka kyerɛɛ me sɛ, ‘Onua Saul, san hu ade!’+ Na dɔn no ara mu memaa m’ani so hwɛɛ no. 14  Ɔkae sɛ, ‘Yɛn agyanom Nyankopɔn+ apaw wo+ sɛ hu n’apɛde na hu+ Ɔtreneeni+ no na te ne nne,+ 15  efisɛ wubedi nea woahu na woate no ho adanse akyerɛ nnipa nyinaa ama no.+ 16  Na afei dɛn nti na woretwentwɛn wo nan ase? Sɔre ma wɔmmɔ wo asu+ na bɔ ne din ma ɛnhohoro+ wo bɔne.’+ 17  “Nanso bere a mesan baa Yerusalem+ a merebɔ mpae wɔ asɔrefie hɔ no, minyaa anisoadehu,+ 18  na mihuu no sɛ ɔreka akyerɛ me sɛ, ‘Ma wo ho nyɛ hare na fi Yerusalem ntɛm, efisɛ wɔrempene+ me ho adanse a wudi no so.’ 19  Na mekae sɛ, ‘Awurade, wɔn ankasa nim pefee sɛ na mekyere wɔn a wogye wo di no gu afiase+ hwe wɔn wɔ hyiadan ahorow mu;+ 20  na bere a wɔrehwie wo dansefo Stefano+ mogya agu no, na m’ankasa nso migyina hɔ bi a mepenee so,+ na mehwɛɛ wɔn a wɔrekum no no ntade nguguso so.’ 21  Nanso ɔka kyerɛɛ me sɛ, ‘Sɔre kɔ, efisɛ mɛsoma wo akɔ amanaman a ɛwɔ akyirikyiri mu.’”+ 22  Na wotiee no besii saa asɛm yi so, na wɔmaa wɔn nne so kae sɛ: “Yi onipa yi fi asase so, efisɛ ɔmfata sɛ ɔtena ase!”+ 23  Na esiane sɛ na wɔreteɛteɛm totow wɔn ntade gu na wɔretu mfutuma gu mframa mu+ nti, 24  ɔsahene no hyɛe sɛ wɔmfa no mmra asraafo asoɛe hɔ, na wɔnka no mpire mfa nhwehwɛ ne nsɛm mu na ama wahu ade pɔtee a enti wɔreteɛteɛm+ gu no so saa no. 25  Na bere a wɔtwee Paulo mu a wɔrebɛka no mpire no, obisaa ɔsraani panyin a ogyina hɔ no sɛ: “Mmara ma kwan sɛ moka Romani+ mpire bere a wommuu no fɔ?” 26  Ɔsraani panyin no tee eyi no, ɔkɔɔ ɔsahene no nkyɛn kɔbɔɔ no amanneɛ sɛ: “Dɛn na wopɛ sɛ woyɛ yi? Hwɛ, onipa yi yɛ Romani.” 27  Enti ɔsahene no bae bebisaa no sɛ: “Ka kyerɛ me, woyɛ Romani?”+ Ɔkae sɛ: “Yiw.” 28  Ɔsahene no buae sɛ: “Mede sika kɛse paa na ɛtɔɔ saa hokwan yi sɛ ɔman ba.” Ɛnna Paulo kae sɛ: “Nanso me de, wɔde woo+ me.” 29  Enti, ntɛm ara na wɔn a wɔrebɛyɛ no ayayade de ahwehwɛ ne nsɛm mu no fii ne nkyɛn kɔe; na bere a ɔsahene no hui sɛ ɔyɛ Romani+ na wakyekyere no no, osuroe. 30  Enti ade kyee a ɔpɛe sɛ ohu dekode pɔtee a enti Yudafo no abɔ no sobo no, ɔsan no na ɔhyɛɛ asɔfo mpanyin no ne Sanhedrin no nyinaa ma wohyiaam. Na ɔde Paulo begyinaa wɔn mfinimfini.+

Ase Hɔ Nsɛm