Mmebusɛm 25:1-28

25  Eyinom nso yɛ Solomon mmebusɛm+ a Yuda hene Hesekia+ mmarima fa kyerɛwee:  Onyankopɔn anuonyam ne asɛm a wɔkora so,+ na ahene anuonyam ne asɛm a wɔhwehwɛ mu.+  Ɔsoro ware a ɛware,+ ne asase mu dɔ a ɛdɔ,+ ne ahene komam, enni hwehwɛbea.+  Ma wonyiyi dwetɛ mu fĩ, na ne nyinaa ho befi.+  Ma wonyi nnebɔneyɛfo mfi ɔhene anim,+ na n’ahengua betim trenee mu.+  Nhyɛ wo ho anuonyam ɔhene anim,+ na nkogyina atitiriw gyinabea.+  Eye sɛ ɔbɛka akyerɛ wo sɛ: “Bra soro ha,”+ sen sɛ ɔbɛbrɛ wo ase wɔ otitiriw a w’aniwa ahu no no anim.+  Mpere wo ho nkɔtwe manso, na ebewie ase a wo yɔnko agu w’anim ase no, wo ho ankyere wo amma woanka sɛ menyɛ dɛn?+  Asɛm a ɛwɔ wo ne wo yɔnko ntam+ no, wo ne no nni, na nyi obi ahintasɛm adi,+ 10  na nea otie no angu w’anim ase, na asɛmmɔne a woaka no anka hɔ. 11  Asɛm a wɔka wɔ bere a ɛfata mu no te sɛ sika aduaba a egu dwetɛ anwenne mu.+ 12  Onyansafo kasakyerɛ te sɛ sika asomuade ne sika amapa agude.+ 13  Sɛnea sukyerɛmma dwo+ wɔ twabere mu no, saa ara na ɔsomafo nokwafo te ma wɔn a wɔsoma no, efisɛ ɔma ne wuranom kra ahoɔden foforo.+ 14  Nea ɔde nkontompo akyɛde hoahoa ne ho no te sɛ amununkum ne mframa a osu nni mu.+ 15  Ntoboase na wɔde dan ɔsahene ti, na odwo tɛkrɛma tumi bu dompe mu.+ 16  Ɛwo na woanya anaa?+ Di nea ɛbɛsõ wo, na woanni ammoro so, na woamfe.+ 17  Mma wo nan nnyɛ ntiantia wɔ wo yɔnko fie, na wo ho amfono no amma wantan wo. 18  Sɛnea aporibaa ne nkrante ne agyan a wɔasew ano te no, saa ara na onipa a odi ne yɔnko ho adansekurum te.+ 19  Hiada mu okontomponi mu ahotoso te sɛ ɛsẽ a abubu ne nan a ahodwow.+ 20  Nea oyi n’atade wɔ awɔw mu no te sɛ nsã nyinyanyinya a wohwie gu gyakisi so ne odwontofo dwom wɔ awerɛhow koma mu.+ 21  Sɛ ɔkɔm de nea ɔtan wo a, ma no aduan nni; na sɛ osukɔm de no a, ma no nsu nnom.+ 22  Na nsramma na woreboaboa ano agu n’atifi,+ na Yehowa na obetua wo ka.+ 23  Atifi mframa wo osutɔ;+ na tɛkrɛma a eyi ahintasɛm adi nso wo amunamuna anim.+ 24  Eye sɛ obi bɛtena ɔdan atifi mantwea baabi sen sɛ ɔne ɔyere gyigyefo bɛtena ofie biako mu.+ 25  Sɛnea nsuonwini yɛ ɔkra a wabrɛ no,+ saa ara na amanneɛbɔ pa a efi akyirikyiri asase so te.+ 26  Ɔtreneeni a ne ho popo ɔdebɔneyɛfo anim no te sɛ asuti a efĩ wom ne abura a asɛe.+ 27  Ɛwo a wodi no fuu nye;+ na anuonyam a nnipa pɛ ma wɔn ho no, so ɛyɛ anuonyam?+ 28  Onipa a ontumi nhyɛ ne ho so te sɛ kurow a wobubu kɔ mu a enni ɔfasu.+

Ase Hɔ Nsɛm