NOA maa ne mu so twee ne mu kakra, efisɛ na wayɛ adwuma abrɛ. Fa w’adwene bu sɛ Noa te taaboo kɛse bi so regye n’ahome; ɔma n’ani so hwɛ adaka kɛse a wɔreyɛ ho adwuma no. Ná amane agye hɔ nyinaa, na nnade a wɔde reyɛ adwuma no nso, ɔte ne dede. Baabi a na Noa te no, na ohu sɛ ne mmabarima no ani abere de nnua rebobɔ adaka kɛse no. Noa ne ne mmabarima ne ne nsenom ne ɔno ankasa ne yere de mfe pii ayɛ adaka yi ho adwuma. Wɔayɛ adaka no ho adwuma pii, nanso nea aka na ɛdɔɔso.

Mpɔtam hɔfo buu Noa ne n’abusuafo nyinaa sɛ wɔyɛ nkwaseafo. Wogu so reyɛ adaka no ho adwuma nyinaa, na nkurɔfo no reserew wɔn, efisɛ na wɔntee bi da sɛ nsu rebɛtɔ ayiri afa asase nyinaa so. Ɔsɛe a Noa kaa ho asɛm kyerɛɛ wɔn no, ɛyɛɛ wɔn sɛ anansesɛm! Ná wonhu nea enti a ɛsɛ sɛ obi ne n’abusuafo nyinaa sɛe wɔn bere yɛ saa nkwaseadwuma no. Nanso Noa Nyankopɔn Yehowa de, na ommu adwuma no saa.

Onyankopɔn Asɛm ka sɛ: “Noa ne nokware Nyankopɔn nantewee.” (Genesis 6:9) Saa asɛm no kyerɛ dɛn? Ɛnkyerɛ sɛ Onyankopɔn baa asase so anaa Noa kɔɔ soro. Mmom no, Noa tiee ne Nyankopɔn biribiara mu, na na ɔdɔ no paa ma enti ɛkɔyɛɛ sɛ nea ɔne Yehowa nam sɛ nnamfo. Mfe mpempem akyi no, Bible kaa Noa ho asɛm sɛ: ‘Wɔnam ne gyidi so buu wiase no fɔ.’ (Hebrifo 11:7) Ɛyɛɛ dɛn na Noa buu wiase no fɔ? Dɛn na yebetumi asua afi ne gyidi no mu?

ƆTRENEENI A ƆTENAA AMUMƆYƐFO MU

Wiase a wɔwoo Noa baa mu no, na nneɛma sɛe ara na ɛresɛe. Ne nana Henok a ɔno nso ne Onyankopɔn nantewee no bere so no, na bɔne abu so saa ara. Enti Henok hyɛɛ nkɔm sɛ abɔnefo a wɔwɔ wiase no, atemmuda bi bɛba wɔn so. Eduu Noa bere so no, na asɛm no asɛe koraa. Yehowa ani so mpo no, na asase asɛe, efisɛ na amumɔyɛsɛm ahyɛ so ma. (Genesis 5:22; 6:11; Yuda 14, 15) Dɛn na esii a ɛmaa bɔne dɔɔso pii saa no?

Awerɛhosɛm kɛse bi sii Onyankopɔn abɔfo a wɔne no wɔ soro no mu. Ná wɔn mu biako atew atua atia Yehowa ma enti wabɛyɛ Satan Ɔbonsam, efisɛ na wasɛe Onyankopɔn din asan adaadaa Adam ne Hawa ama wɔakɔyɛ bɔne. Noa bere so no, abɔfo bi nso tew atua tiaa Yehowa tumidi a asɛm nni ho no. Wogyaw dibea a na Onyankopɔn de ama wɔn wɔ soro no, na wɔbaa asase so bɛdanee nnipa waree mmea ahoɔfɛfo. Saa abɔfo atuatewfo no, na wɔyɛ ahomaso ne pɛsɛmenkominya, enti wɔsɛee nnipa adwene.—Genesis 3:1-5; 6:1, 2; Yuda 6, 7.

