Korintofo nhoma a edi kan no ka nneɛma pii ho asɛm. Onyankopɔn afotu a ɛwom no bi fa koroyɛ ho. Ebi nso fa abrabɔ fam ahotew, ne ɔdɔ a ɛto ntwa da ho.