1 Petro 3:1-22

3  Saa ara+ na mo ɔyerenom, mommrɛ mo ho ase+ mma mo ankasa mo kununom, na sɛ ebinom anyɛ aso+ amma asɛm no a, ɔyerenom nam wɔn abrabɔ+ so anya wɔn+ a ɔkasa nka ho,  efisɛ wɔn ankasa bedi mo abrabɔ kronn+ ne obu a emu dɔ no ho adanse.  Na mommma mo ahosiesie nnyɛ nnipa ani so de, mmɛsawɔw+ ne sikahyɛ+ anaa ntadehyɛ,  na mmom momma ɛnyɛ komam nipa a wahintaw,+ honhom a ɛyɛ komm na edwo,+ atade a ɛmporɔw;+ eyi na ɛsom bo Onyankopɔn anim.  Saa ara na tete no, mmea kronkron a wɔde wɔn ho too Onyankopɔn so no siesiee wɔn ho brɛɛ wɔn ho ase maa wɔn ankasa wɔn kununom,  sɛnea Sara tiee Abraham na ɔfrɛɛ no “me wura” no.+ Na sɛ mokɔ so yɛ papa na moansuro ahude+ biara a, ɛnde na moabɛyɛ ne mma.  Mo okununom, monkɔ so ne wɔn ntena saa ara+ wɔ nimdeɛ mu,+ na munni mmea no ni+ sɛ wɔyɛ anwenne a ɛyɛ mmerɛw sen mo, efisɛ mo ne wɔn nyinaa yɛ nkwa a wɔde adom mo no adedifo,+ na mo mpaebɔ kwan ansiw.+  Afei mo nyinaa nyɛ adwenkoro,+ na munnya tema, onuadɔ, ayamhyehye,+ ne ahobrɛase adwene,+  na mommfa bɔne nntua bɔne so ka,+ nso mommfa nsopa nntua nsopa so ka,+ na mmom munhyira,+ efisɛ eyi nti na wɔfrɛɛ mo na mo nsa aka nhyira. 10  Na “nea ɔdɔ nkwa na ɔpɛ sɛ ohu nna pa no,+ ma ɔnto ne tɛkrɛma nnareka+ adebɔne ho, na n’ano anka nnaadaasɛm,+ 11  na ɔntwe ne ho mfi bɔne ho+ na ɔnyɛ papa; ɔnhwehwɛ asomdwoe na onni akyi.+ 12  Na Yehowa ani+ wɔ treneefo so, na wayɛ aso ama wɔn adesrɛ;+ nanso Yehowa ani sã wɔn a wɔyɛ bɔne.”+ 13  Nokwarem no, sɛ moyɛ nnam papayɛ mu a, hena na ɔbɛhaw mo?+ 14  Na sɛ trenee nti muhu amane mpo a, mowɔ anigye.+ Nanso munnsuro nea wosuro no,+ na mommma mo yam nnhyehye mo nso.+ 15  Mmom no, montew Kristo ho sɛ Awurade wɔ mo komam+ na monyɛ krado bere biara sɛ mode anoyi bɛma+ obiara a obebisa anidaso a ɛwɔ mo mu no ho asɛm, nanso monyɛ no odwo+ ne obu a emu dɔ mu. 16  Munkura ahonim pa+ mu na wɔn a wɔka mo abrabɔ pa wɔ Kristo mu ho asɛmmɔne+ no ani awu+ asɛm a wɔka tia mo no ho. 17  Na sɛ muhu amane adepa ho, na Onyankopɔn pɛ no saa a, eye+ sen sɛ mubehu amane bɔne ho.+ 18  Hwɛ, Kristo mpo wui prɛko, bɔne nti;+ onipa trenee wu maa abɔnefo,+ na ɔde mo akɔ Onyankopɔn nkyɛn;+ ɔno na wokum no ɔhonam mu+ nanso wɔma ɔtenaa ase honhom mu.+ 19  Saa tebea no mu nso na ɔkɔkaa asɛm kyerɛɛ ahonhom a wɔwɔ afiase,+ 20  a wɔyɛɛ asoɔden+ bere a Onyankopɔn de abodwokyɛre+ twɛnee wɔ Noa nna no mu, bere a wɔreyɛ adaka+ a emu na wɔkoraa nnipa kakra, akra baawɔtwe so, faa nsu no mu no.+ 21  Nea ɛyɛ ne sɛso nso na seesei egye mo nkwa;+ ɛno ne asubɔ (a ɛnyɛ ɔhonam ho fĩ a woyi, na mmom adesrɛ a wɔde to Onyankopɔn anim de pɛ ahonim pa)+ denam Yesu Kristo wusɔre so.+ 22  Ɔkɔɔ ɔsoro, na ɔwɔ Onyankopɔn nsa nifa;+ na wɔde abɔfo+ ne atumfoɔ ne tumidifo ahyɛ n’ase.+

Ase Hɔ Nsɛm