Bio nso, mma a abɔfo ne nnipa woe no bɛyɛɛ mma a wɔsoso woware na wɔn ho yɛ den boro so. Bible frɛ wɔn Nefilimfo, na edin no kyerɛ wɔn a wɔma nnipa hwe ase. Nefilimfo asisifo yi maa atirimɔdensɛm hyɛɛ asase so ma. Enti ɛnyɛ nwonwa sɛ Ɔbɔadeɛ no kae sɛ “onipa de abɔnefosɛm ahyɛ asase so mã, na ne komam nsusuwii nyinaa yɛ bɔne bere nyinaa.” Yehowa kae sɛ ebedi mfe 120 no, na wasɛe saa amumɔyɛ wiase no.—Genesis 6:3-5.

Ná ehia sɛ Noa ne ne yere bɔ mmɔden bɔ wɔn mma ho ban fi subammɔne a na ɛrekɔ so no ho

 Yebetumi aka sɛ na abatete renyɛ mmerɛw wɔ saa wiase no mu. Nanso Noa tumi tetee ne mma no. Onyaa yere pa. Noa dii mfe 500 no, ne yere no woo mmabarima baasa maa no; wɔn din ne Sem, Ham ne Yafet. * Ná ehia sɛ Noa ne ne yere nyinaa bɔ mmɔden bɔ wɔn mma no ho ban fi subammɔne a na ɛrekɔ so no ho. Ná Nefilimfo no yɛ “abran” a “wɔwɔ din,” na mmarimaa nso de, sɛ wohu obi a ɔte saa a, etumi yɛ wɔn nwonwa ma wɔkɔhwɛ no. Ná biribiara nni hɔ a Noa ne ne yere betumi ayɛ na mmofra no ante nneɛma a abran no reyɛ no ho asɛm. Nanso ade a na wobetumi ayɛ ne sɛ wɔbɛkyerɛkyerɛ wɔn nokwasɛm a ɛfa Yehowa Nyankopɔn ho, ama wɔahu sɛ okyi amumɔyɛsɛm. Ná ebehia sɛ wɔboa wɔn mmabarima no ma wohu sɛ awudisɛm ne atuatew a ɛrekɔ so wɔ wiase no hyɛ Yehowa awerɛhow.—Genesis 6:6.

Awofo a wɔwɔ hɔ nnɛ no, wɔbɛte Noa ne ne yere ase paa. Wiase a yɛte mu nnɛ yi nso, awudisɛm ne atuatew ahyɛ mu ma. Nneɛma a mmofra de gyigye wɔn ani mpo, ebi aba mu. Awofo a wodwen wɔn mma ho kyerɛkyerɛ wɔn mma asomdwoe Nyankopɔn Yehowa no ho ade sɛnea ɛbɛyɛ a wɔrenyɛ nneɛma bɔne no bi; wɔma wohu sɛ Onyankopɔn bɛma awudisɛm nyinaa to atwa. (Dwom 11:5; 37:10, 11) Ebetumi ayɛ yiye! Noa ne ne yere tumi yɛe. Wɔn mmabarima no nyin bɛyɛɛ mpanyin pa, na wɔwarewaree mmea a na wɔn nso ani gye ho sɛ wɔbɛyɛ nokware Nyankopɔn Yehowa apɛde.

“YƐ ADAKA”

Da koro pɛ na Noa asetena sesae koraa. Yehowa ne ne somfo a ɔdɔ no yi kasae, na ɔkaa sɛnea ɔrebɛsɛe saa wiase no kyerɛɛ no. Onyankopɔn ka kyerɛɛ Noa sɛ: “Fa gofer dua yɛ adaka.”—Genesis 6:14.

Adaka no, na ɛnyɛ po so hyɛn sɛnea ebinom adwene yɛ wɔn no. Ná biribiara nni ho a ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ po so hyɛn. Ná ɛyɛ adaka kɛkɛ. Yehowa kyerɛɛ Noa sɛnea adaka no tenten ne ne kɛse bɛyɛ ne adaka no ho biribiara, na ɔkyerɛɛ no sɛ ɔmfa amane ntetare emu ne ho. Ɔkyerɛɛ Noa nea enti a ɔpɛ sɛ ɔyɛ no saa. Ɔkae sɛ: “Mɛma nsu ayiri afa asase so . . . Biribiara a ɛwɔ asase so bɛsɛe.” Nanso Yehowa de akwankyerɛ a edi so yi maa Noa: “Wobɛkɔ adaka no mu, wo ne wo mma ne wo yere ne wo mma yerenom.” Ná ɛsɛ sɛ Noa de mmoa ahorow ahorow biara bi kɔ adaka no mu. Sɛ Nsuyiri no ba a, wɔn a wɔbɛkɔ adaka no mu nko ara na wobenya nkwa!—Genesis 6:17-20.

