1 Samuel 6:1-21

6  Na Yehowa adaka+ no dii Filistifo asase so asram ason.  Ɛnna Filistifo no frɛɛ asɔfo ne akɔmfo+ no bisaa wɔn sɛ: “Yɛnyɛ Yehowa adaka no dɛn? Monkyerɛ yɛn dekode a yɛmfa nka ho nkɔ ne sibea.”  Ɛnna wɔkae sɛ: “Sɛ mode Israel Nyankopɔn adaka no rekɔ a, mommfa nsapan nnkɔ. Momfa asodi afɔre+ nka ho nkɔma no. Ɛno na wɔbɛsa mo yare, na mubehu nea enti a ne nsa mfii mo so no.”  Ɛnna wobisae sɛ: “Asodi afɔre bɛn na yɛmfa nka ho nkɔma no?” Na wɔkae sɛ: “Momfa sika kɔkɔɔ nyɛ kooko anum ne sika mperekesima anum, sɛnea Filistifo ahene+ no dodow te, efisɛ ɔhaw koro no ara na ɛwɔ mo nyinaa ne mo ahene so.  Na monyɛ mo kooko no sɛso ne mo mperekesima+ a wɔresɛe mo asase no sɛso, na momfa anuonyam+ mma Israel Nyankopɔn. Ebia ɔbɛma ne nsa ayɛ hare wɔ mo ne mo nyame ne mo asase so.+  Na dɛn nti na moyɛ mo koma dennen sɛnea Egypt ne Farao yɛɛ wɔn koma dennen no?+ Ɛnyɛ bere a ɔde ɔhaw baa wɔn so wiei+ no ansa na wogyaee wɔn ma wɔkɔɔ wɔn kwan?+  Afei monyɛ teaseɛnam foforo,+ na momfa anantwibere abien a wɔma nufu a wɔmfaa kɔndua+ biara ntoo wɔn so da, na momfa anantwi no nsesã teaseɛnam no, na montetew wɔn mma no mfi wɔn ho nkɔ fie.  Momfa Yehowa adaka no nsi teaseɛnam no so, na momfa sika nneɛma+ a mode rekɔbɔ asodi+ afɔre ama no no ngu adaka ketewa mu nsi nkyɛn, na munnya no kwan ma ɛnkɔ.  Afei monhwɛ: sɛ ɛfa ne kwan so kɔ n’asase so, Bet-Semes+ a, ɛnde na ɛyɛ ɔno na wayɛ yɛn bɔne kɛse yi; sɛ anyɛ saa a, ɛnde na yɛahu sɛ ɛnyɛ ne nsa na ɔde aka yɛn; asiane+ bi na asiane yɛn.” 10  Enti nkurɔfo no yɛɛ saa. Wɔfaa anantwibere abien a wɔma nufu de wɔn sesãã teaseɛnam no, na wɔtoo wɔn mma no mu wɔ fie. 11  Afei wɔde Yehowa adaka no sii teaseɛnam+ no so, na wɔde adaka ketewa no ne sika mperekesima ne wɔn kooko sɛso no kaa ho. 12  Na anantwi no faa kwan tẽẽ kɔɔ Bet-Semes+ kwan so. Tempɔn koro no ara so na wɔfae, na wɔrekɔ nyinaa na wɔresu. Wɔamman ankɔ nifa anaa benkum. Saa bere no nyinaa na Filistifo ahene+ no di wɔn akyi; wodii wɔn akyi koduu Bet-Semes hye so. 13  Ná Bet-Semesfo retwa awi+ wɔ asasetaw no so. Bere a wɔmomaa wɔn ani so na wohuu Adaka no, wodii ahurusi sɛ wɔahu. 14  Teaseɛnam no duu Bet-Semesni Yosua afuw mu, na egyinaa hɔ, faako a ɔbo kɛse bi wɔ no. Wɔpaapaee teaseɛnam no nnua no, na wɔde anantwi+ no bɔɔ ɔhyew afɔre maa Yehowa.+ 15  Ɛnna Lewifo+ no yii Yehowa adaka no sii hɔ, ne adaka ketewa a ɛka ho a sika nneɛma wɔ mu no, na wɔde sii ɔbo kɛse no so. Ɛnna Bet-Semesfo+ bɔɔ ɔhyew afɔre, na wɔbobɔɔ afɔre maa Yehowa saa da no. 16  Na Filistifo ahene+ baanum no hui, na wɔsan wɔn akyi kɔɔ Ekron saa da no. 17  Eyinom ne sika kooko a Filistifo no de kɔbɔɔ asodi afɔre maa Yehowa+ no: Asdod+ de biako, Gasa+ de biako, Askelon+ de biako, Gat+ de biako, Ekron+ de biako. 18  Sɛnea Filistifo ahene baanum no nkurow dodow te no, saa na wɔyɛɛ sika mperekesima no, efi kurow a wɔabɔ ho ban so kosi petee mu akuraa so. Ɔbo kɛse a wɔde Yehowa adaka no sii so no ayɛ adanse wɔ Bet-Semesni Yosua afuw no mu de besi nnɛ. 19  Yehowa adaka a Bet-Semesfo+ hwɛe nti, okunkum wɔn. Okum wɔn mu mmarima aduɔson​—nnipa mpem aduonum​—na ɔman no dii awerɛhow efisɛ Yehowa de okunkɛse kunkum ɔman no mufo.+ 20  Ɛnna Bet-Semesfo no kae sɛ: “Hena na obetumi agyina Yehowa, Onyankopɔn kronkronni+ yi anim, na hena nkyɛn na obefi yɛn so akɔ?”+ 21  Na wotuu abɔfo kɔɔ Kiriat-Yearimfo+ nkyɛn sɛ: “Filistifo no de Yehowa adaka no asan aba, na mommra mmɛfa nkɔ mo nkyɛn.”+

Ase Hɔ Nsɛm