1 Samuel 13:1-23

13  Saul bedii hene+ no, na wadi mfe [?], na odii ade mfe abien wɔ Israel.  Na Saul paw mmarima mpem abiɛsa fii Israelfo mu; mpem abien bɛkaa Saul ho wɔ Mikmas+ ne Betel mmepɔw so, na apem nso kɔkaa Yonatan+ ho wɔ Benyaminfo kurow Gibea+ so. Ɔman no nkae nso, ogyaa wɔn kwan ma obiara kɔɔ ne ntamadan mu.  Na Yonatan kunkum Filistifo+ asraafodɔm+ a wɔwɔ Geba+ no, na Filistifo no tee. Ɛnna Saul ma wɔhyɛn abɛn+ wɔ asase no nyinaa so kae sɛ: “Hebrifo, muntie!”  Na wɔka maa Israel nyinaa tee sɛ: “Saul akunkum Filistifo asraafodɔm, na seesei Israel ho abɔn+ Filistifo no.” Enti wɔfrɛfrɛɛ ɔman no sɛ wommedi Saul akyi wɔ Gilgal.+  Filistifo no nso boaboaa wɔn ho ano sɛ wɔne Israelfo rebɛko; wɔde nteaseɛnam+ mpem aduasa ne apɔnkɔsotefo mpem asia ne nnipa a wɔn dodow te sɛ mpoano anhwea,+ na wɔforo kɔe kɔbɔɔ nsra wɔ Mikmas, Bet-Awen+ apuei.  Na Israel mmarima hui sɛ wɔn ho akyere wɔn+ paa efisɛ ɔman no ho hiahiaa wɔn. Ɛnna ɔman no guan kohintaw abodan+ ne amoa ne abotan ne ntokuru ne nsubura mu.  Hebrifo no bi mpo twaa Yordan+ kɔɔ Gad+ ne Gilead asase so. Saul de, ná ɔda so wɔ Gilgal, na nnipa no nyinaa de ahopopo dii n’akyi.+  Ɔtwɛnee ara nnanson sɛnea Samuel hyɛe no,+ nanso Samuel amma Gilgal, na na ɔman no rehwete fi ne nkyɛn.  Ɛnna Saul kae sɛ: “Momfa ɔhyew afɔre ne asomdwoe afɔre no mmra me nkyɛn.” Na ɔbɔɔ ɔhyew afɔre no.+ 10  Bere a ɔbɔɔ ɔhyew afɔre no wiei ara pɛ, ɔnkɔhwɛ a, Samuel na ɔreba yi. Na Saul fii adi sɛ ɔrekohyia no na wahyira no.+ 11  Ɛnna Samuel bisae sɛ: “Dɛn na woayɛ yi?”+ Na Saul buae sɛ: “Mihui sɛ ɔman no ahwete afi me nkyɛn,+ na wo nso woamma nna a wohyɛe+ no mu, na Filistifo no nso aboaboa wɔn ano wɔ Mikmas.+ 12  Enti misee me ho sɛ,+ ‘Filistifo yi besian aba me so wɔ Gilgal, nanso menhwehwɛɛ Yehowa anim dom.’ Enti mehyɛɛ me ho+ bɔɔ ɔhyew afɔre no.” 13  Ɛnna Samuel ka kyerɛɛ Saul sɛ: “Woadi nkwaseasɛm.+ Woanni Yehowa, wo Nyankopɔn mmara nsɛm+ a ɔhyɛɛ wo+ no so; sɛ wudii so a, anka Yehowa bɛma w’ahenni atim Israel so afebɔɔ. 14  Nanso seesei de, w’ahenni renkyɛ.+ Yehowa bɛhwehwɛ ɔbarima a ne koma da no so,+ na Yehowa de no besi ne man so panyin,+ efisɛ woanyɛ nea Yehowa hyɛɛ wo no.”+ 15  Afei Samuel siim fii Gilgal foro kɔɔ Benyaminfo kurow Gibea mu, na Saul kan ɔman no, wɔn a na wɔda so ka no ho no; ná wɔn dodow bɛyɛ mmarima ahansia.+ 16  Ná Saul ne ne ba Yonatan ne wɔn a wɔda so ka wɔn ho no te Benyaminfo kurow Geba+ mu. Filistifo no nso bɔɔ nsra wɔ Mikmas.+ 17  Ná afowfo akuw abiɛsa+ fi Filistifo nsraban mu ba. Kuw biako fa Ofra+ kwan so kɔ Sual asase so, 18  kuw foforo nso de wɔn ani kyerɛ Bet-Horon+ kwan so, na kuw a ɛto so abiɛsa no nso de wɔn ani kyerɛ ɔkwan a ɛkɔ ɔhye a ɛhwɛ Seboim obon no so, wɔ sare so. 19  Ná ɔtomfo biara nni Israel asase so baabiara, efisɛ Filistifo kae sɛ: “Yɛmpɛ sɛ Hebrifo no bɛbɔ nkrante anaa peaw.”+ 20  Enti sɛ Israelni biara pɛ sɛ ɔsew n’asɔw anaa ne sosɔw anaa n’akuma anaa ne kantankrankyi+ a, osian kɔ Filistifo mu. 21  Sɛ wɔsew asɔw anaa ɔsosɔw anaa adinam a ano yɛ abiɛsa anaa akuma, anaasɛ wosiesie poma a wɔde ka nantwi + a, wogye dwetɛbona abupɛn abiɛsa mu abien. 22  Sɛ edu da a wɔrekɔ ɔko a, wonhu ɔman no muni biara a ɔka Saul ne Yonatan ho a okura nkrante+ anaa peaw ne nsam; Saul+ ne ne ba Yonatan nko ara na wokura bi. 23  Ná Filistifo awɛmfo+ dɔm fi adi kɔfa Mikmas+ afae.

Ase Hɔ Nsɛm