Ná adwuma kɛse da hɔ ma Noa. Ná adaka no renyɛ adaka ketewa koraa; ne ntwemu bɛyɛ mita 133, ne tɛtrɛtɛ bɛyɛ mita 22, na ne tenten nso bɛyɛ mita 13. Sɛ yɛde po so hyɛn kɛse paa a wɔde nnua ayɛ no nnɛ no toto adaka no ho a, adaka no bɛso asen no bam. Noa twetwee ne ho kae sɛ adwuma no yɛ den nti ontumi nyɛ, anaasɛ obuu n’ani guu ɛho akwankyerɛ no so yɛɛ nea ɔpɛ?  Bible ma mmuae sɛ: “Noa yɛɛ nea Onyankopɔn hyɛɛ no nyinaa. Saa pɛpɛɛpɛ na ɔyɛe.”—Genesis 6:22.

Adwuma no kyɛe; edii bɛyɛ mfe 40 anaa 50. Ná ɛsɛ sɛ obu nnua na ɔtwe, ɔpaapae na osen ntaaboo keka si anim. Ná wɔbɛyɛ adaka no abansoro a ɛtoa so abiɛsa a adan bebree hyehyem. Afei nso na wɔbɛyɛ pon wɔ nkyɛnmu. Ɛbɛyɛ sɛ wɔyeyɛɛ mpomma wɔ adaka no soro; na wɔbɔɔ so sɛnea ɛbɛyɛ a sɛ nsu gu so a ebesian agu fam.—Genesis 6:14-16.

Bere a mfe bi twaam a adaka no reyɛ adaka no, ɛbɛyɛ sɛ Noa ani gyei paa sɛ n’abusuafo reboa no. Wɔyɛɛ adwuma foforo bi nso a na ɛbɛyɛ den koraa akyɛn adaka no. Bible ka kyerɛ yɛn sɛ na Noa yɛ “trenee sɛnkafo.” (2 Petro 2:5) Enti ne bere sofo amumɔyɛfo a wonsuro Onyankopɔn no, ɔde akokoduru bɔɔ wɔn kɔkɔ sɛ ɔsɛe bi reba wɔn so. Wotiee asɛm no anaa? Akyiri yi Yesu Kristo kaa saa bere no ho asɛm sɛ nkurɔfo no ‘anhu.’ Ɔkae sɛ abrabɔ mu nneɛma te sɛ adidi ne ɔnom ne aware gyee wɔn adwene nyinaa ma enti wɔantie Noa. (Mateo 24:37-39) Ebetumi aba sɛ nnipa bebree dii ɔne n’abusuafo ho fɛw, na ɛbɛyɛ sɛ ebinom mpo hunahunaa no na wopoopoo wɔn ani kyerɛɛ no.

Nneɛma a ɛkɔɔ so a ɛkyerɛ sɛ Onyankopɔn rehyira Noa no nyinaa akyi no, nkurɔfo dii ne ho fɛw na wɔantie n’asɛm no

Ne nyinaa mu no, Noa ne n’abusuafo ampa abaw. Adaka a na wɔreyɛ no ne wɔn adwuma titiriw a na esi wɔn ani so, na ɛwom sɛ nnipa a na wɔwɔ wiase saa bere no faa no sɛ ɛyɛ biribi a mfaso nni so ne nkwaseadwuma de, nanso wɔannyae adwuma no. Enti gyidi a Noa ne n’abusuafo nyae no, Kristofo mmusua a wɔwɔ hɔ nnɛ betumi asua biribi afi mu paa. Sɛnea Bible kyerɛ no, yɛn nso yɛte wiase nhyehyɛe yi “nna a edi akyiri mu.” (2 Timoteo 3:1) Yesu kae sɛ yɛn mmere yi bɛyɛ te sɛ bere a Noa yɛɛ adaka no. Sɛ Kristofo reka Onyankopɔn Ahenni ho asɛm no na sɛ wiase no antie anaa wodi ho fɛw anaasɛ wɔtaa wɔn a, ɛsɛ sɛ wɔkae Noa. Ɛnyɛ nnɛ na saa ɔhaw no fii ase.

‘MONKƆ ADAKA NO MU’

Mfe pii twaam, na nkakrankakra wowiee adaka no kama. Noa reyɛ adi mfe 600 no, ne ho nnipa bi wuwui. Ne papa Lamek wui. * Mfe anum akyi no, Lamek papa, kyerɛ sɛ Noa nanabarima Metusala nso wui bere a na wadi mfe 969; ɔno ne obi a onyinii paa a ne ho asɛm wɔ Bible mu. (Genesis 5:27) Metusala ne Lamek nyinaa bɛtoo onipa a odi kan Adam.

Saa afe no ara, tete agya Noa nyaa nkra foforo fii Yehowa Nyankopɔn hɔ sɛ: “Wo ne wo fiefo nyinaa nkɔ adaka no mu.” Onyankopɔn ka kyerɛɛ Noa saa bere no nso sɛ ɔmfa mmoa ahorow nyinaa bi nkɔ adaka no mu; ɔkae sɛ ɔmfa mmoa a wɔn ho tew a obetumi de wɔn abɔ afɔre no ason ason, na ɔmfa wɔn a aka no abien abien.—Genesis 7:1-3.

Saa bere no de, na ɛnyɛ agoru. Ɔde mmoa akɛse ne nketewa ahorow ahorow bebree kɔɔ adaka no mu. Mmoa a wɔnantew wɔn nan so, ntuboa, wɔn a wɔwea, wɔn a wɔtwe wɔn ho ase, wɔn nyinaa kɔɔ mu bi. Hwɛ sɛ akwakoraa Noa refrɛfrɛ mmoa yi; aboa biara ne sɛnea ɔfrɛɛ no, ebi wɔ hɔ a ɔde hwirema; ɔfaa kwan biara so maa mmoa yi nyinaa kɔɔ adaka no mu. Bible ka sɛ: ‘Wɔkɔɔ adaka no mu kaa Noa ho.’—Genesis 7:9.

Ebinom begye akyinnye aka sɛ: ‘Ɛbɛyɛ dɛn na biribi saa atumi ayɛ yiye? Ɛbɛyɛ dɛn na saa  mmoa no nyinaa atumi atena faako asomdwoe mu?’ Nanso wo de hwɛ o, amansan nyinaa Bɔfo no, wunnye nni sɛ obetumi ama mmoa a ɔno ara bɔɔ wɔn no abrɛ wɔn ho ase na wadwudwo wɔn sɛnea ɛsɛ? Kae, Yehowa ne Onyankopɔn a ɔpaee Po Kɔkɔɔ no mu na ɔmaa owia gyinae no. Onyankopɔn a ɔyɛɛ eyinom nyinaa no, enti ɔrentumi nyɛ Noa ho nsɛm a ɛwɔ Bible mu no nyinaa anaa? Obetumi ayɛ ama aboro so, na ɔyɛe nso!

Ɛwom, anka Onyankopɔn betumi afa ɔkwan foforo bi so akora mmoa no so. Nanso ɔfaa kwan bi so a ɛkae yɛn sɛ ɔwɔ nnipa mu ahotoso sɛ nneɛma a ɛte ase wɔ asase nyinaa so no, wobetumi ahwɛ wɔn so. (Genesis 1:28) Ɛno nti ɛnnɛ, awofo pii de Noa ho asɛm no kyerɛkyerɛ wɔn mma ma wohu sɛ nnipa ne mmoa a Yehowa abɔ wɔn no nyinaa som bo ma no.

Yehowa ka kyerɛɛ Noa sɛ aka nnawɔtwe na Nsuyiri no aba. Saa bere no, ɛbɛyɛ sɛ na adagyew nnim koraa. Fa w’adwene bu sɛ wɔahyehyɛ mmoa no nyinaa ne wɔn nnuan kama na Noa ne n’abusua retwe wɔn nneɛma kɔ adaka no mu. Mmea a ɛwom no, kyerɛ sɛ, Noa yere, Sem yere, Ham yere ne Yafet yere de, ade biako a na ebehia wɔn paa ne sɛnea adaka no mu tena bɛyɛ ahomeka.

Wiase no mu nnipa a aka no nso ɛ? Nneɛma a ɛkɔɔ so a ɛkyerɛ sɛ Yehowa rehyira Noa no nyinaa “wɔanhu.” Sɛ wɔanhu hwee mpo a, ɛnyɛ dɛn ara a wobehu sɛ mmoa no sesa so rekɔ adaka no mu. Nanso ɛnsɛ sɛ ɛyɛ yɛn nwonwa sɛ wɔamfa anyɛ asɛm. Ɛnnɛ nso, nneɛma akɛse a ɛkyerɛ sɛ yɛte wiase nhyehyɛe yi nna a edi akyiri mu no, nkurɔfo nhu. Sɛnea ɔsomafo Petro kae no, nnipa a wotie Onyankopɔn kɔkɔbɔ no, fɛwdifo redi wɔn ho fɛw. (2 Petro 3:3-6) Noa ne n’abusua nso, ɛbɛyɛ sɛ nkurɔfo dii wɔn ho fɛw saa.

Bere bɛn na fɛwdi no baa awiei? Bible ka sɛ bere a Noa de n’abusua ne mmoa no kɔɔ adaka no mu ara na “Yehowa too ɔpon no mu.” Sɛ fɛwdifo no bi bɛn hɔ na wohui sɛ Onyankopɔn ato pon no mu a, saa bere no, wɔn nsɛm nyinaa bɛka wɔn anom. Sɛ ɛno ampusuw wɔn a, nsu no de ɛyɛ dɛn ara a ebetumi wɔn, na tɔ de, ɛtɔe! Sɛnea Yehowa kae no, nsu no tɔe, tɔe, tɔe ara ma eyiri faa wiase nyinaa.—Genesis 7:16-21.

Saa abɔnefo no wu yɛɛ Yehowa fɛ anaa? Dabi! (Hesekiel 33:11) Nea ɛwom ne sɛ, ɔyɛɛ biara sɛ anka wɔbɛsesa. Dɛn na ɛkyerɛ sɛ anka wobetumi asesa? Sɛnea Noa bɔɔ ne bra no kyerɛ sɛ anka wobetumi. Noa ne Yehowa nantewee, na otiee ne Nyankopɔn wɔ biribiara mu, na ɛno kyerɛ sɛ na ɛmmoro obiara so sɛ obenya ne ti adidi mu saa bere no. Ɔnam ɛno so de ne gyidi buu ne bere sofo no fɔ; ɛma yehu sɛ na ne bere sofo no yɛ amumɔyɛfo ampa. Ne gyidi gyee ɔne n’abusuafo nkwa. Sɛ wunya Noa gyidi no bi a, ebetumi aboa wo ne w’adɔfo nyinaa. Wo nso wubetumi ne Yehowa Nyankopɔn anantew te sɛ Noa, na woayɛ n’adamfo akosi daa!

^ nky. 10 Wɔn a wɔtenaa ase saa bere no, na wotumi nyin kyɛ sen nnɛ. Nea enti a na wotumi nyin kyɛ ne sɛ, pɛyɛ ne ahoɔden a wɔde bɔɔ Adam ne Hawa no, na efii hɔ nkyɛe.

^ nky. 20 Lamek woe no, ɔtoo ne din Noa, na ebetumi aba sɛ ɛkyerɛ “Ɔhome” anaa “Awerɛkyekye.” Ɔhyɛɛ nkɔm sɛ Noa bɛyɛ ne din no ho adwuma ama adesamma anya ahotɔ afi asase a wɔadome no no nsam. (Genesis 5:28, 29) Lamek wui ansa na nkɔmhyɛ yi reba mu.